ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף... נגד קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת... :

לפני כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

התובע:
המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן

נגד

הנתבעת:
קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק , בעניין המנוח, סאלם אבו קיעאן ז"ל, להלן הצעתי לפשרה:

אובדן תמיכה לתלויים לעבר ולעתיד – 340,000 ₪
אובדן שירותי אב ובעל – 100,000 ₪
הוצאות קבורה ואבל – 10,000 ₪

לסכומים יווספו אגרה ושכר טרחת עורך-דין.

ההצעה היא על בסיס הנתונים המצויים כעת ואין בה כדי לחייב.

התובע יודיע עמדתו בתוך 14 יום והנתבעת בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 01.06.17.
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 02.07.17.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

קדם המשפט יוותר במועדו.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן
נתבע: קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים
שופט :
עורכי דין: