ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פנינת הצומת בע"מ נגד ש. שלמה מכירת רכב בע"מ :

מספר בקשות:53+54+59
בפני כבוד ה שופטת אספרנצה אלון

מבקשת
פנינת הצומת בע"מ

נגד

משיבה
ש. שלמה מכירת רכב (2000) בע"מ

החלטה

(בקשה לזימון עדים נוספים)

לאחר שבחנתי עמדות הצדדים, הגעתי למסקנה כי אינני נעתרת לבקשת התובעת ואינני מתירה הזמנת עדים נוספים, בנוסף לשישה עדים שהעידו מטעמה ושרק אחד מהם, מר מסיקה, מסר תצהיר בעדות ראשית.

לא אפרט את ההשתלשלות הענפה בעניין התנהלות התובעת, לרבות בבקשתה לזימון עדים ואתמקד בטיעוניה האחרונים, כי כפוף להסכמת הנתבעת היא תהיה נכונה להסתפק בעדותו של עד אחד, מר אייל גור, ברם, אם לא תסכים לכך הנתבעת הרי שהיא עומדת על בקשתה לזימון כל העדים – ה"ה אייל גור, תומר גנאל ועו"ד טל שרם.

ביחס למר אייל גור, הסבירה התובעת את טעמיה לזימונו:

"3.1 מר אייל גור – לטענת התובעת, הוא זה אשר נתן את ההוראה לפינוי המושכר על ידי הנתבעת. הוראה זו מהווה הפרה של הסכם השכירות.
סיבותיו להוראה על פינוי המושכר, לא היו הסיבות על פי הסכם השכירות, אלא בניגוד לו, ועדותו תבהיר זאת" (בקשה מיום 2/2/17).

בתשובה השיבה הנתבעת:

"מר גור הוא מנכ"ל חברת שלמה החזקות, החברה השולטת בשלמה סיקסט (ר' סעיף 1 לתשובת שלמה סיקסט מיום 4.12.2016 לבקשה לתיקון כתב התביעה). יש לציין בהקשר זה, כי בעבר אף הפנתה פנינת הצומת עצמה לקטעי תמלילים בהם נאמר במפורש כי מר גור הוא מנכ"ל חברת האחזקות (ור' סע' 6 לתשובת פנינת הצומת מיום 14.12.2016 לתשובה לבקשה לתיקון כתב תביעה). אלא שלצורך הבקשה הנוכחית מצאה פנינת הצומת כי ראוי לטעון דווקא שמר גור הוא בעל שליטה בנתבעת.
לפיכך, אפילו לשיטת פנינת הצומת עצמה, לא היתה כל מניעה לפנות למר גור ולמר אטדגי, שאינם עובדי הנתבעת, לפני זמן רב, בטרם הגשת התצהירים מטעם פנינת הצומת; ודאי שבסמוך לאחר הגשת תצהירי העדות הראשית מטעם שלמה סיקסט, ביום 10.11.2017 (צ"ל 10.11.2016 – א.א.) , לפני כשלושה חודשים, ניתן היה לפנות למר גור ולמר טאדגי. שהרי באותו מועד ודאי ידעה פנינת הצומת כי מר גור ומר אטדגי אינם מצהירים מטעם שלמה סיקסט" (סעיף 12 לתגובה מיום 6/2/17).

וכן הוסיפה והשלימה:

"על מעורבותו הנטענת (והמוכחשת) של מר אייל גור בנוגע לפינוי המושכר ידעה פנינת הצומת, לשיטתה היא, עוד בחודש ינואר 205, לפני למעלה משנתיים, בעקבות אחת מהשיחות שהוקלטו על-ידה. כך אף טענה היא עצמה בעבר, כאשר הדבר שירת אותה (במסגרת הבקשה לתיקון כתב התביעה – ר' סע' 6 לתשובה לתגובה של פנינת הצומת במסגרת בקשתה לתיקון כתב התביעה, היא בקשה מס' 40) " (סעיף 15 לתגובה מיום 6/2/17).

ביחס לעדותם של מר תומר גנאל – מנהל בית העסק במושכר ועו"ד טל שרם – שהיה שותף למו"מ, טענת התובעת, כי לא הגישה בקשה לזימון אותם עדים במועד, מאחר "אין ולא היה כל טעם בפניה לעדים אלה, שכן לא ראינו מעולם עד, אשר משתף פעולה עם הצד שכנגד, ונותן תצהיר מטעם הצד שכנגד..." (סעיף 2 להשלמת טיעון מיום 5/3/17) . טענה זו אינה יכולה לעמוד ולא ניתן להבין את הימנעותה של התובעת מפנ ייה לשני עדים אלו, לאחר הגשת תצהירי הנתבעת. מדובר בעדים שדבר קיומם או הרלוונטיות שלהם להליך, היה ידוע לתובעת בזמן אמת, בעת ההתקשרות בשנים 2013-2014 ובוודאי בתחילת ההליך – 2015. התובעת אינה טוענת, כי נודע לה מידע חדש שהגיע אליה לאחרונה והמצדיק את זימונם.

לאחר כל אלה, אין אני נעתרת לבקשה. מקבלת אני את עמדת הנתבעת לאי זימונם של שלושת העדים הנוספים, הן בשל הטעמים הפרוצדורליים - אי עמידה בתקנות סדר הדין האזרחי והמועד (המאוחר) בו הוגשה הבקשה והן וליתר דיוק יש לומר, בעיקר בשל הטעם המהותי-ענייני – עדות ם לא תתרום לבירור המחלוקת העובדתית והמשפטית, אלא תסרבל ותאריך את הדיון שלא לצורך.

אזכיר ואדגיש כי המחלוקת היא בין שתי חברות, שהתקשרו ביניהן בהסכם שכירות ופרט לכך, גובשו הסכמות בעל פה בין שני נציגי החברות – מנכ"ל פנינת הצומת מחד, מנכ"ל שלמה סיקסט וסמנכ"ל שלמה סיקסט מן הצד שכנגד. השאלה שבמחלוקת היא – האם הופרו ההסכמות בין הצדדים חלקן או כולן, על ידי מי מהחברות להתקשרות והאם ההפרה מזכה את מי מהצדדים באכיפת ההסכם ו/או בפיצויים (ראה בהרחבה – החלטתי מיום 26/12/2016 בבקשה מס' 40 לתיקון כתב תביעה).

סוף דבר
נעתרתי לבקשת התובעת לזמן חמישה עדים נוספים, מבלי שנתנו תצהיר ועדותם נשמעה והתבררה בפניי. הבקשה להתיר זימונם של שלושה עדים נוספים, נדחית.

אני מחייבת את התובעת לשלם לנתבעת, הוצאות בסך 5,000 ₪, וזאת תוך 30 יום מהיום.

המזכירות תמציא החלטתי לב"כ צדדים.

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פנינת הצומת בע"מ
נתבע: ש. שלמה מכירת רכב בע"מ
שופט :
עורכי דין: