ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יזן חמורי נגד אילוז מלי :

לפני כבוד הרשם הבכיר ניר נחשון

התובע והנתבע שכנגד :

יזן חמורי
(להלן: " התובע")

-נגד-

נתבעים והתובעת שכנגד:

1.אילוז מלי
2.הפניקס חברה לביטוח בע"מ
(להלן: "הנתבעים")

פסק-דין

1. לפני תביעות הדדיות במסגרתן מבקשים הצדדים להשית האחריות לקרות תאונת דרכים - שהתרחשה בצומת הגבעה הצרפתית בירושלים ביום 3.4.16 - האחד על רעהו וכנגזרת לכנזקים שנגרמו לכלי הרכב המעורבים.

2. התובע הוא הבעלים של רכב מסוג טויוטה קורולה מ.ר. 10-640-56 (להלן: "רכב התובע"). הנתבעת 1 נהגה בזמנים הרלוונטיים לתביעה ברכב מסוג מאזדה 2 מ.ר. 38-746-69 המבוטח אצל הנתבעת 2, בין היתר, בביטוח צד שלישי (להלן: "רכב הנתבעים").

3. אליבא דגירסת התובע, כפי שנטענה בכתב התביעה, בעת שהתחלף מופע האורות בכיוון נסיעתו למופע אור ירוק החל בנסיעה כאשר לפתע הגיח רכב הנתבעים מצד שמאל תוך כדי נסיעה בניגוד למופע אור אדום שהיה בכיוון נסיעתו והסב לרכבו נזקים. התובע צירף חוות דעת שמאי.

4. אליבא דגירסת הנתבעים כפי שנטענה בכתב ההגנה, עת חצה רכב הנתבעים את הצומת בחסות מופע אור ירוק נוצר עומס תנועה במרכז הצומת. רכב הנתבעים היה בעצירה מוחלטת וכאשר העומס החל "להשתחרר", הגיח רכב התובע ונכנס לצומת לא פנוי ותוך כך, פגע ברכב הנתבעים והסב לו נזקים.

5. בדיון שהתקיים בפני ביום 5.3.17 במעמד הצדדים העידו הנהגים בפניי.

5.1 לדברי התובע, בעת שהגיע לצומת שועפאת-רמות מכיוון מזרח למערב עמד בצומת בעקבות מופע אור אדום שהיה עם כיוון נסיעתו. עת התחלף מופע האורות למופע אור ירוק החל בנסיעה. דא עקא, כי נוכח עומס תנועה בשעות אחה"צ רכבים שנסעו בכביש 1 מדרום לצפון נכנסו לצומת תוך שחסמו את נתיב נסיעתו. התובע המתין לכך, שהרכבים יפנו את הצומת בטרם החל בחצייתו או אז רכב הנתבעים הגיח מצד שמאל נכנס לצומת ופגע עם חזיתו בצידו השמאלי. התובע הציג תמונות שצולמו בסמוך לאחר קרות התאונה המתעד את מצב הרכבים המעורבים בצומת. בחקירתו הנגדית, השיב כי נסע במהירות איטית נוכח עומס תנועה שהיה במקום וכי חצה את הצומת בחסות האור הירוק. כמו כן, העיד, כי לאחר קרות התאונה תיקן את הגלגל השמאלי קדמי, ביצע כיוון פרונט לרכבו ואיזון צמיגים. כמו כן, העיד, כי מכר את רכבו לצד שלישי בסך של 9,000 ₪ כאשר מחיר המחירון של רכבו עמד על סך 18,000 ₪. אשר לנסיבות מכירת הרכב השיב, כי מכר את הרכב כשלושה חודשים לאחר קרות התאונה במצבו הניזוק. התובע לא ידע ליתן פרטים באשר לזהותו של רוכש הרכב ואישר כי אין לו אסמכתא באשר למחיר התמורה. כמו כן, בחקירתו הנגדית אישר התובע, כי הפגיעה בפגוש הקדמי חלקה קשור לתאונה וחלקה אינו קשור. מהתמונות שהוצגו בבית משפט עולה, כי על גבי הפגוש נמצאו סימני שפשוף בצבע ירוק בעוד שרכב הנתבעים הינו אדום.

5.2 לדברי הנתבעת, עת נכנסה היא לצומת בחסות האור הירוק בכביש 1 מכיוון דרום לצפון נוכח עומס תנועת כלי רכב שהיו לפניה לא הצליחה לחצות את הצומת עד לחלוף מופע האור הירוק ונמצא כי חלפה על פני מרבית הצומת. או אז, הגיח רכב התובע ימין ופגע ברכבה.

דיון ומסקנות :

6. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, שמעתי עדויות הנהגים בפניי ולאחר ששקלתי כל השיקולים הצריכים לעניין נחה דעתי, כי דין התביעה להידחות. להלן נימוקיי.

6.1 אשר לשאלת האחריות, שוכנעתי, כי האחריות לקרות התאונה רובצת בעיקרה לפתחה של הנתבעת 1. הוכח מעבר לכל ספק, כי רכב הנתבעים פגע עם חזיתו בצד השמאלי אמצעי של רכב התובע. כמו כן, אין חולק, כי נוכח עומס תנועה שהיה בצומת מכל כיווני התנועה, שני כלי הרכב המעורבים נסעו במהירות איטית. תמונות התובע אשר צולמו בסמוך לאחר קרות התאונה תומכות באופן מוחלט בגרסת התובע. עם זאת, נוכח העובדה, כי עסקינן בצומת שלא היה פנוי באופן מלא בטרם החל התובע לחצותו, הרי שיש להשית עליו אשם תורם בשיעור של 20%. הואיל ועסקינן באשם תורם בלבד, נקודת המוצא היא, אפו א, כי אשם תורם אינו יוצר כשלעצמו עילת תביעה. במהותו, מהווה אשם תורם טענה להפחתת פיצוי, שאינה שוללת אחריות. קיומו או העדרו של אשם תורם יבחנו לאחר שהוברר כי המזיק ביצע עוולה כלפי הניזוק וקמה לו אחריות לפיצויו. מדובר בשלב נוסף, בו נבחנת האפשרות להפחית את הפיצוי. לאור האמור, דין התביעה שכנגד להידחות.

6.2 דא עקא, כי חוששני, שהתובע, מאידך גיסא, לא הצליח להוכיח את נזקיו כדבעי, זאת, נוכח העובדה, כי הוכח שכשלושה חודשים לאחר קרות התאונה וככל הנראה בטרם הגשת התביעה מכר את רכבו במצבו הניזוק לצד ג'. התובע לא הציג אסמכתאות בעניין זה.
הואיל ועסקינן במסמכים חיוניים ומהותיים לבירור העובדתי בנוגע לשאלת שיעור הנזקים הרי שאי הצגתם פועלת לרעת התובע. הלכה פסוקה היא ומושרשת היטב, כי הימנעות מהבאת ראיות, פועלת לחובתו של הנוקט בה, כיוון שמתחייבת ממנה המסקנה, שאילו הוצג המסמך או אילו הושמע העד, היה בכך כדי לתמוך בגרסת היריב. הימנות מהבאת ראיה, מקימה למעשה, לחובתו של הנמנע, חזקה שבעובדה, הנעוצה בהיגיון ובניסיון החיים, לפיה- דין ההימנעות כדין הודאה בכך שאילו הובאה אותה ראיה, היא היתה פועלת לרעת הנמנע: ראה: ע"א 55/89, קופל נהיגה עצמית נ' טלקאר, מ"ד (4) 595; ע"א 641/87, קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציון בע"מ פד"י (1) 239 בע"מ 245; ע"א 465/88, הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו ואח' פד"י מה (4), 651,654 ; י.קדמי, על הראיות, חלק שני, תשנ"א -1991.

6.3 במקרה של תיקון כלי רכב או מכירתו בטרם הגשת כתב התביעה ולכל המאוחר בטרם הכרעה בהליך המשפטי, אין די בהצגת חוות דעת השמאי שנערכה בסמוך לאחר קרות התאונה חובה הייתה על התובע להניח תשתית ראייתית מספקת לנזקיו נוכח פעולות אלה ויכול והקטינו את נזקיו. שכן, משעה שבוצעו פעולות אלה יכול ושיעור הנזק צומצם. אומנם בהקשר זה יצויין, כי ככלל, על פי ההלכה הפסוקה, לא קיימת חובה בדין על הניזוק לתקן את הנזק שנגרם לו על ידי המזיק על מנת שיזכה לפיצוי ויכול הוא לבסס יסוד הנזק בחוות דעת שמאי. אולם, שעה שהרכב תוקן או נמכר, הרי שלנוכח האמור, אין עוד רלוונטיות להערכת הנזקים כפי שנקבעה בדו"ח השמאי שכן, בוצעה פעולה המאוחרת בציר הזמן שיכול והקטינה את נזקו ( ראה: תא"מ ( שלום הרצ'), 3860-05-08, מ.פינס בע"מ נ' מגדיש [ פורסם בנבו]).

7. סוף דבר- דין התביעות להידחות הדדית. בנסיבות אלה , לא מצאתי לעשות צו להוצאות.

המזכירות תדאג לשלוח העתק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום.
ניתן היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יזן חמורי
נתבע: אילוז מלי
שופט :
עורכי דין: