ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד אורלי מנע שני נגד רות גאולי :

לפני כבוד ה שופט נמרוד אשכול

התובעת:

עו"ד אורלי מנע שני 057988099
ע"י ב"כ עו"ד גד ויספלר

נגד

הנתבעת:

רות גאולי 014865299

פסק דין

1. התובעת, עורכת דין אשר ייצגה את הנתבעת בין השנים 2006-2011 בהליך משפטי בתחום דיני המשפחה בו ניתן פסק דין ביום 21.11.2011 ע"י כבוד השופטת מקייס. עלות הטיפול המשפטי הוגדר בהסכם שכר טרחה שנערך בין הצדדים ביום 4.7.2006 כטיפול בתביעה למזונות רכוש, משמורת, הליכים בבית הדין הרבני ככל שיידרשו, בקשות ביניים וכן הסכם גירושין.

2. בסיס ההתקשרות בין הצדדים הינו הסכם שכר טרחה שצוין לעיל , הקובע בין היתר כי שכר הטרחה שיועבר מהנתבעת לתובעת הינו 80,00 ₪ זאת בנוסף לסכום השווה 450 דולר לכל ישיבה מהישיבה השלישית בתהליך הייצוג. אין חולקין על העובדה כי הועבר תשלום מהנתבעת לתובעת על סך 50,000 ₪.

3. עניינו של הליך זה הוא תביעה כנגד הנתבעת שעיקרה, כך לטענת התובעת, אי תשלום סך של 30,000 ₪ שהם יתרת תשלום מכוח הסכם שכר טרחה שנתחם בין הצדדים ביום 4.7.2006 , וכן אי תשלום על דיון הוכחות בו יצגה התובעת את הנתבעת במסגרת הליך מיום 7.6.2010 בסך של 2 ,000 ₪ וכן החזר אגרות והוצאות בסך של 5,000 ₪.

4. הנתבעת טוענת כי מטרתה הייתה להגיע להסדר גירושין ולא להליך של קבלת פסק הדין.
לדבריה מכיוון שלא הגיעו להסכם גירושין נדרשו הליכים נוספים. הראיה לכך היא פסק הדין שניתן ביום 21.11.2011 ובו לא נכללו כספי הפנסיה, הקרנות השונות, וההלוואות. לכן התנתה את הסכום האחרון לתשלום רק עם הגעה להסדר.
בעניין זה טוענת התובעת כי אי ההגעה להסכם לא נבעה מכשלים הנוגעים לה אלא מהתנהלות הנתבעת ובעלה לשעבר. עוד הו סיפה כי פעלה עבור הנתבעת במשך למעלה מ4 שנים במסירות ובמקצועיות .

5. במהלך הדיון בפני בית המשפט ביום 21.2.2017 הסכימו הצדדים כי המחלוקת ביני הם תובא להכרעתו של בית המשפט על דרך הפשרה לפי ס' 79 א' לחוק בתי המשפט. התובעת ביקשה שהות של מספר ימים על מנת להגיש סיכום טענות מצידה, זאת מאחר וקיבלה רק בסמוך למועד הדיון את סיכומי וטענות הנתבעת. סיכומי התובעת הוגשו לפני מספר ימים.

6. לפיכך, בהתאם להסכמת הצדדים, כפי שבאה לידי ביטוי בפרוטוקול מיום 21.02.2017, לפיה יפסוק בית המשפט על דרך הפשרה לפי סמכותו לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, לאחר שהוסברו לצדדים המשמעויות הנובעות מפסיקה על פי סמכות זו, לאחר שעיינתי במסמכים בתיק בית המשפט, שמעתי טענות הצדדים שהועלו במסגרת הישיבה המקדמית, בכתבי טענות הצדדים ובסיכומיהם, אני קובע כי לסילוק מלא וסופי של התביעה, הנתבעת תשלום לתובעת סך של 15,000 ₪ עבור שכר טרחה וכן תשלם סך נוסף של 1,500 ₪ עבור אגרות ששולמו על ידי התובעת עבור הנתבעת. סכומים אלו ישולם ב 5 תשלומים רציפים ושווים החל מיום 1.5.2017.

6. היה ומי מהתשלומים לא יועבר במועדו ובמלואו – תועמד היתרה הרלוונטית, בניכוי תשלומים אשר בוצעו עד לאותו מועד, לפירעון מיידי. איחור של עד 10 ימים לא יחשב הפרה של פסק דין זה.

7. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

המזכירות תסגור את התיק ותשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד אורלי מנע שני
נתבע: רות גאולי
שופט :
עורכי דין: