ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמיחי סויסה נגד אלכסנדר גרנטובסקי :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

תובעים

 1. עמיחי סויסה
 2. גלית סויסה

נגד

נתבעים

 1. אלכסנדר גרנטובסקי
 2. מרגריטה גרנטובסקי
 3. אתי גנון
 4. רחל שוויגר
 5. מריאנה גולדווסר
 6. יהודה גולדווסר
 7. יוסף טורק
 8. זהבה טורק
 9. דורון איזקוב
 10. שרה איזקוב

החלטה

1. בזיקה להחלטתי מיום 13.13.17, אני ממנה את מר אסא זהר מרחוב כורזין 5, גבעתיים 53538 ׁ(טל': 03-XXXX463 , פקס :03-XXXX017) כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, על מנת שיחווה דעתו ביחס לזכויות הבנייה עודפות, ככל וקיימות, בנכס נשוא התביעה. במסגרת חוות דעתו יתייחס המומחה, בין היתר, לכל אותם עניינים המפורטים בפנייתו של השמאי מטעם בית המשפט, מר אבנר סזיר, מיום 14.3.17.

2. בשלב זה, יישאו התובעים במחצית שכר ו של המומחה ו הנתבעים יישאו במחצית השנייה.

המומחה יהיה רשאי, להתנות את עריכת הבדיקה או את הכנת חוות הדעת, בתשלום שכרו או בהפקדתו.

3. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל התוכניות, המפרטים, ההסכמים והמסמכים האחרים שבידי מרשיהם או בשליטתם וכל מסמך אחר שיבקש המומחה.

4. המומחה יתאם את ביקוריו בדירה עם ב"כ הצדדים, או עם הצדדים, כפי שימצא לנכון, כדי שהצדדים או באי כוחם יוכלו להיות נוכחים בעת הבדיקה ולהסב את תשומת לב המומחה למה שימצאו לנכון. המומחה לא יקיים פגישה עם צד אחד בלבד, אלא אם הזמין את שני הצדדים ואחד מהם בחר שלא להופיע.

5. אם יתקל המומחה בקושי כלשהו בקשר עם מילוי תפקידו, יוכל לפנות, בכתב, במישרין לבית המשפט.

6. המומחה מתבקש לבדוק את הדירה תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים שיבקש מהצדדים ולהגיש את חוות דעתו, עם העתקים ישירות לב"כ הצדדים, תוך 30 יום לאחר מכן. אם נראה למומחה שלא יוכל לעמוד במשימה או אם אינו מעוניין בה, יואיל להודיע לבית המשפט בכתב, מיד עם קבלת החלטה זו.

7. אין להפנות למומחה שאלות הבהרה, אלא לאחר הגשת בקשה, שאליה תצורף טיוטת השאלות וקבלת רשות בית המשפט לעשות כן.

המומחה לא ישיב לשאלות הבהרה שתופנה אליו אלא על פי החלטה של בית המשפט.

8. המזכירות תמציא החלטתי זו לב"כ הצדדים וכן למומחה בית המשפט. כמו כן, המזכירות תמציא למומחה בית המשפט העתק פנייתו של השמאי מר אבנר סזיר לבית המשפט מיום 14.3.17.

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמיחי סויסה
נתבע: אלכסנדר גרנטובסקי
שופט :
עורכי דין: