ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד. ק. נגד צדדי ג' :

לפני כבוד השופטת אורלי מור-אל

תובעת

ד. ק.

נגד

נתבעים

צדדי ג'

  1. עיריית נס ציונה – התביעה נמחקה
  2. תאגיד המיים מי ציונה
  3. הכשרה חברה לביטוח בע"מ
  4. אהוד מאיר שאיבות בע"מ

נגד

  1. אהוד מאיר שאיבות בע"מ
  2. איילון חברה לביטוח

צדדי ד'

  1. עיריית נס ציונה
  2. צאלח יוסף בע"מ
  3. כלל חברה לביטוח – תביעה נמחקה

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינה של התובעת ובחוות הדעת הרפואיות בקשר למצבה הבריאותי, להלן הצעתי לפשרה:

נזק שאינו ממוני – 45,000 ₪
אובדן כושר השתכרות בתוספת פנסיה - 50,000 ₪
(סכום גלובאלי סביר המתיישב עם שיעור הנכות ואופייה וכן עם גילה של התובעת, סיבת הפסקת העבודה וההנחה כי אופי הנכות תקשה עליה לשוב למעגל העבודה במומה).
עזרה והוצאות מכל סוג – 20,000 ₪

מסכומים אלו ינוכו 30% בשאלת האחריות ויווספו אגרה, שכר טרחת עורך-דין ועלות חוות הדעת.
חלוקת אחריות מוצעת – 70% הנתבע 4, 30% הנתבעות 2 ו-3. (בהנחה שאכן יוכח כי הנתבע 4 עבד במקום).

ההצעה היא הערכה בלבד על בסיס הנתונים המצויים כעת ואין בה כדי לחייב.

התובעת תודיע עמדתה בתוך 14 יום והנתבעות בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 01.06.17.
עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 02.07.17.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

נקבע לקדם משפט לאחר תצהירים ליום 11.07.17, בשעה 08:30.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד. ק.
נתבע: צדדי ג'
שופט :
עורכי דין: