ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרון עמר נגד עופר ברזילאי :

לפני כבוד ה שופט אלעד טל

תובעים

  1. שרון עמר
  2. אודליה עמר

נגד

נתבעים

  1. עופר ברזילאי
  2. מושב חבר-אגודה שיתופית בע"מ 570058263 (פורמלי)
  3. מושב ברק- מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ (פורמלי)
  4. מושב דבורה- מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ 570014670 (פורמלי)
  5. מושב אדירים- אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 570016206 (פורמלי)
  6. מועצה אזורית גלבוע (פורמלי)
  7. מנהל מקרקעי ישראל - נצרת (פורמלי)

החלטה

לפני בקשה לסילוק התביעה על הסף כנגד הנתבעת 6 (להלן: " הנתבעת"), מחמת העדר יריבות ומחמת העדר עילה.

1. עסקינן, בתביעה לצו מניעה קבוע במקרקעין לפיו ימנע הנתבע 1 (להלן: "הנתבע") מביצוע כל עבודה או שימוש במקרקעין בגוש 20038 חלקה 95, 97, 99 הידועים כשטח ביעוד "מרכז אזרחי" ואשר עלולים לפגוע בחלקה 101 במושב חבר, בה מצוי ביתם של התובעים.

2. על פי הנטען, הנתבע ביקש ביום 8.12.16 לקבוע עובדות במקרקעין דנן, ולהתחיל בבניה בהם, שכן לטענתו רכש אותם.

3. לטענת התובעים, הנתבע לא הציג לפניהם אישורים על הרכישה הנטענת, אלא אך תשריט, שאין עליו סימון של השטח שרכש, וכי המדובר בפלישה שלו לשטחים ציבוריים.

4. התובעים מבקשים למנוע מהנתבע לבצע כל עבודות בניה ו/או שימוש במקרקעין הידועים כשטח ביעוד "מרכז אזרחי", שתכליתם לפגוע בזכויותיהם הקנייניות .

הבקשה
5. הנתבעת טוענ ת, כי אין בידי התובע תשתית עובדתית כלשהי המקימה עילת תביעה כנגדם, או המלמדת על יריבות ביניהם. לטענתם, היא אינה מוזכרת בכתב התביעה ואף לא מבוקש כלפיה כל סעד. על כן, גם באם התובעים יוכיחו את העובדות הכלולות בכתב התביעה, אין להם עילת תביעה כנגד הנתבעת. לטענת הנתבעת, אין בהיותה בעלים של 93% ממקרקעי מדינת ישראל, כדי להפוך אותה לצד רלוונטי לכל הליך שעוסק בסכסוך במקרקעין. לבסוף, טענה, כי עסקינן בסכסוך שכנים קלאסי שאין כל מקום לגרור לתוכו גורמים נוספים, תוך בזבוז זמן ומשאבים שלא לצורך. ולכן יש לדחות את התביעה נגד ה על הסף.

התגובה
6. התובעים מתנגד ים לבקשה. לטענת ם, כתב התביעה מצביע על עילה כנגד הנתבעת, בין היתר מכוח ההסכם עם הנתבע. הנתבעת אחראית, מכוח החוק, על המקרקעין שבמחלוקת והיא מוסמכת לנהל תביעה בקשר למקרקעין, במיוחד כשמדובר בחריגה מהסכם שנחתם בינה לבין הנתבע, שהחל בבניה בלתי חוקית במקרקעין שבמחלוקת, כתוצאה מהבנתו השגויה של ההסכם. בנוסף, מתגובת הנתבעת עולה, כי בהסכם בין הצדדים לא נכלל כל תשריט, משכך, צירוף הנתבעת הכרחי , שכן בידיה מידע שיש בו כדי להבהיר את הזכויות במקרקעין מושא התביעה.

דיון והכרעה
7. הלכה פסוקה היא, כי לא בנקל יסלק בית המשפט תביעה על הסף, "ואפילו סיכויי התובע קלושים, לא יחסום בפניו בית המשפט את הדרך לבירור תובענתו" (בר"ע 59/81 ארדיטי נ' עזבון ארדיטי פד"י ל"ה (2) 811 ), פן תיפגע זכותו של בעל הדין שהוכרה כזכות חוקתית מהמעלה הראשונה (ראו: ע"א 693/83 שמעון שמש נ' רשם המקרקעין תל אביב – יפו, פ"ד מ (2) 669, 672-671 ; ע"א 1747/04 אנואר אלפי נ' יעקב לב (פורסם ביום 20.12.05); `ע"א 733/95 ארפל נ' קליל תעשיות, פ"ד נא (3) 577, 631 ). ועדיף תמיד להכריע בתובענה לאחר שמיעת הראיות (ת"א 41642-01-12 מאור ואח' נ' אמישראגז - גז טבעי בע"מ ואח' (פורסם ביום 7.1.14).

8. כאשר בעל דין מגיש תביעה, עליו לפרט בכתב התביעה את העובדות היוצרות יריבות בינו לבין בעלי הדין הנתבעים, וכן את העובדות המבססות את עילת התביעה כנגדם.

9. בשלב זה, אין בית המשפט בוחן את נכונות הטענות והמסכת העובדתית המובאים בכתב התביעה, אלא בודק האם בכתב התביעה פורטה תשתית עובדתית המקימה עילת תביעה כנגד בעלי הדין הנתבעים.

10. מעיון בכתב התביעה המתוקן עולה כי התובעים כרכו טענותי הם כנגד הנתבע ת יחד עם טענותי הם כנגד הנתבע.

בשלב מקדמי זה, די במסכת העובדתית אשר הועלתה בכתב התביעה , ובעילות הנטענות כנגד הנתבע ת, בכדי להותיר את התביעה כנגד הנתבעת על כנה.

11. לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית. כתב הגנה מטעם הנתבעת יוגש תוך 20 יום.
הוצאות הבקשה ילקחו בחשבון בסיום ההליך ועל פי תוצאותיו.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרון עמר
נתבע: עופר ברזילאי
שופט :
עורכי דין: