ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שגראוי ייזום ובניה בע"מ נגד בוריס פוגל :

27
לפני כבוד ה שופט רונן אילן

המבקשת:
שגראוי ייזום ובניה (אס.בי.סי) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ראמי תאברי

נגד

המשיבים:
1. בוריס פוגל ואח'
ע"י ב"כ עו"ד דן גור
2. אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד וקסלר, ברגמן ושות'

החלטה

לפני בקשה לפסילת מומחה שמונה על ידי בית המשפט.
בתיק זה מתבררת תביעה בה עותרים התובעים (משיבים 1 בבקשה זו), בעלי הדירות והנציגות בבניין שברחוב בני רייך 19 בנתניה ("הבניין"), לחייב את הנתבעות (המבקש והמשיבה 2 בבקשה זו) בתשלום סך של 130,000 בשל ליקויי בנייה שונים, ובהם גם טענות לליקויי רטיבות.
בהחלטה מיום 25.1.16 מונה המהנדס אלפרד אירני כמומחה, לצורך עריכת חוות דעת בכל הנוגע לטענות לליקויים ברכוש המשותף שבבניין. בחוות דעתו מיום 14.6.16, הציע המהנדס אירני למנות מומחה נוסף, אשר יחווה דעתו בכל הנוגע למקור הרטיבות אשר נתגלתה בלובי הבניין.
על יסוד המלצה זו, לאחר בירור אפשרויות שונות באשר לזהות המומחה, בהחלטה מיום 1.12.16 מונה מר דודו לנדאו, כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה"). בהחלטה על מינוי המומחה נקבע כי המומחה יבצע בדיקה תרמית לאיתור מקור הרטיבות בחיפוי הלובי כאמור בסעיף 2 בחוות דעת המומחה אלפרד אירני, ויפעל בהתאם להסדר הדיוני שקיבל תוקף של החלטה ביום 8.9.16. באותה החלטה גם ניתנו הוראות באשר לשיתוף הפעולה עם המומחה וחלוקת שכרו בין בעלי הדין.
בבקשה מיום 22.2.17 עתרה המבקשת לפסילתו של המומחה. לטענת המבקשת, בשעות הערב של יום 22.1.17 קיים המומחה סיור בבניין בנוכחות נציגי הצדדים. במהלך הסיור ציין שבכוונתו לערוך סיור נוסף באור יום ובתום הסיור סר לדירת אחד הדיירים לשתיית קפה. בהמשך לסיור זה העביר המומחה מכתב דרישה באשר לשכר המבוקש בגין עריכת חוות הדעת ובשיחה עם נציג המבקשת ביום 15.2.17, הודיע שאין בכוונתו לערוך סיור נוסף בבניין ובדעתו להשלים את חוות הדעת על יסוד החומר שקבל מהתובעים.

על רקע זה, טוענת המבקשת שיש לפסול את המומחה. לטענתה, החלטת המומחה להימנע מביצוע בדיקה תרמית מהווה חריגה מסמכות, הפרת ההחלטה לפיה מונה המומחה, וסטייה מההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים. עוד טוענת המבקשת כי התנהלות המומחה, הן באשר לאי ביצוע הבדיקה התרמית והן בקשר הישיר שלו עם התובעים ולרבות ביקורים בדירות שונות בבניין, מקימים חשש ממשי למשוא פנים ופגיעה במראית פני הצדק. המבקשת אף מלינה על השכר אותו דרש המומחה, בסך כולל של 21,060 ₪ (כולל מע"מ) ונוכח כל אלו – טוענת שיש לפסול את המומחה.
בתגובה, הודיעו המשיבים 1 שאין בסיס לבקשה ותכליתה רק דחיית בירור הטענות. המשיבה 2 הודיעה שהיא תומכת בבקשה אך נמנעה מפ ירוט של ממש, שכן לשיטתה ממילא כל חבות אפשרית שתימצא תחול על המבקשת בלבד.
המומחה הגיש אף הוא התייחסות לבקשה (הודעה מיום 27.2.17) ובה הבהיר כי מלכתחילה לא סבר שתכלית מינויו כמומחה הינה הפעלת מכשיר, כי אם בחינה כוללת של בעיית הרטיבות בבניין ולכך הוא מכוון את הבדיקות שערך וחוות הדעת שבכוונתו להגיש.
בתשובה לתגובות שהוגשו, חוזרת המבקשת על הטענות לפסילת המומחה ומבקשת אף להדגיש כי עמדת המומחה, כפי שהובעה בתגובתו לבקשה, רק ממחישה את חוסר האובייקטיביות שלו נוכח הלשון הבוטה כלפי המבקשת.
אין ספק, כי במינוי מומחה מטעם בית המשפט ראוי להיות קשובים לתחושותיהם של בעלי הדין. מומחה שכזה הרי עשוי ליתן חוות דעת שמשקלה בהכרעה יהיה גדול, בפרט נוכח הזהירות הרבה הננקטת בבקשות להתעלמות ממצאי מומחה שכזה. ועם זאת, ברי הדבר שאין לאפשר לבעלי דין "להטיל וטו" על מינוי מומחה כלשהו ולסכל את בירור הטענות על יסוד טענות סתמיות.
לפיכך, לא בנקל תתקבלנה בקשה לפסילתו של מומחה שמינה בית המשפט. לביסוס בקשה שכזו, שומה על מבקש הפסילה להציג תשתית עובדתית ברורה שאכן תבסס חשש ממשי למשוא פנים או לפגיעה אפשרית בזכויותיו (ראו למשל: רע"א 8869/13 נעמה פאור נ' כלל חברה לביטוח בע"מ [פורסם בנבו] 19.1.14, פסקה 6 בפסק הדין).
לטענת המבקשת, סירוב המומחה לבצע בדיקה תרמית מהווה עילה מספקת לפסילתו. טענה זו כלל לא ניתן להבין. אמנם, בהחלטה על מינוי המומחה צוין שעליו לבצע "בדיקה טרמית", ברם ברי הדבר שתכלית המינוי הינה חוות דעת באשר למקור הרטיבות בלובי הבניין. אותה בדיקה טרמית שצוינה בהחלטה איננה אלא אמצעי. לא מטרה בפני עצמה. כך עולה גם מההסכמה אליה הגיעו הצדדים בהסדר הדיוני אותו הציגו לבית המשפט, כאשר המטרה הינה איתור הגורמים לסימני הרטיבות ולא בדיקה זו או אחרת.
בעניין אופי הבדיקות הנדרשות מסור שיקול הדעת לחלוטין למומחה ובאם סבור הוא שאין צורך בבדיקה זו, אין זו סיבה לפסילתו. בדיוק כשם שבקשה לבצע ב דיקה נוספת מעבר לבדיקה טרמית לא הייתה מקימה חשש למשוא פנים ולא עילה לפסילתו. אכן, אפשר ולאחר קבלת חוות הדעת יבקש מי מבעלי הדין לתקוף את ממצאי המומחה ואפשר גם בשים לב לבדיקות שעשה. זכות זו עומדת לבעלי הדין אך איננה מקימה עילה לפסילת המומחה.
עוד טוענת המבקשת כי הקשר הישיר שבין המומחה לדיירים בבניין ולב"כ המשיבים מצדיקים אף הם את פסילתו. גם טענה זו איננה ברורה. כל שנטען בהקשר זו בתצהיר התומך בבקשה, הוא שבמהלך הסיור הגיעו כל הנוכחים בסיור, כולל נציג המבקשת, לדירת אחד הדיירים בבניין ובהמשך עזב נציג המבקשת את המקום בעוד המומחה ויתר הנוכחים נשארו. אמנם, למותר מלציין כי על מומחה שמונה על ידי בית המשפט להימנע מקשר ישיר עם הצדדים ולהימנע מפגישות נפרדות עם מי מהם, ברם לא זו הסיטואציה שמתארת המבקשת.
אכן, אפשר שרצוי היה לו נמנע המומחה כליל ממצב בו הוא נותר לבדו עם נציגי מי מהצדדים, במקרה דנא הדיירים – הם המשיבים 1, אך אירוע בודד כזה אותו מתארת המבקשת איננו מבסס חשש ממשי המצדיק את פסילת המומחה. ועובדה היא, שבקשה זו הוגשה כחדש (!) לאחר אותו אירוע, לל מדנו שגם המבקשת לא ראתה באירוע זה הצדקה להטלת ספק באובייקטיביות של המומחה.
ולבסוף, מלינה המבקשת על השכר אותו בקש המומחה.
דרישת שכר מופרזת עלולה לבסס בקשה לפסילת מומחה שמינה בית המשפט, וזאת גם בלא כל חשש למשוא פנים או ספק במידת המיומנות של המומחה. הצדדים הם הרי אלו שנושאים בשכר המומחה ואין סיבה לכפות עליהם מומחה אם מתברר שהוא עותר לשכר מופרז.
ועם זאת, כאשר טוען בעל דין טענה שכזו, עליו להציג לכך תשתית עובדתית לביסוס הבקשה. וכזו לא מציגה המבקשת. אין בבקשה כל ניסיון להתייחס לשכר המבוקש אל מול היקף העבודה הנדרשת מהמומחה ולשכר מקובל למתן חוות דעת שכזו. גם טענה זו איפה איננה הצדקה לפסילת המומחה.
כך מתברר שאין כל הצדקה לפסילתו של המומחה.
אשר על כן אני דוחה את הבקשה. המבקשת תישא בהוצאות המשיבים 1 בגין בקשה זו בסך של 1,200 ₪ שישולמו במישרין לב"כ המשיבים 1.
המבקשת תעביר מיידית את חלקה בשכר טרחת המומחה שמונה, כך שחוות הדעת תושלם ותוגש.
ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שגראוי ייזום ובניה בע"מ
נתבע: בוריס פוגל
שופט :
עורכי דין: