ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד. ח. נגד צ.פ. חברה לבנין בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

התובע:
ד. ח.

נגד

הנתבעת:
צ.פ. חברה לבנין בע"מ

נגד

צדדי ג':

  1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ
  3. ק. ע.

צדדי ד':

  1. צ.פ. חברה לבניין בע"מ
  2. צ.פ.

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינו של התובע ובחוות הדעת הרפואיות בקשר למצבו הבריאותי, להלן הצעתי לפשרה:
נזק שאינו ממוני – 60,000 ₪
הפסד שכר ואובדן כושר השתכרות בתוספת פנסיה –140,000 ₪
(סכום גלובאלי המתיישב עם נכותו של התובע ואופייה וכן עם גילו של התובע, עיסוקו ובהעדר די נתוני שכר)
עזרה והוצאות מכל סוג – 10,000 ₪

מסכומים אלו ינוכו 15% בשאלת האחריות ותגמולי המוסד לביטוח לאומי (לרבות ניכוי רעיוני של מחצית מדמי הפגיעה לצרכי פשרה בהיות התאונה תאונת עבודה ונוכח חובת העובד למצות את זכויותיו ), בהצמדה בלבד. ויווספו אגרה, שכר טרחת עורך דין ועלות חוות דעת המומחה.

חלוקת אחריות מוצעת כקניית סיכון לצרכי פשרה – הנתבעת 10% , חלוקה שווה בין צדדי ג' 1 ו-2, בשים לב שמדובר באותה סוכנות ביטוח שביצעה חלופת הביטוחים.
ההצעה היא הערכה בלבד על בסיס הנתונים המצויים כעת ואין בה כדי לחייב. התובע לא תמך טענותיו בראיות אודות גובה שכרו, רצף עבודתו במדינת ישראל, מיהות המעביד וטענות נוספות.

התובע יודיע עמדתו בתוך 14 יום והנתבעת וצדדי ג' בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 15/5/17 .
עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 15/6/17.
עדויות צדדי ג', לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 13/7/17.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

נקבע לקדם משפט לאחר תצהירים ליום 19/7/17 בשעה 08:30.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד. ח.
נתבע: צ.פ. חברה לבנין בע"מ
שופט :
עורכי דין: