ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלכלית ירושלים בע"מ נגד המסורה בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת מרים קסלסי

התובעת
כלכלית ירושלים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דורון אגוזי

נגד

הנתבעים

  1. המסורה בע"מ
  2. מרדכי יוסף בר נתן

3. יואל דרוק
ע"י ב"כ עו"ד שמחה מנדלבאום

4. שלום צבי וולנסקי
נת' 1,2,4 ע"י ב"כ עו"ד אהרן ריבלין

החלטה

בפניי בקשת רשות להתגונן מפני תביעת חוב לדמי שכירות מבוא
לפני תביעה בסדר דין מקוצר ועניינה חוב דמי שכירות וחיובים הנובעים משכירות אולמות מסחר, לתקופה שבין 8/2016-6/2015 בסך של 198,036 ₪, המצוי באזור התעשיה מישור אדומים (להלן: "המושכר").
התובעת היא בעלת המושכר. נתבעת 1 היא השוכרת שעסקה בהוצאת ספרים שיווק ויצוא של ספרי קודש, נתבע 2 הוא מנהלה, ויחד עם נתבעים 3 ו-4 הם חתומים כערבים לחוב הנתבעת, על פי הסכם השכירות.
על פי סעיף 5 להסכם תקופת השכירות הראשונה החלה מיום 1/3/12 ועד 31/12/12, לאחריה ניתנו ארבע תקופות אופציה בנות שנה כל אחת, כאשר ההסכם מתחדש אוטומטית לתקופת ההארכה, אלא אם השוכר הודיע למשכיר בכתב 120 ימים לפחות לפני תום תקופת ההארכה, על רצונו לא לחדש.
בשנת 2014 נקלעה הנתבעת 1 לקשיים כלכליים, והחל מחודש דצמבר 2014 הפסיקה לשלם דמי שכירות. ב-16/2/15 שלח נתבע 3 מכתב ובו הוא מודה כי אין הם יכולים לעמוד בתשלום דמי השכירות, "כדי שנוכל להמשיך לפחות עד סוף שנת 2015 נבקש להחזיר כ-250 מ"ר מהמחסן כך שיתאפשר לנו לשלם לכם את השכ"ד בהתאם (50% מהתשלום כיום) מדי חודש בחודשו". התובעת ככל הנראה סירבה והנתבעת פינתה הנכס בחודש פברואר 2015.
בחודש אפריל 2015 הגישה התובעת תביעה ראשונה נגד אותם הנתבעים על חוב השכירות שהצטבר עד למועד הגשת התביעה בסך 61,983 ש"ח (תא"ק 34320-04-15). ניתן פסק דין בהעדר הגנה נגד כל הנתבעים הנ"ל. רק נתבע 3 הגיש בקשה לביטול ונענה בחיוב ביום 18/3/17 (טרם הוגשה בקשת רשות להתגונן). כאמור, התביעה הנוכחית היא לתקופה שבין יוני 2015 ועד אוגוסט 2016.

טענות הנתבעים
טענות הנתבעים 1, 2 ו-4 היא כי הנתבעת פינתה המושכר בחודש פברואר 2015 ולכן אין הם חייבים בדמי שכירות מתקופה זו ואילך. כראיה לפינוי מוצג מכתב בא כוחם (מיום 17.4.16) לב"כ הת ובעת המעיד על פינוי הנכס בפברואר 2015. הנתבעים 2 ו-4 אינם כופרים במעמדם כערבים לחובה של נתבעת 1.
טענות הנתבע 3 כערב הן , שהוא מופטר מכל תשלום לתובעת בין היתר עקב כך שהחיוב הנתבע הוקטן או נמחל, חלו כל מיני שינויים יסודיים בחיובים, התובעת אינה רשאית לדרוש ממנו מילוי ערבותו לפני שדרשה מהחייבת-הנתבעת 1, הסכום לא קצוב, הופרה חובת גילוי, לא קיבל העתק, לפני החתימה ולא אחריה, וכן לא קיבל הודעה בתוך 90 ימים. ייאמר כבר עתה כי כל הטענות שנטענו בתצהיר, נטענו באופן סתמי, ללא ביסוס, תוך העתקה של טענות הגנה אפשריות מדיני הערבות, ללא שום יישום לנסיבות המקרה הנוכחי, לו היה נתבע 3 הערב היחידי היתה בקשתו נדחית על הסף והיה מחויב במלוא סכום התביעה, היות שהוא ערב ביחד ולחוד עם ערבים נוספים, ככל שתימצא להם הגנה, היא תחול גם עליו.

תשובת התובעת:
התובעת טוענת כי על הנתבעים לחוב במלוא דמי השכירות, לא ניתנה הודעה על פי ההסכם, ועזיבה חד צדדית של הנכס אינה פוטרת מדמי השכירות עד סוף תקופת השכירות, כאמור בסעיף 6.8, אולם ה פניה לסעיף זה בהסכם מתעלמת ממנגנון ההודעה המוקדמת הנקוב בסעיף 5.2, ואם מכתבו של נתבע 3 ביום ב-16/2/15 מהווה הודעה מוקדמת, וזו ניתנה אפילו 10 חודשים לפני תום תקופת השכירות של שנת 2015, אין מקום לחייב את הנתבעים בדמי השכירות בגין שמונה חודשים בשנת 2016 ומועד מציאת שוכר אחר אינו רלוונטי.

הדין הנוהג
ההלכה הפסוקה לעניין מתן רשות להתגונן היא כי די בטענת הגנה אפשרית כדי להעניק רשות להתגונן. מטרת הליך סדר הדין המקוצר היא למנוע דיון בתובענה רק אם ברור שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו, או שהגנתו "הגנת בדים" (ראו ע"א 3374/05 אליהו אוזן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ [פורסם בנבו] (2006); ע"א 554/81 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ"ד לו (3) 518, 524 (1982), ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל [פורסם בנבו] (2004); ע"א 3300/04 צול ניהול פרויקטים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ [פורסם בנבו] (2009).

יישום הכלל
יישום הכלל לענייננו, נוכח טענות הצדדים, מביא אותי למסקנה כי יש מקום ליתן רשות להגן. סיכויי הגנתם של הנתבעים לענין חיובם בדמי השכירות בגין שנת 2016 גבוהים. סיכויי הגנתם לגבי יתרת דמי השכירות שלא נתבעה בגין שנת 2015 נמוכים, לפיכך, אני קובעת כדלקמן:
רשות להגן ללא תנאי ניתנת על סכום התביעה המתייחס לדמי השכירות בשנת 2016.
רשות להגן בנוגע לדמי השכירות בגין 2015, מותנית בהפקדה של סך 10,000 ₪ על ידי כל נתבע לחוד, הסכום יופקד עד לא יאוחר מיום 1/6/17.
יופקד הסכום התצהיר של מי שיפקיד ישמש ככתב הגנה, לא יופקד הסכום, יינתן פסק דין חלקי לגבי החוב משנת 2015 , התובעת תגיש פסיקתא מתאימה לחתימה, שתכלול את דמי השכירות בשנת 2015, הפרשי הצמדה וריבית, שכ"ט עו"ד בשיעור 10% ומע"מ והחזר אגרה יחסית.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 במרץ 2017 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלכלית ירושלים בע"מ
נתבע: המסורה בע"מ
שופט :
עורכי דין: