ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל אזרחי נגד מדינת ישראל :

לפני כבוד ה שופטת שרית קריספין-אברהם

המבקש:
דניאל אזרחי
ע"י ב"כ עו"ד מלמה

נגד

המשיבים:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד פלג

החלטה

בפני בקשה על פי סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי[ נוסח משולב], התשמ"ב – 1982 (להלן – החוק), שעניינה הארכת מועד להגשת בקשה להישפט בגין עבירת קנס שהנה ברירת משפט.
עובדות המקרה
ביום 23.2.16, נערכה כנגד המבקש הודעת תשלום קנס שבנדון ועניינה, נהיגה במהירות מופרזת, עבירה על תקנה 54(א) לתקנות התעבורה.
המבקש לא הגיש בקשה להישפט בגין הדו"ח האמור, תוך פרק הזמן שנקבע בסעיף 229(א) לחוק ולא שילם את הקנס.
טיעוני הצדדים
היום, עותר המבקש להארכת מועד להגשת בקשה להישפט, מהטעם כי ההודעה הראשונה בדבר הדו"ח, לא נמסרה במענו, מחמת רשלנות של רשות הדואר.
המשיבה מתנגדת לבקשה, מהטעם כי הדו"ח נשלח לכתובתו הרשומה של המבקש והוחזר בציון "עזב" וכי על המבקש להוכיח כי לא רשלנותו גרמה לאי מסירת דבר הדואר.
בנוסף, טוענת המשיבה, כי המבקש בחר את הנתיב בו ינוהל ההליך ובכך ניתן לו יומו , אין טעמים המצדיקים הארכת המועד, אותם יש לשקול על יסוד הטעמים המצדיקים ביטול פסק דין בהעדר וכי צריכים להתקיים טעמים מיוחדים המצדיקים קבלת הבקשה. המשיבה התייחסה למספר פסקי דין לתמיכה בטיעוניה.
דיון והכרעה

סעיף 230 לחוק, קובע כי "בית המשפט רשאי לקיים את המשפט גם אם אותו אדם ביקש להישפט באיחור ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף 229(ה), בשינויים המחויבים או מנימוקים מיוחדים אחרים שיפרט בהחלטתו".
סעיף 229(ה) לחוק, קובע כי " תובע רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועדים האמורים בסעיף קטן (א), אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה".
דהיינו, על בית המשפט לבחון תחילה אם ניתן טעם המצדיק אי עמידה במועד שנקבע ואם ימצא שאין כזה, יבחן אם ייגרם למבקש עיוות דין, במקרה שבקשתו תדחה.
לאחר שעיינתי בבקשה, במסמכים הנלווים ובתגובת המשיבה, מצאתי כי המבקש הציג טעם המצדיק איחור בהגשת הבקשה, שכן, אף שהדו"ח נשלח לכתובתו הרשומה של המבקש במשרד הפנים, דבר הדואר הרשום הוחזר בציון "עזב", דהיינו, ייתכן כי מחדל של רשות הדואר הביא לכך שהדו"ח לא נמסר במועד למבקש.

מכל האמור לעיל, אני נעתרת לבקשה ומורה על הארכת מועד להישפט בגין הדו"ח שבנדון.

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל אזרחי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: