ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איבון חדד נגד דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ :

לפני כבוד ה שופט טל חבקין

התובעת:
איבון חדד
ע"י ב"כ עו"ד דני כהן

נגד

הנתבעים:

  1. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד עמי אביעד

החלטה

1. בהמשך להחלטה מהיום, הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים כדלקמן:

א. עדויות התביעה יוגשו בתצהירים לא יאוחר מיום 7.5.2017.

ב. עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים, לא יאוחר מיום 21.6.2017.

ג. כל צד ישלח את התצהירים במקביל לבית המשפט ולצדדים האחרים.

ד. בעל דין המגיש תצהיר ותיק מוצגים בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרוני, יגיש לבית המשפט עותק אחד נוסף, מודפס בנייר, ויסמן את הנספחים לו בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות. כמו כן יצרף תוכן עניינים.

2. תצהירי חוקרים, ככל שישנם, יוכנו על פי המועדים שצוינו לעיל, אולם יוגשו בתום פרשת התביעה.

3. התנגדויות לאמור בתצהירים ולראיות תוגשנה בתוך 15 ימים מיום קבלת התצהירים על נספחיהם שאם לא כן יראו את הצד שנמנע מהתנגדות כמסכים להגשת המסמך גם אם אינו מסכים לתוכנו.

4. בקשות להזמנת עדים תוגשנה בצירוף לתצהירים.

5. יסרב עד ליתן תצהיר – יגיש הצד הרלוונטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית וכן יצרף תמצית העדות.

6. לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלוונטיים לרבות חוות דעת שבמומחיות וחוות דעת אקטוארית.

7. חוות דעת מומחים יוגשו ללא חקירה נגדית זולת אם הודיעו הצדדים בהתאם לדין ובמסגרת תצהיריהם על כוונתם לחקור מי מהמומחים.

8. זימון מומחה לעדות יותנה בהפקדת שכרו בסך של 1,500 ש"ח ומע"מ בקופת בית המשפט. מובהר בזאת ב"כ המבקש לזמן מומחה רפואי לחקירה, מחויב להזמין חברת הקלטה ותמלול של ישיבת ההוכחות.

9. אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר ככל שיש בדעתו של אותו צד להגיש מסמכים.

10. התיק יובא לעיוני ביום 8.5.2017.

11. בית המשפט מבהיר לצדדים את החשיבות שהוא רואה בעמידה במועדים.

ניתנה היום, כ"ג אדר תשע"ז, 21 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איבון חדד
נתבע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
שופט :
עורכי דין: