ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ נגד אפקו ציוד בע"מ :

לפני כבוד ה שופט הבכיר אלי ספיר

התובעת

הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבעת
אפקו ציוד (1991) בע"מ

פסק דין

תמצית התובענה וטענות הצדדים
1. זוהי תובענה בעילת תחלוף. התובעת ביטחה טרקטור מספר 964-515 (להלן – הטרקטור). הטרקטור נשרף ביום 16.11.2011. התובעת, כמבטחת הטרקטור, שילמה תגמולי ביטוח למבוטחתהּ, וכעת מבקשת להיפרע מ הנתבעת, שלטענתה אחראית לשריפה ולנזק. התביעה הינה בסכום של 158,386 ₪.

2. המחלוקת בין הצדדים נסבה לגבי השאלה האם התובעת הוכיחה, במידה הנדרשת בהליך אזרחי, כי ישנו קשר סיבתי בין פרוץ השריפה ביום 16.11.2011 לבין החלפת מתג התנעה שביצעה הנתבעת בטרקטור ביום 25.09.2011 (דהיינו כחמישים ימים לפני השריפה).

3. התובעת טוענת, כי הוכיחה כי השריפה נגרמה מקצר חשמלי בטרקטור, וכי קצר חשמלי זה נגרם כתוצאה מהחלפה רשלנית של מתג התנעה הנזכר לעיל.

4. הנתבעת טוענת, כי אין קשר סיבתי בין השריפה להחלפת מתג ההתנעה, וכי לא התרשלה כלל, והשריפה פרצה בגלל התנהגותו הרשלנית של מפעיל הטרקטור ו/ או החזקה לקויה של הטרקטור בידי בעליו.

5. בנוסף טענה הנתבעת לנזק ראייתי, שנגרם לה על ידי התובעת שמכרה את שרידי הטרקטור לפני הגשת התביעה כך שנבצר ממנה לבדוק השרידים על ידי מומחה מטעמה לצורך הגשת חוות דעת נגדית לזו של התובעת.

6. התביעה הוגשה כנגד הנתבעת הן כמי שבצעה את התיקון הרשלני הספציפי, שגרם כנטען לשריפה, והן כיבואנית הטרקטור, כמי שממנה קנה המבוטח את הטרקטור, ואצלה ביצע את כל התיקונים והטיפולים בו, מהקניה ועד לשריפה.

7. התובעת עשתה שתי שגיאות מהותיות בדרך שבה הגישה את כתב התביעה: השגיאה הראשונה הינה בכך, שהתובעת הסתפקה בחוות דעתו ובהמלצתו של חוקר שריפות להגשת כתב התביעה, המבוסס על טענות מתחום מומחיות של חשמלאות רכב, תחום שאינו מצוי כלל במסגרת התמחותו. השגיאה השניה היא בכך, ששרידי הטרקטור נמכרו על ידה עוד בטרם הגשת כתב התביעה. בכך נגרם לנתבעת נזק ראייתי כבד ובלתי הפיך.

התובעת לא הוכיחה את הקשר הסיבתי בין השריפה להחלפת מתג ההתנעה 8. לאחר השריפה, התובעת שכרה את שירותיו של שמאי כדי שייתן אומדן של הנזקים כדי לשלם למבוטחה, ולאחר מכן שכרה שירותיו של חוקר שריפות כדי שיבדוק את סיבות ונסיבות השריפה – שזה אכן תחום מומחיותו.

9. מר דדון, חוקר השריפות, בדק את הטרקטור ועל סמך בדיקה זו ושיחה טלפונית שקיים עם מפעיל הטרקטור בזמן הטרקטור, מר סרסור עיסאם, קבע כדלקמן:
מוקד השריפה היה בחלק הימני באזור בו ממוקמים לוח הפיוזים ומתגי ההפעלה לרבות מתג ההתנעה של הטרקטור. עובדה זו מתיישבת עם עדות המפעיל, כי "הייתה אש בתוך בית הפיוזים".
מתג ההתנעה שהוחלף נמצא "באזור הסמוך למוקד האש". בחקירתו אישר, כי מתג ההתנעה מרוחק 40-50 סנטימטרים מתיבת הפיוזים, וכי יש מכלולים חשמליים אחרים בין תיבת הפיוזים למת ההתנעה.
מדובר בטרקטור חדש יחסית.
כל הטיפולים בטרקטור בוצעו על ידי היבואן/ הנתבעת, לרבות התיקון שנעשה חודש וחצי לפני השריפה, של החלפת מתג ההתנעה.
היו הרבה בעיות חשמל בטרקטור ובמהלך התיקון האחרון במוסך הנתבעת, המכונאי ניתק את הרדיו-טייפ.

10. בסיום חוות דעתו קובע מומחה השריפות, כי "לאור הממצאים ונסיבות האירוע, מומלץ לשקול פניה ליבואן הכלי בגין אחריותו לאירוע שריפה זה" .

11. הקביעות היחידות בחוות הדעת שהינן בתחום מומחיותו של מומחה הדליקות הן שהטרקטור נשרף כתוצאה מכשל חשמלי באזור לוח הפיוזים ומתג ההפעלה. כל יתר הקביעות הן עיבוד ראשוני של אינפורמציה שקיבל ממפעיל הטרקטור, שבעקבותיו הוא מתווה בפני התובעת כיווני חקירה למציאת הגורם האחראי לשריפה. הרי, מר דדון לא בדק באופן יסודי את האינפורמציה כי היו תקלות חשמל רבות או שהטרקטור עבר את כל הטיפולים אצלה הנתבעת. בוודאי שאין בחוות דעת זו, כל קביעה שבמומחיות לכך שיש קשר סיבתי בין הכשל החשמלי והשריפה, להחלפת מתג ההתנעה שבוצע כחמישים ימים לפני השריפה.

12. חברת ביטוח סבירה הייתה לוקחת את חוות דעתו של מר דדון ואת המלצתו כנקודת פתיחה והייתה פועלת לשכור שירותיו של מומחה לחשמלאות רכב כדי שינסה קודם כל לבסס קביעתו של מר דדון כי היה כשל חשמלי, והוא זה שגרם לשריפה, ודבר שני שהייה מוטל על המומחה הוא לבדוק האם יש קשר סיבתי בין אותו כשל להחלפת המתנע שבוצעה כאמור כחמישים ימים לפני השריפה. רק עם קבלת תשובה חיובית לשתי השאלות ניתן היה להגיש את התביעה.

13. התובעת לא נהגה כך, אלא סברה כי בעזרת חוות דעתו של מר דדון היא יכולה להוכיח כי השריפה נגרמה כתוצאה מכשל חשמלי וכי כשל זה נגרם בגלל החלפת מת ההתנעה שנעשה ברשלנות. אני מניח, כי התובעת החליטה שלא לשכור שירותיו של מומחה נוסף כדי לחסוך בעלויות.

14. לא ברור כיצד התובעת התעלמה מכך שמר דדון מציין, כי בתיבת הפיוזים נמצאו בתי נתיכים בלתי מקוריים. עובדה זו סותרת את ההנחה של מר דדון, שהיוותה את הבסיס החשוב להמלצתו כי כל הטיפולים בוצעו אצל הנתבעת.

15. התובעת החליטה להגיש את התביעה רק על סמך חוות דעתו של מומחה הדליקות מר דדון. לכן, לא הצליחה להוכיח את הקשר הסיבתי בין השריפה להתקנת מתג ההתנעה, וכבר מסיבה זו דין התביעה להידחות.

ההנחות שהיוו בסיס להמלצתו של מומחה הדליקות קרסו 16. בהתאם לחוות דעתו של שמאי הנתבעת מר אורי נוימן, הטרקטור עבד לאירוע כ-2,427 שעות. בהתאם להוראות היצרן, הוא היה אמור לעבור ארבעה טיפול אחזקה, אך אין על כך כל תיעוד, למעט טיפול ראשוני של 500 שעות שבוצע אצל הנתבעת.

17. מר עמר חלמי, הבעלים של הטרקטור, העיד כי המפעיל הוא זה שיודע היכן ומתי נערכו טיפולים ותיקונים בטרקטור.

18. המפעיל מר סרסור עיסאם אישר בחקירתו הנגדית, כי בוצעו בטרקטור טיפולים ותיקונים, גם תיקוני חשמל, לא אצל הנתבעת אלא אצל מוסכים אחרים בלתי מורשים. וכך זה מופיע בפרוטוקול:
"ש. אתה יכול לאשר שבכלי הזה טיפלת במוסכים אחרים חוץ מאפקו?
ת. כן. ברשות הבעל בית. הוא היה מפנה אותי למוסכים שהוא מכיר.
ש. אתה יכול לאשר שלא כל תקלה קטנה היית לוקח את הכלי לאפקו?
ת. לא לוקח לאפקו.
ש. לא כל טיפול היית עושה באפקו?
ת. נכון.
ש. אתה יכול להאשר שלפעמים עשית או דאגת שמישהו יטפל בבעיות חשמליות קטנות בכלי לפני השריפה?
ת. כן.
ש. איך קוראים לחשמלאי שטיפל בעיניים האלה?
ת. זה המוסך שעובד איתו, הבעל בית. זה מוסך שעמר חלמי מתעסק איתו.
ש. איזה בעיות חשמליות קטנות או גדולות היו בכלי לפני השריפה?
ת. פיוזים של חשמל, תקעים.
ש. אתה מאשר שהוחלפו בכלי פיוזים מתיבת הפיוזים במוסכים אחרים חוץ מאפקו?
ת. היה החלפה, תיקונים.
ש. לא הייתם לוקחים לאפקו כל תיקון?
ת. לא."

19. העובדה, שחוקר הדליקות מצא בטרקטור פיוזים ובתי פיוזים בלתי מקוריים רק מאששת את חקירתו ותשובותיו של המפעיל.

20. מכאן, שאין כל הוכחה לכך, שבעיות החשמל שהיו בטרקטור, אם היו כאלה, תוקנו אצל הנתבעת. בכך, הופרכה הנסיבה העיקרית למסקנתו ולהמלצתו של חוקר הדליקות.

21. באמרת אגב אציין, כי אינני נותן כל משקל לעדותו של מר נוימן ככל שהיא מתייחסת למומחיות בחשמלאות רכב מאותם נימוקים שנתתי לגבי חוקר השריפות דדון.

נזק ראייתי
22. אין מחלוקת, כי התובעת מכרה את שרידי הטרקטור לפני הגשת כתב התביעה, כך שנבצר מהנתבעת לבדוק את הטרקטור ולהביא חוות דעת מומחה סותרת.

23. אני דוחה את טענת התובעת, כי הטרקטור לאחר השריפה נגרר למוסך הנתבעת, כך שהנתבעת יכלה לבדוק אותו לו רצתה. אני מקבל לעניין זה את עדותו של מר יצחק מאור מבעלי הנתבעת, כי אכן הטרקטור השרוף הגיע אליהם, אך אף אחד לא פנה אליהם בתלונה כלשהי ואף אחד לא הפנה כלפיהם אצבע מאשימה ואף אחד לא רמז כי תביעה בעניין זה תוגש נגדם.

24. מר מאור העיד, כי סבר שהטרקטור הוצת. ברור, כי מר מאור או נציג אחר מטעם הנתבעת, לא יכול היה להעלות בדמיונו, כי הטרקטור נשרף בגלל רשלנות שלהם. אני גם מקבל את עדותו, כי אסור להם באיסור מוחלט לגשת ולהיכנס לתוך רכב שמגיע אליהם ללא מתן הרשאה לכך על ידי הבעלים. בכל מקרה, אם חברת הביטוח ידעה כי היא מתכוונת להגיש תביעה, היה עליה לפנות בכתב לנתבעת ו/ או לב"כ, ולהזמינם לבחון ולבדוק את הטרקטור. היה על התובעת לשמור על השרידים עד אשר תגיע למסקנה האם היא אכן הולכת להליך משפטי, ולהשמיד את הראיה רק לאחר שהנתבעת הייתה בודקת את הטרקטור, או מודיעה כי אינה מעוניינת בכך.

25. התובעת העמידה את הנתבעת בפני עובדה מוגמרת, כאשר לה יש חוות דעת, אם כי כפי שציינתי שלא הייתה מספיקה בנסיבות, ולא אפשרה לנתבעת להביא חוות דעת נגדית. הנתבעת לא אמורה לקבל את מסקנות מומחה התובעת כתורה מסיני, ויש לה את כל הזכות לבחון את הטרקטור ולנסות לערער את הממצאים, כי מדובר בכשל חשמלי ו/ או לערער כל ממצא הקושר את השריפה אליה. הדבר לא יתאפשר לה, ולכן אני קובע, כי נגרם לה נזק ראייתי כבד ובלתי הפיך, וגם זו סיבה בפני עצמה לדחיית התביעה.

סיכום ומסקנות
26. נוכח כל האמור לעיל – דין התובענה להידחות.

27. בהינתן אופי ההליך, העובדה כי הנתבעת יוצגה שלא באמצעות מבטח, אורך ההליך ואופי התנהלות הצדדים, לרבות לפני מתן פסק הדין (בין היתר בעניין סוגיית הסיכומים ופסק הדין שניתן בהעדרם תחילה) וההשקעה בחוות דעת מומחה הנתבעת – ראיתי לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות בסכום של 8,500 ₪.

28. בפסיקת סכום שכר הטרחה התחשבתי גם כן באופי ואורך ההליך, בזמן שהושקע לשם ניהולו, בעובדה כי נוהלו שני דיוני הוכחות, הוגשו סיכומים בכתב, ולבסוף גם נוכח הסיכון שגלום בהתמודדות עם תובענה בסכום של 158,386 ₪. ברור, שתביעה שמוגשת כנגד יבואן רכב בטענה על פגם בטיפולים מחייבת הגנה נאותה, וזאת לאור החשש מפגיעה בשם טוב, וכן מהשלכות רוחב שיכולות להיווצר בעקבות תביעה כזו. כמו כן יצוין, כי נהוג לפסוק לטובת תובע שזכה בתביעות דומות שכר טרחה השווה ל-20% מסכום התביעה, ולא מצאתי לנכון להפחית משיעור זה בנסיבות אלה. לכן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת שכר טרחה עו"ד בסכום של 32,000 ₪ (כולל מע"מ).

29. כמו כן יצוין, כי לתובעת ניתנה הזכות להשיב לסיכומי הנתבעת – בסיכומי תשובה. בית המשפט ה סב את תשומת לב התובעת לכך כי אלא לא הוגשו, חרף חלוף הזמן להגשתם.

משלא הוגשה בקשה להארכת מועד, ואף לא הוגשו סיכומי תשובה חרף האיחור – פסק הדין שניתן הוא על בסיס סיכומי התובעת והנתבעת, ובלא סיכומי תשובה.

30. המזכירות תשלח פסק דין בדואר לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אפקו ציוד בע"מ
שופט :
עורכי דין: