ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן ריחני נגד עירית תל-אביב-יפו\ :

לפני כבוד ה שופט עמית משה סובל-שלום ת"א

המערער:

אילן ריחני(מיסק)

נגד

המשיבים:

1.עירית תל-אביב-יפו
2.עירית חולון
3.עו"ד רונית זווילי

פסק דין

1. המערער, החייב בתיק הוצל"פ 505148-10-16 מערער על החלטתו מיום 14.2.17 של כבוד רשם ההוצל"פ מר עוזי מאיר שהורה על דחיית הבקשה להפטר שהוגשה ע"י המערער בהתאם לפרק ז1 סימן ב לחוק ההוצל"פ.
להחלטה נשוא הערעור קדמו החלטות שניתנו בקשר לבקשת ההפטר ואף ניתנה החלטה נוספת לאחר מכן כמפורט בכתב הערעור.

2. בהחלטה מיום 10.10.16 הורה הרשם למערער לנוכח הזמן שחלף מאז הגיש את הבקשה המקורית ונוכח שינוי נסיבות במצבו להגיש שאלון עדכני של בקשת ההפטר המעודכנת בצרוף מסמכים.
בהחלטה מפורטת מיום 14.11.16 ציין הרשם כי חלק מהמסמכים שהמציא המערער, אינם קריאים ומטושטשים. בהחלטה מפרט הרשם לפרטי פרטים מידע שעל המערער למסור ומסמכים שעליו לצרף. ההחלטה מדברת בעד עצמה ואין צורף לפרט את שנדרש מהמערער על מנת לדון בבקשתו להפטר. ניתנה למערער אורכה של 30 ימים להמצאת המידע והמסמכים.

3. משחלף המועד והמסמכים והמידע לא הומצאו, ניתנה החלטה מיום 29.1.17 הנותנת למערער אורכה של 30 ימים שאם לא יפעל כנדרש תימחק בקשת ההפטר.
בהמשך ניתנה ההחלטה מיום 14.2.17 נשוא הערעור, בה קבע הרשם כי המערער לא מסר כל שנדרש ואף פירט אילו מסמכים לא נמסרו ואיזה מידע לא גולה. ההחלטה מפורטת וברורה ומדברת בעד עצמה ולא מצאתי לחזור כאן על כל המחדלים שמציין הרשם בהחלטתו.
במצב דברים זה קבע הרשם כי אין מקום להמשיך הדיון בבקשת ההפטר והורה על דחייתה.

4. המערער הגיש ביום 19.2.17 תגובה להחלטה הנ"ל ומסר חלק מהנדרש וביקש לאפשר לו להעביר את שאר המסמכים בהתאם ליכולת שיש בידו להשיגה ולהמשיך בהליך ההפטר.
בהתייחס לתגובה ניתנה ביום 19.2.17 החלטה נוספת בה נקבע כי משנדחתה הבקשה להפטר, תם הדיון ואין להגיש תגובה לתיק סגור.
הרשם מפנה לאורכות שניתנו למערער להגיש את המסמכים והמידע והחמיצם. גם עם הגשת התגובה, מבקש אפשרות להשלים מסמכים בעתיד בהתאם ליכולתו. הרשם מציין כי המערער כלל לא מסר מידע לגבי נכסיהם של הוריו שנפטרו ולגבי נכס מקרקעין שקיבל בירושה. ההחלטה מיום 14.2.17 נותרה בעינה וללא שינוי.

5. לכתב הערעור צירף המערער אסופת מסמכים ולא ברור אם הוגשו לעיונו של הרשם ובאיזה שלב של בירור הבקשה.
בין המסמכים מצוי תצהיר לאקוני המציין את מועדי הפטירה של ההורים אך ללא פירוט מלוא המידע שנדרש כגון לגבי דירת המגורים של ההורים.
דינו של הערעור להידחות שכן לא מצאתי כי טעה הרשם בהחלטתו ואף המערער לא מצביע על טעות המצדיקה קבלת הערעור.
דומני כי הרשם יצא מגדרו כדי לפרט בפני המערער, בהחלטות השונות, אילו מסמכים ואיזה מידע עליו לפרט ולא נראה כי המערער המציא כל שנדרש שהרי בעצמו מבקש להוסיף מסמכים בהתאם ליכולתו להשיגם.

6. המערער איננו מיוצג וסביר כי התקשה בהבנת כל הנדרש ממנו והחשיבות בהמצאת כל מה שנדרש כדי שהבקשה להפטר תידון לגופא.
הבקשה להפטר נדחתה על רקע אי המצאת כל המידע והמסמכים מבלי שהתבררה לגופא וראוי ליתן למערער הזדמנות נוספת לעמוד בכל הדרישות ואף ראוי למערער להעזר בסיוע משפטי שכן עליו להמציא כל הנדרש ממנו בפעם אחת ולא לסירוגין וככל שאין ביכולתו להמציא מסמך מסויים, עליו לפנות בבקשה מתאימה לרשם בנדון ולבקש אורכה לשם כך, או פטור מהמצאת אותו מסמך אך לא להתעלם מהדרישה.

7. למרות דחיית הערעור, יחודש הדיון בבקשה להפטר ככל שיגיש המערער עד ליום 15.5.17 בקשה חדשה ומעודכנת בצירוף כל המידע וכל המסמכים המעודכנים שנדרש להמציא בהחלטות השונות שניתנו בעניינו.
עם הגשת כל האמור לעיל ובמועדו, יחודש הדיון בבקשת ההפטר לגופו ובהעדר הגשת הבקשה תישאר בעינה החלטת הרשם על דחיית הבקשה להפטר.

אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין למערער ולב"כ המשיבים.

ניתן היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילן ריחני
נתבע: עירית תל-אביב-יפו\
שופט :
עורכי דין: