ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזבון המנוח צ.ב. ז"ל נגד ת. מ. :

לפני כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

התובע:
עזבון המנוח צ.ב. ז"ל

נגד

הנתבעים:

  1. ת. מ.
  2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק, בחוות הדעת ובמסמכים שצורפו, להלן הצעתי לפשרה:

נזק שאינו ממוני - 80,000 ₪
הפסד שכר בתוספת פנסיה – 120,000 ₪
עזרה והוצאות – 18,000 ₪
נזקי רכוש – 23,000 ₪.

מסכומים אלו ינוכו 25% בשאלת האחריות ותגמולי המוסד לביטוח לאומי, בהצמדה בלבד. לסכומים יווספו אגרה , שכר טרחת המומחים ושכר טרחת עורך דין.

ההצעה היא על בסיס הנתונים המצויים כעת ואין בה כדי לחייב.

התובעים יודיעו עמדתם בתוך 14 יום והנתבעים בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 01.06.17.
עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 01.07.16.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

נקבע לקדם משפט לאחר תצהירים ליום 11.07.17, שעה 08:30.

המזכירות תעדכן את באי כח הצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עזבון המנוח צ.ב. ז"ל
נתבע: ת. מ.
שופט :
עורכי דין: