ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ויאצ'סלב דודוקלו :

פל 467304/2013

לפני כבוד השופטת תרצה שחם קינן

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
ויאצ'סלב דודוקלו ת.ז. XXXXXX687


נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד אבירן אסבן
ב"כ הנאשם עו"ד ברנשטיין
הנאשם בעצמו

פרוטוקול


גזר דין
כתב האישום
הנאשם הורשע על פי הודעתו בעבירה של הסגת גבול, עבירה על סעיף 447 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין").
הנאשם הופנה לשירות המבחן.
תסקירי שירות המבחן
בתסקיר שהתקבל ביום 21.4.16 המליץ שירות המבחן לדחות את הדיון על מנת לבחון את השתלבותו של הנאשם בהליך שיקומי.
בתסקיר שהתקבל ביום 11.9.16 דיווח שירות המבחן על שילובו של הנאשם בקהילה טיפולית בבית אור אביבה בהרטוב והמליץ לדחות את הדיון על מנת לבחון את המשך השתלבות הנאשם בהליך.
בתסקיר שהתקבל ביום 5.10.16 מסר שירות המבחן כי הסתבר שלאחר הדיון שהתקיים ביום 28.9.16 לא חזר הנאשם לקהילה הטיפולית, בית אור אביבה.

בתסקיר שהתקבל ביום 10.10.16 הביא שירות המבחן מדבריו של הנאשם לפיהם לא חזר לקהילה משום שהמלווה אתו יצא לבית המשפט לקח ממנו את תעודת הזהות. באותו מועד נמנע שירות המבחן מהמלצה טיפולית בעניינו של הנאשם.

בתסקיר שהתקבל ביום 8.3.17 המליץ שירות המבחן להתחשב במאמצים אותם משקיע הנאשם במישור המשפחתי והתעסוקתי ובהיותו נקי מסמים בשלב זה של חייו. שירות המבחן נמנע מהמלצה טיפולית נוכח עמדתו של הנאשם לפיה אינו זקוק עוד לסיוע טיפולי.

חוות דעת הממונה על עבודות השירות
מחוות דעתו של הממונה על עבודות השירות עולה כי הנאשם מתאים לביצוע עבודות שירות.

טיעוני הצדדים בתמצית
ב"כ המאשימה עתר להטיל על הנאשם עונש מאסר לריצוי בפועל בטענה כי מתחם הענישה נע בין הטלת עונש מאסר לתקופה של 6 חודשים ועד ל-12 חודשים.

ב"כ הנאשם טען כי מתחם הענישה נע בין מאסר מותנה לבין מספר חודשי מאסר. ב"כ הנאשם ביקש להסתפק בענישה מרתיעה והטלת של"צ במידת הצורך.

עברו הפלילי של הנאשם
מגיליון ההרשעות הקודמות של הנאשם עולה כי לחובתו שתי הרשעות, בגין עבירות רכוש כשחלק מהעבירות נעברו ב-1999 וחלקן האחר בשנת 2006.

דיון והכרעה
מתחם הענישה
הערכים החברתיים העומדים בבסיס העבירה בה הורשע הנאשם הם הגנה על קניינו של אדם ועל תחושת ביטחונו האישי.

מידת הפגיעה בערך המוגן במקרה שלפניי משמעותית נוכח העובדה כי הנאשם הכניס את פלג גופו העליון לתוך חדר בו ישנה באותו הזמן בתם של המתלוננים, בעלי הדירה. עם זאת, אין להתעלם מן העובדה כי לא נגרם, בסופו של דבר, כל נזק למתלוננים למעט הפחד שקרוב לוודאי תקף אותם.

בהתייחס לנסיבות ביצוע העבירה לקחתי בחשבון את העובדה כי לא קדם תכנון לביצוע העבירה ואת פוטנציאל הנזק שהיה צפוי להיגרם היה והנאשם היה נכנס לתוך ביתם של המתלוננים בעודם ישנים.

בחינת מדיניות הענישה הנוהגת בתיקים דומים מלמדת כי בתי המשפט נוהגים להטיל קשת רחבה של עונשים הנעים החל מהטלת עונש מאסר מותנה לבין הטלת עונש מאסר למספר חודשים אשר יכול וירוצה בעבודות שירות, הכל בהתאם לחומרת העבירה, נסיבותיה, נסיבותיו האישיות של הנאשם, קבלת אחריות על ביצוע העבירות וכיו"ב ( ראו לעניין זה, בין היתר ת"פ 37284-07-14 מדינת ישראל נ' מלקו ואח' [8.1.15] פורסם בנבו; ת"פ ( כפ"ס) 16420-12-12 מדינת ישראל נ' גיל סספורטס [15.9.13] פורסם בנבות"פ ( פ"ת) 28914-04-12 מדינת ישראל נ' רוני ביטון [22.11.12] פורסם בנבו; ת"פ ( י-ם) 14770-02-12 מדינת ישראל נ' אריאל מושיקה [11.1.15] פורסם בנבו).

בשים לב לעקרון ההלימה; בהתחשב בעוצמת הפגיעה בערכים המוגנים; בשים לב לנסיבות ביצוע העבירה; ובהתחשב בענישה הנוהגת; אני סבורה כי מתחם העונש ההולם בגין האירוע נע בין הטלת עונש מאסר מותנה לצד עונשים נלווים ועד לעונש מאסר אשר יכול וירוצה בעבודות שירות.

בגזירת עונשו של הנאשם לקחתי בגדר שיקוליי את עברו הפלילי, את הודאתו אשר חסכה זמן שיפוטי את מאמציו לחזור למוטב, את האמור בתסקירי שירות המבחן לפיהם נכון להיום נקי הנאשם מסמים, את מצבן הבריאותי של אמו ואחותו אותן הוא סועד ומצבו הרפואי שלו עצמו. עוד הבאתי בגדר שיקוליי את הצורך בהרתעת הרבים.

סוף דבר

לאור כל האמור אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים שלא יעבור עבירת רכוש למעט עבירה על סעיף 413 לחוק העונשין (החזקת נכס חשוד).

קנס בסך 1,000 ₪ או 7 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-5 תשלומים שווים ורצופים על סך 200 ₪ כל אחד כאשר הראשון ישולם לא יאוחר מיום 27.4.17 ובכל 27 לחודש שלאחריו. לא ישולם אחד התשלומים במועדו יועמד מלוא הסכום לפירעון מידי.

21. בנסיבותיו של הנאשם לא מצאתי מקום לחייבו בביצוע של"צ. היה והופקד ע"י הנאשם פיקדון בתיק זה או בתיק המעצר, יזקף הפקדון לטובת הקנס והיתרה אם תישאר, תוחזר לנאשם.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים מהיום.

ניתן והודע היום כ"ד אדר תשע"ז, 22/03/2017 במעמד הנוכחים.

תרצה שחם קינן , שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ויאצ'סלב דודוקלו
שופט :
עורכי דין: