ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלכה שלום נגד אבנר שלום :

בפני: כבוד השופטת ד' דורנר

המבקשת: מלכה שלום

נגד

המשיבים: 1. אבנר שלום
2. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
3. עו"ד גיל גרנות - כונס נכסים

בקשת רשות ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 25.8.99 בבש"א 37045/99 (ת"א 1351/99) שניתנה על-ידי כבוד השופט י' זפט

בשם המבקשת: עו"ד יעקב רובין

בשם המשיב 1: עו"ד מיכאל בך

בשם המשיבים 3-2: עו"ד גיל גרנות

בבית המשפט העליון

החלטה

המשיב 1 (להלן גם: הבעל), הרשום כבעלים היחיד של דירה בגבעת-שמואל (להלן: הדירה) שבה הוא מתגורר עם המבקשת, רשם לזכות המשיב 2 (להלן: הבנק) משכנתא על זכויותיו בדירה. זאת, על-מנת להבטיח את תשלום חובותיו וחובות חברה שבבעלותו כלפי הבנק. משלא עמדו הבעל והחברה בתשלום חובותיהם לבנק, פתח הבנק בהליכים במסגרת ההוצאה-לפועל למימוש המשכנתא שנרשמה לטובתו, ובגידרם מונה המשיב 3 ככונס-נכסים לדירה.

או-אז הגישה המבקשת, הנשואה לבעל מאז שנת 1990, תובענה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו כנגד המשיבים, ובגידרה עתרה למתן סעד המצהיר על זכותה להירשם כבעלת מחצית הזכויות בדירה, כשהן נקיות מכל משכנתא. המבקשת הסתמכה לעניין זה על הילכת השיתוף בנכסים בין בני-זוג. במסגרת תובענה זו הגישה המבקשת בקשה למתן צו זמני האוסר על הבנק ועל המשיב 3 לפעול למימוש המשכנתא שנרשמה לטובת הבנק.

בית-המשפט המחוזי (השופט יהודה זפט) דחה את הבקשה למתן צו מניעה זמני, וקבע כי הילכת השיתוף בין בני-זוג אינה חלה על המבקשת ועל בעלה, וזאת מכיון שנישאו לאחר כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג1973-. עוד קבע בית-המשפט המחוזי, כי המבקשת לא הוכיחה כי יש לה סיכוי לזכות בתובענתה.

מכאן הבקשה שבפניי, שבגידרה טענה המבקשת כי סיכוייה לזכות בתובענתה אינם מבוטלים, וכי הימנעות ממתן צו המניעה הזמני עלולה להפוך את הדיון בתובענה זו לתאורטי בלבד. בעלה של המבקשת תמך בבקשתה, ואילו הבנק והמשיב 3 טענו כי יש לדחותה, וזאת, בין היתר, בהסתמך על נימוקי בית-המשפט המחוזי.

החלטתי לקבל את הבקשה ולדון בה כאילו ניתנה רשות ערעור וכאילו הוגש ערעור על-פי הרשות שנתקבלה.

דין הערעור להתקבל.

מטרתו של הסעד הזמני היא להקפיא את מצב זכויותיהם המשפטיות של הצדדים המתדיינים עד למתן פסק-הדין המכריע בסכסוך שביניהם, וזאת על-מנת להבטיח את האפשרות לבצע את פסק-הדין במלואו לטובת הזוכה. ראו ע"א 1226/90 בנק לאומי לישראל נ' הסתדרות הרבנים דאמריקה, פ"ד מט(1) 177, בע' 196. ככלל, אין מקום למתן סעד זמני כאשר סיכויי המבקש לזכות בתובענה קלושים או, למיצער, במקום שבו מאזן הנוחות בין הצדדים נוטה בבירור לטובת הימנעות ממתן הסעד הזמני.

במקרה שבפניי, לא שוכנעתי כי אין המבקשת יכולה לזכות בתובענתה. בנסיבות אלו, מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המבקשת. שכן, מתן אפשרות לבנק לממש את המשכנתא הרשומה לטובתו בטרם ההכרעה בתובענת המבקשת, ישלול מן האחרונה כבר עתה את האפשרות לזכות בסעד המבוקש על-ידיה במסגרת תובענה זו.

אשר-על-כן, החלטתי לקבל את הערעור, לבטל את החלטת בית-המשפט המחוזי מיום 25.8.99, ולתת צו זמני המונע מן הבנק ומן המשיב 3 מלפעול למימוש המשכנתא שנרשמה לטובת הבנק על זכויות הבעל בדירה (הידועה גם כגוש 6185 חלקה 348/4). תוקף הצו מותנה בכך שהמבקשת תעמיד לטובת הבנק והמשיב 3 ערבות בנקאית אוטונומית בסך 150,000 ש"ח, כשהיא צמודה למדד יוקר המחיה, וזאת בתוך שבעה ימים מיום ההמצאה של החלטה זו. בכפוף לתנאי זה, הצו הזמני יעמוד בתוקפו עד למתן פסק-דין בת"א 1351/99 (בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו).

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"א בטבת תש"ס (20.12.99).

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99065560.L03


מעורבים
תובע: מלכה שלום
נתבע: אבנר שלום
שופט :
עורכי דין: