ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כראם אלעמור נגד מדינת ישראל :

לפני כבוד ה שופט שלמה פרידלנדר

העורר

כראם אלעמור (עציר)

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

פרוטוקול

הערת בית המשפט - בשל תקלת מיחשוב, הפרוטוקול הוקלד בקובץ וורד ו"שתילתו" בנט המשפט בוצעה לאחר הדיון.

נוכחים:
ב"כ העורר - עו"ד שחדה אבו מדיעם
ב"כ המשיבה - פקד אורן בר יהושע

פרוטוקול

ב"כ העורר:
אני חוזר על הערר. העורר במעצר מיום 09.03.2017. היו שתי הארכות מעצר בעניינו, הראשונה חמישה ימים והשנייה שבעה ימים. בדר"כ ההיפך, מקצרים את ההארכה השנייה אך בשני הדיונים טענו כי יש ראיות קבילות לבית המשפט. אנו 4 ימים לאחר הדיון האחרון אשר התקיים בעניינו והוגש ערר. הטענה שהוא עבר במחסום מיתר עם הרכב הגנוב ושאלנו אם יש מצלמות ושאלנו אם ראו שהוא נסע ברכב גנוב, התשובה לא. החוקר אף אומר שלא מסתמך על המצלמות בכלל ושיש הרבה יותר. מה הרבה יותר? מדברים על שני אנשים, שני מעצרים והרכבים לא נתפסו לטענתם, ואז " ראיות מדעיות" אין. אז מה יכול להיות במקור? אז אותו מקור, מה כבר קרה? אנו בשלב של חשד סביר, אך כבר 8 ימים הוא במעצר.
אותו מקור שחבריי מדברים עליהם, צריך תוספת מסויימת כדי שיתחזק, תוספת ראייתית. לא אמרתי דברים בדיון הקודם כדי שיחקרו, אך התוספת לא צריכה להיות בתיק בהארכה שניה. אנו בשתי הארכות ולטעמי הראיות שהונחו בפני שני המותבים לא מספיקות ולא קבילות, אי אפשר לקבוע שהוא ביצע על סמך אותן ראיות. כאשר מגיעים להארכה שניה וגם אם יגידו החקירה התפחתה לגבי אירועים נוספים אגיד בוא נדבר על האירוע הראשון האם הוא התחזק, יש תוספת ראייתית או שלא? כדי שבית המשפט יקבע לגבי אותה טענה, והתחזקה בראיה אחרת וגם במקרים אחרים סבורים כי כן עשה, אבל אנו לא זה ולא זה.
אז מחפשים כי אולי ימצאו עוד משהו. אלא אם כן אדוני רואה דברים שאני לא חשבתי עליהם. אך ברור לעכשיו שאין. שני אנשים מעצר חושבים ששניהם מעורבים, אומר מה שאומר אחר והמשיב אשר בפנינו אומר שהוא לא קשור. למה כל כך הרבה זמן? עד יום ראשון? איפה פיקוח בית המשפט על התפתחות החקירה.
בהארכה שניה, מפנה לפסיקה. כי לטעמי הדרישה של התפתחות החקירה הכוונה לא לזה שמוסיפים עוד מקרים אלא הצלחתם לקשור אותו באופן יותר חזק, על המקרה שהיה בפעם הראשונה, ואומר חברי כי יש להניח זאת בפני בית המשפט אך אחרי 8 ימים מציג ראיות או תחושות בטן. לכן, לא היתה כל הצדקה להארכת מעצרו של העורר, לתקופה, אם בית משפט קמא היה סבור שיש להאריך את המעצר היה עליו להסתפק בתקופה מינימלית בשים לב כי מדובר בהארכה שניה ולמצב הראייתי ולו מהטעם שהיה אמור לפקח על החקירה.
בהתאם להחלטת אדוני מיום 14.03.17 אשר קבע את הדיון להיום, יש לי חלופה באולם.

ב"כ המשיבה:
מציג לבית המשפט הנכבד את הדוח הסודי.
נתתי לבית המשפט את שני הדוחות הסודיים שהוצגו לבית המשפט קמא, וכן ראיות שקושרות את העורר לחשדות, המטרה בכדי שבית המשפט יראה את האינטנסיביות של הפעולות המבוצעות ואת ההתפתחות החקירה מהארכה הראשונה לשנייה ואת הצורך בחקירות ובפעולות נוספות ועל מנת שיהיה יותר קל להבין את הדברים.

לבקשת בית המשפט אני מסמן על גבי הדוח הסודי מיום 12.03.17, בעיגול, את הפעולות שבוצעו מאז ואז עתה ומוסיף וחותם בשמי, את פעולה 13, ציינתי ב- וי את הפעולות הנוספות אשר מחייבות מעצר. אני מבהיר כי פעולות נוספות על זאת שסימנתי בעיגול הן תהליך של ביצוע אך עוד לא הסתיימו.

אני לא מקבל את התזה שככל שאנו ממשיכים בהארכות מעצר אז צריך לקצר בימים בהארכת מעצר ראשונה. כאשר מדובר בחקירה ובית המשפט בדק את הפעולות ובדק את נחיצותן וקצב התקדמות החקירה ולאור זאת החליט שאין מנוס מלתת 7 ימים, וכבר נראה כי ביום ראשון לא סביר שנסיים.
לגבי פיקוח בית משפט – אני חושב כי לא בכדי הצגתי לאדוני את שני הדוחות הסודיים כדי שבית המשפט יראה את ההתפתחות והעבודה ואל מחייב כי בית המשפט יתן ימים מעטים וילחיץ את היחידה החוקרת מלבצע את עבודתה בצורה מיטבית ואמיתית ולא זו הכוונה בפיקוח בית המשפט.
טען חברי בבקשת הערר שלו, כי העורר אף לא נחקר. ממתי מתחייבת המשטרה לבצע פעולת חקירה פרונטלית ולהטיח ראיות, כחלק מתהליך חקריה, הרי אם מבוצעות פעולות הקשורות בעניינו ומתחזק החשד הסביר, יש עוד מגוון פעולות שמשטרת ישראל מבצעת. עוד אומר העורר, כי זה לא הוגן שלא מטיחים ראיות בפני החשוד אך ההגיון שלי לא לבוא לעורר ולומר כל הזמן משהו אחר, ולחשוב איזו " גירסה" הוא יתן, ולכן יש עיכובי חקירה ובית המשפט מכבד, ואם יחליט אחרת אז צריך לכבד את זה.
בדוח הסודי יש מספר עילות שהתיק בהחלט עומד בהם, הן על נושא שיבוש הליכי חקירה והן על עניין מסוכנות אשר נובעת מעבירות רכוש אשר מבצעות באופן המיוחס לעורר. ולכן אבקש לדחות את הערר ולאפשר לנו להמשיך בחקירה כפי שאנו מבצעים באינטנסיביות עד כה.

ב"כ העורר:
הם לא יכולים מטעמי נוחיות שלהם לבוא לחשוד ולחקור לפי הראיות שיש להם. זו לא זכותו של חשוד לדעת מה הראיות כדי לנסות להפריכן? אם נטען כי בתאריך מסויים הוא גנב רכב והוא יוכל להוכיח שהיה בעכו ויביא ראיות לכך למה להחזיק אותו? זה חלקי ראיות? איפה הגירסה של העורר? בית המשפט מקבל עמדה מצד אחד. האם יעלה על הדעת לשלול חירותו של אדם לתקופה כזו כאשר הראיות יתקבלו לצד אחד בלבד ולכן הארכה לא מידתית ולא נכונה. חושדים אז שיחקרו לראות מה הוא אומר. אני סבור כי הארכה לא מידתית.
מאחר והערר נקבע לדיון, אני סבור כי כבר היחידה החוקרת ביצעה על כל פעולות החקירה. מבקש שבית המשפט יבחן חלופה אשר כאן באולם ויורה על שחרור.


החלטה

לפני ערר על החלטת בית משפט השלום בבאר שבע ( כבוד השופטת מ' וולפסון) מיום 13.03.2017, בה האריכה את מעצרו של העורר עד יום 19.03.2017.
עיינתי בחומר החקירה, ונוכחתי כי אכן הושגה התקדמות חקירתית, כפי שמתבטא במב/3 עד מב/8, וכי נותר לבצע פעולות חקירה משמעותיות נוספות, כמשתקף במב/1.
מקובלת עליי התרשמות בית המשפט קמא כי מדובר בחקירה מורכבת, וכי קיימות פעולות חקירה לא מעטות החשופות לסיכון של שיבוש במקרה שהמשך המעצר יומר בחלופה כלשהי.
אני סבור גם שקיימת בענייננו מסוכנות, גם בשל ההיקף של עבירות הרכוש, וגם בשל המימד של " גניבת" הגבול, בנוסף לגניבת הרכוש, על ההשלכות האפשריות שיש לדבר זה בבחינת החדירות של הגבול.
לפיכך, מקובלת עליי מסקנת בית המשפט קמא בדבר הצורך בהארכת המעצר עד יום 19.03.2017.
מובן כי באם תוגש בקשה נוספת, היא תידון לגופה לפי הנסיבות העדכניות.
הערר נדחה.

שב"ס יאפשר הכנסת ציוד ראשוני.

ניתנה והודעה היום י"ח אדר תשע"ז, 16/03/2017 במעמד הנוכחים.

שלמה פרידלנדר , שופט


מעורבים
תובע: כראם אלעמור
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: