ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד הוד מורנו :

פל 74893/2015

לפני כבוד ה שופט נאיל מהנא

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
הוד מורנו ת.ז. XXXXXX104

נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד ניצן בלולו
ב"כ הנאשם: עו"ד יוני שניאור
הנאשם

פרוטוקול

ב"כ המאשימה: הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בעובדות כתב האישום ויורשע, הצדדים יבקשו שביהמ"ש יגזור עליו פסילה 24 חודשים . מוסכם כי הפסילה רוצתה. פסילה על תנאי וקנס 360 ₪. נטען לגבי המאסר פתוח.

ב"כ הנאשם: מאשר את דברי חברי. ההסדר הוסבר לנאשם הוא הבין אותו ומסכים לו. הוסבר לו שביהמ"ש אינו כפוף להסדר.
הנאשם: אני מאשר את דברי בא כוחי, ואני מודה.

הכרעת דין

על פי הודאת הנאשם, אני מרשיע אותו במיוחס לו בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ז, 23/03/2017 במעמד הנוכחים.

נאיל מהנא, שופט

ב"כ המאשימה טוען לעונש: אבקש לכבד את ההסדר. לענין העונש: עותרים למאסר בפועל ומאסר על תנאי. על אף שממליץ התסקיר על 250 שעות שעות של"צ זה לא מחייב את בימ"ש. נוכח האיזון בין אינטרס הציבור וצרכיו האישיים על האינטרס הציבורי לגבור. יש להשית על הנאשם עונשים אלו. במידה ובימ"ש לא ישית על הנאשם עונש בדמות מאסר, מבקש לפחות התחייבות. הנאשם לא תיקן את המחדל.

ב"כ הנאשם טוען לעונש: אבקש לכבד את ההסדר. לענין העונש מבקש: לענין תיקון המחדל כשביצע הנאשם את העבירות המיוחסות לו היה בהליך לקראת טסט. הוא היה בהליך הוצאת רשיון . הוא נפסל עד לתום ההליכים ביום 30.3.15. מבקש מחברי כדי למנוע בעיות רישומיות שחברי יוותר על 7 ימים שנותרו לו.

ב"כ המאשימה: מסכים לוותר על הפסילהך של 7 ימים שנותרו.

ב"כ הנאשם: מפנה את בימ"ש לשני תסקירים הראשון מ- 16.11.16 שבו שירות המבחן מתבקש להתיחס לנאשם כבגיר צעיר אשר זוהי לו עבירה ראשונה, שירות המבחן חשב לנכון לפני שנותן המלצה בעניינו ולמרות העובדה שמדובר באדם ללא עבר פלילי חייל למופת משפחה למופת, ואין מאפיינים עברייניים למרות זאת מבקש שירות המבחן שהנאשם יעבור הליך טיפולי כלומר הליך בשיתוף עמותת אור ירוק 14 מפגשים, ומאחר והנאשם הביע רצון ונכונות לשתף פעולה התבקשה דחייה מנובמבר עד היום והוגש תסקיר משלים שמדבר בעד עצמו. לאחר בחינה של רמת הסיכון וסיכויי השיקום המליץ שירות המבחן כי הנאשם יבצע של"צ בהיקף 250 שעות כמו כן מבקשים הטלת צו מבחן. אנו מסכימים לבקשת התביעה לחתימה על התחייבות. שירות המ בחן מבקש דחייה של 3 שבועות אך זה מיותר.


גזר דין

הנאשם הודה והורשע בעבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה, נהיגה בשכרות ונהיגה ללא ביטוח.
הצדדים הגיעו להסדר שנראה לי סביר ומאוזן, ואני מכבד אותו.
הוגשו בעניינו של הנאשם 2 תסקירים מפורטים מטעם שירות המבחן, בתסקיר מיום 20.3.17 המליץ שירות המבחן על הטלת צו של"צ בהיקף של 250 שעות וכן צו מבחן למשך שנה אשר במסגרתה ישולב המשיב בקבוצה טיפולית.
אני מאמץ המלצת שירות המבחן ונמנע מהטלת מאסר בפועל על הנאשם.

לפיכך, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים:

1. תשלום קנס בסך 360 ₪, אשר ישולם ב-2 תשלומים חודשיים, החל מיום 15.5.17.

2. פסילה מלקבל ו/או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים.
הנאשם הפקיד את רשיונו עד לתום ההליכים והפסילה רוצתה במלואה.

3. פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים, וזאת על תנאי למשך 3 שנים.

4. אני מצווה על מאסרו של הנאשם למשך 6 חודשים, וזאת על תנאי למשך שלוש שנים, אם יעבור על הוראות סעיף 67 ו/או 10 (א) לפקודת התעבורה תשכ"א-1961, שעניינם נהיגה בפסילת רשיון או נהיגה ללא רשיון נהיגה בתוקף ו/או נהיגה בשכרות ו/או תחת השפעת סמים/אלכוהול.

5. הנאשם יחתום על התחייבות על סך של 5,000 ₪, לפיה לא יעבור על עבירות נשוא כתב אישום זה, משך שלוש שנים מהיום.
ההתחייבות תיחתם ע"י הנאשם לאלתר, ותומצא למזכירות בית המשפט.
לא יחתום הנאשם על ההתחייבות – יאסר לתקופה של 30 יום.

6. הנאשם יבצע 250 שעות שירות לתועלת הציבור, בכפוף לתוכנית שיגיש שירות המבחן.
שירות המבחן יוכל לשנות את מקום ביצוע העבודות, תוך מתן הודעה לבית המשפט.
הוסברו לנאשם משמעות הצו, מטרת השירות ופרטיו.
הנאשם הוזהר כי אם לא ימלא כנדרש אחר צו השירות ישקול ביהמ"ש לבטל את הצו ולהטיל עליו עונש נוסף.
במידה ולא יעמוד בשל"צ, יפסל למשך 6 חודשים נוספים, ללא צורך בקיום דיון נוסף.

7. ניתן בזאת צו מבחן לפיו הנאשם יעמוד בפיקוח שירות המבחן במשך 12 חודשים מהיום. הנאשם ישולב בכל קבוצה טיפולית לפי שיקול דעת שירות המבחן ויבצע בדיקות לגילוי צריכת סמים ו/או אלכוהול ככל שיידרש ע"י שירות המבחן.
מובהר לנאשם כי אם לא ימלא כנדרש את המוטל עליו, או אם יורשע בעבירה פלילית או בעבירת תעבורה כלשהי, בהיותו חסר רשיון נהיגה, ישוב ביהמ"ש וידון בעונש שיוטל עליו.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 45 יום מהיום.

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ז, 23/03/2017 במעמד הנוכחים.

נאיל מהנא, שופט


החלטה

שירות המבחן למבוגרים יערוך תוכנית של"צ, ויגישה לבימ"ש עד ליום 2.7.17.

להלן פרטי הנאשם:
מס' טל' נייד: 054-XXXX801
ב"כ הנאשם: עו"ד יוני שניאור
טל' ב"כ הנאשם: 02-XXXX995.
פקס ב"כ הנאשם: 02-XXXX000.

היה ובתוך 14 יום לא יצור שירות המבחן קשר עם הנאשם, יתקשר הנאשם בעצמו או באמצעות בא כוחו עם שירות המבחן.
טל' שירות המבחן: 02-XXXX400.

התיק יובא לעיוני ביום 2.7.17.

המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לשירות המבחן למבוגרים.

ניתנה והודעה היום כ"ה אדר תשע"ז, 23/03/2017 במעמד הנוכחים.

נאיל מהנא, שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: הוד מורנו
שופט :
עורכי דין: