ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זר. פור. יו בע"מ נגד הפרחים של יוני בע"מ :

בקשה מס': 13

לפני כבוד ה שופטת בכירה דורית קוברסקי

המבקשים:

  1. זר. פור. יו (2000) בע"מ
  2. יוסף כהן

ע"י ב"כ עו"ד נבון

נגד

המשיבה:

הפרחים של יוני בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מילוא

החלטה

לפני בקשה של זר פו יו ויוסף כהן, מנכ"ל הנתבעת (להלן: "הנתבעת" להלן: " כהן") למתן צו לגילוי מסמכים ספציפי.
הרקע
1. על פי האמור בתביעה, הפרחים של יוני בע"מ, בבעלות יובל סלע (להלן: "התובעת", להלן: "סלע"), התקשרה עם הנתבעת בשנת 2011 בהסכם זיכיון (להלן: "ההסכם") להפעלת חנות תחת שם הנתבעת בקריית אונו. התובעת באמצעות סלע, השקיעה 700,000 ₪. חרף ההשקעה, הנתבעת ומנהליה התעמרו בתובעת על מנת להכשילה, לצמצם רווחיה וזאת כדי לגרום לה לעזוב את הסניף, או למכור אותו לנתבעים ב"נזיד עדשים". בשל התנהלותה הכושלת של הנתבעת והפרת ההסכם סלע ביקש להעביר את זכויותיו לזכיין אחר, אך הנתבעת עשתה ככל שביכולתה על מנת לטרפד את מאמציו בעניין זה וזאת על מנת שאותו זכיין ירכוש סניף אחר של הנתבעת במודיעין. כתוצאה מהתנהלות הנתבעת, התובעת זכאית לבטל את ההסכם ולתבוע את נזקיה המוערכים, נכון ליום 10.3.26 (יתרת תקופת הזיכיון כולל האופציה) בסך 750,000 ₪ ובתוספת קנסות, גביית עמלות ביתר, הפרות אזור מכירות בסך של 946,567 ₪ בצירוף מע"מ. לחילופין, לאכוף על הנתבעת לרכוש את זכויות התובעת בסניף בסך 650,000 ₪, הסכום שהוצע ע"י הרוכש הפוטנציאלי.

2. עפ"י כתב ההגנה, יש לדחות את התביעה על הסף כלפי כהן בהיעדר יריבות.
התובעת רכשה את הזיכיון מזכיין קודם של הנתבעת – חברת שיא הפריחה הצבעונית בע"מ (להלן: "הזכיין הקודם"), לו שילמה 700,000 ₪: 500,000 ₪ בגין הזיכיון והיתרה בסך 200,000 ₪ עבור שירותי יעוץ וציוד. הנתבעת הפנתה לסעיף 6 להסכם המבטא את התמורה ששולמה לנתבעת (54,000 ₪ בצירוף מע"מ ואחוזים מהפדיון החודשי). התובעת היא זו שפעלה בניגוד להסכם ועל כן הוטלו עליה קנסות.

דיון

3. כידוע, הליכי גילוי המסמכים, מוסדרים בפרק ט' לתקסד"א. עקרון בסיסי במשפט האזרחי הוא ניהול המשפט ב"קלפים גלויים" וגילוי מרבי של מידע בין בעלי הדין (רע"א 7114/05 מדינת ישראל נ' חיזי, פורסם בנבו 11.12.2007; רע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד נ' פלץ, פורסם בנבו 14.8.2005). תנאי ראשון וברור לחובת הגילוי הוא כי המסמכים יהיו רלוונטיים לשאלות שבמחלוקת (ת"א (י-ם) 9936-01-13 בועז הרפז נגד דן מרגלית, פורסם בנבו 15.9.14) ובעניין זה המגמה היא מרחיבה (רע"א 9322/07 Gerber ואח' נ' חברת רנדי בע"מ , פִסקה 7, פורסם בנבו 15.10.2008). עם זאת, כאשר מדובר בהכבדה יתרה של בעל דין שנדרש לגלות מסמך, בית המשפט יפעיל שיקול דעת ויאזן בין שני הגורמים (רע"א 290/13 עיריית קלנסווה נגד חברת ביצוריות בע"מ, פורסם בנבו 26.5.13).
הנתבעת בבקשתה מבקשת את המצאת המסמכים הבאים:
א. דו"חות כספיים ושומות מס הכנסה של התובעת החל מ- 2011 ועד ליום 31.12.15.
ב. מאזן בוחן וכרטסת החל משנת 2011.
ג. ספירת מלאי שנערכה בעת רכישת הסניף מידי הזכיין הקודם. ספירות מלאי מעודכנות משנת 2011 ועד היום לרבות ספירות מלאי חתומות ומאושרות ע"י רו"ח של התובעת.
ד. רשימת ספקים, עותקים מכל החשבוניות ותעודות המשלוח, העתקי הזמנות והעתקי חשבוניות מכל אחד מהספקים של הסניף החל משנת 2011 ועד היום.
ה. פנקסי חשבוניות ידניות שהוצאו משנת 2011 עד היום.
ו. פקודת משכורות המציינת את רשימת העובדים והשכר שקיבלו החל משנת 2011 לרבות טופס 126 ו-856.
ז. פירוט עסקאות המדווחות בגין מכירות בעובר ושב ( מכירות שבוצעו בסניף עצמו) בחלוקה לפי שנים, בהתאם לקודים הקיימים, החל משנת 2011 ועד היום.
ח. כרטסת בעלי מניות החל משנת 2011.
ט. פירוט הלוואות לזמן ארוך המוצגות בדו"חות הכספיים.

4. בכל הנוגע למסמכים ה'-ט'- התובעת בתגובתה לא התייחסה אליהם ואף הנתבעת בתשובתה לתגובה לא הזכירה אותם ועל כן נראה שהבקשה בנוגע למסמכים אלו נזנחה ובכל מקרה בשלב זה ניתן שלא לגלותם .

5. בנוגע למסמכים א-ב- הנתבעת טוענת שלמסמכים המבוקשים יש נפקות ישירה לקביעת שווי הזיכיון. מנגד, לטענת התובעת הדו"חות הכספיים לשנים 2014 ו-2015, טופס פחת לשנת 2014, כרטסת הנהלת חשבונות מיום 1.1.15, דו"חות מע"מ לשנת 2015 ולחודשים 1 -6/2016, דו"ח מעביד לשנת 2015 ולחודשים 1-5/ 2016 הומצאו לנתבעת ואלו הם המסמכים הדרושים להערכת שווי העסק. באשר ליתר המסמכים טענה שאינם רלוונטיים ודי בבחינת הנתונים בשנים 2014-2015. סבורני שהצדק עם הנתבעת שכן שווי של חברה (או עסק) יש לבחון בפרספקטיבה רחבה יותר ולא בטווח של שנתיים, וזאת כדי להוכיח שהרווח או ההפסד של העסק אינם תולדה של אירועים חד פעמיים שקרו באותם שנים. על כן יש להעביר לנתבעת גם את הדו"חות הכספיים לשנים 2011-2015 לרבות שומות מס הכנסה ומאזן בוחן.

6. באשר למסמכים ג'-ד'- לטענת הנתבעת גילוי המסמכים בנוגע לספירות המלאי מוכיחות את אופן הפעלת הסניף והנזקים שנגרמו לתובעת. מאחר והתובעת טוענת שהנתבעת העבירה הזמנות לסניפים אחרים יש מקום לעקוב אחרי תנועות ורמות המלאי לאורך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים. בנוסף יש לעמוד על אופן הפעלת הסניף ע"י התובעת. מנגד, טוענת התובעת, שלנתבעים יש את מלוא המידע אודות מלאי החנות, היות וניהול המלאי נעשה באמצעות מחשבי הרשת, הדוחות המבוקרים גולו והדרישה לרשימת הספקים תמוהה היות והנתבעת קובעת אם אלו ספקים תעבוד התובעת. בכל מקרה אין לספירת המלאי כל קשר או רלוונטיות להערכת שווי העסק.
לעניין רשימת הספקים- לא ראיתי סיבה שלא לגלותם וזאת בשל הרלוונטיות לשאלה האם הופר ההסכם בגינו הוטלו הקנסות.
בכל הקשור לספירות המלאי העתקי חשבוניות ותעודות משלוח- מדובר בדרישה מכבידה ובפרט מאחר ונתונים אלו אמורים למצוא ביטוי בדו"חות הכספיים.

7. אני דוחה את בקשת התובעת לגלות מכתבים בנוגע לקנסות (לרבות אסמכתאות לתשלומם) שהרשת הטילה על זכיינים אחרים. עובדה זו, איננה רלוונטית להליך שלפני ובכל מקרה ניתן להפנות שאלה בעניין זה במסגרת החקירה הנגדית. כך גם אינני סבורה שעל הנתבעת לגלות את כל התלונות שהופנו אליה ביחס לכלל סניפי הרשת שברשותה, גם בעניין זה ניתן לזמן עדים ואין להכביד שלא לצורך על הנתבעת.
לא ברורה לי גם הדרישה לעניין האסמכתאות המבססות את תחשיב עמלת ההפניה או עמלת הסליקה.

8. ההליכים המקדמיים יסתיימו תוך 45 יום מקבלת החלטתי זו (בשל העובדה שבית המשפט יוצא לשבתון עד לתחילת שנת המשפט הבאה) הודעה משותפת תימסר בעניין זה ע"י הצדדים על מנת שייקבעו מועדים להגשת תצהירים.

תז"פ ליום 6.9.17.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זר. פור. יו בע"מ
נתבע: הפרחים של יוני בע"מ
שופט :
עורכי דין: