ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזבון המנוח כאמל אלדבאבסיה נגד אביסרור ראובן עבודות בנין בע"מ :

לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובעים:
עזבון המנוח כאמל אלדבאבסיה ואח'

ע"י ב"כ: עו"ד אברהים הלון

-
הנתבעת:
אביסרור ראובן עבודות בנין בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד שלי בורשטיין

החלטה

1. להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בתיק (כאשר הרשימה כפי שהוגשה איננה מספקת)
מוסכמות:
א. המנוח כאמל אלדבאבסיה ז"ל (להלן: המנוח) הועסק אצל הנתבעת מ-2004 ועד שנת 2013, בענף הבניין.
ב. המנוח נפצע בתאונת דרכים ביום 10/11/13 ונפטר מפציעתו ב2/1/14.
ג. המנוח קיבל תלושי שכר במהלך תקופת עבודתו באמצעות שירות התעסוקה.
ד. שכרו הממוצע של המנוח ב 12 החודשים האחרונים עמד על סך של 3,600 ₪ לחודש.
פלוגתאות
א. האם נכונה טענת התובעים כי המנוח לא קיבל את מלוא הזכויות הקוגנטיות המגיעות לו בגין עבודתו בנתבעת, או שמא קיבל את מלוא המגיע לו.
בעניין זה חלוקים הצדדים:

  1. האם המנוח קיבל את שכרו בגין חודשים 9/2013 – 11/2013?
  2. האם קיבל המנוח בתקופת עבודתו את מלוא המגיע לו בגין חופשה

והבראה.
3. האם היה זכאי המנוח לתשלום דמי מחלה בתקופת אשפוזו בבית החולים עובר לפטירתו? ככל שכן, באיזה שיעור?
5. האם קיבל המנוח בתקופת עבודתו את מלוא המגיע לו בגין דמי חגים? ככל שלא, האם על הנתבעת לשלם לתובעים הפרש דמי חגים ובאיזה שיעור?
6. מה היו שעות עבודתו של המנוח, והאם עבד שעות נוספות. ככל שכן, האם קיבל את מלוא המגיע לו בגין עבודה בשעות נוספות?
ב. האם יורשי המנוח זכאים לפיצויי פיטורים על פי הדין, וככל שכן באיזה שיעור?
ג. התביעה שכנגד: האם נכונה טענת הנתבעת כי המנוח קיבל הלוואות מהנתבעת (בסך כולל של 33,000 ₪ וכי החזיר רק 6,800 ₪). בהתאם לכך האם נותר חוב לתשלום בגין ההלוואות (ככל שקיבל), ובאיזה שיעור.

2. ניתנת בזאת החלטה על הגשת תצהירי עדות ראשית. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובעים יגיש ו את תצהירי הם והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובעים.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
512937111. התיק מועבר לשופט/ת לקביעת מועד להוכחות. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים וחצי.
54678313

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, (23 מרץ 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: עזבון המנוח כאמל אלדבאבסיה
נתבע: אביסרור ראובן עבודות בנין בע"מ
שופט :
עורכי דין: