ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י. ב. נגד אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

התובעת:
י. ב.

נגד

הנתבעים:

  1. אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינה של התובעת ובחוות הדעת הרפואיות בקשר למצבה הבריאותי, להלן הצעתי לפשרה:

נזק שאינו ממוני – 25,000 ₪
הפסד שכר ואובדן כושר השתכרות בתוספת פנסיה – 3 5,000 ₪
(סכום גלובאלי המתיישב עם שיעור הנכות ואופייה וכן עם גילה של התובעת, עיסוקה ונתוני שכרה)
עזרה והוצאות מכל סוג – 10,000 ₪

מסכומים אלו ינוכו 25% בשאלת האחריות (באשר לטענת הנתבעת בנוגע לתמונות אעיר, כי במערכת "נט המשפט" ניתן לראות תמונות צבעוניות של המפגע הנטען). לסכומים יווספו אגרה, שכר טרחת עורך-דין ועלות חוות דעת המומחה שהגישה התובעת.
לנוכח שיעור הנכות שקבע המומחה מטעם בית המשפט וגם בהנחה שהמדובר בתאונת עבודה, אין לנכות תגמולי מלל רעיוניים, שכן לא היו מגיעים לתובעת תגמולים. באשר לתקופת דמי הפגיעה , בשים לב ששכרה של התובעת שולם בתקופה זו הרי גם כאן, ספק אם הייתה מקבלת תגמולים, מכל מקום סוגיה זו נלקחה בחשבון בעת חישוב הפיצוי המגיע ומשכך, הפיצוי המוצע הוא מעבר לדמי פגיעה רעיוניים, ככל שהיו מגיעים כאלה.

ההצעה היא הערכה בלבד על בסיס הנתונים המצויים כעת ואין בה כדי לחייב.

התובעת תודיע עמדתה בתוך 14 יום והנתבעת בתוך 30 יום לאחר מכן.
לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 15.05.17.
עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 15.06.17.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

דיון הקבוע ליום 21.03.17 יבוטל ובמקומו נקבע קדם משפט לאחר תצהירים ליום 20.06.17, שעה 08:30.

המזכירות תעדכן את באי כח הצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י. ב.
נתבע: אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ
שופט :
עורכי דין: