ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד רומנו נגד גלי רלר :

בפני כבוד ה שופט סארי ג'יוסי

תובעים

 1. דוד רומנו
 2. יעל רומנו

נגד

נתבעים

 1. גלי רלר
 2. גיל רלר
 3. ערן לירון
 4. תמר לירון
 5. רועי טימור
 6. הלל לויפר
 7. ינאי לויפר
 8. יוסף אברמן
 9. קרן גונן אברמן
 10. ג'ין ולדה גונן
 11. אמנון גונן

החלטה

לפני בקשת התובעים "למתן הבהרה במסגרת פסק הדין".

הבקשה הוגשה ביום 19/2/17 ולאחר שפסק הדין ניתן ביום 27/12/16.

על פי הבקשה, על בית המשפט להבהיר את פסק דינו בעניין בקשת התובעים לפיצול סעדים, זו שהועלתה במסגרת כתב תביעתם, כאשר לשיטת המבקשים, העדר התייחסות במסגרת פסק הדין לאותה בקשה הינה בגדר השמטה בלבד ועל בית המשפט להוסיף ולהתייחס לסוגיה זו במסגרת החלטה, גם אם היא מאוחרת לפסק הדין.

במסגרת החלטתי מיום 25/1/17 ועוד בטרם נתבקשה תגובת המשיבים – הנתבעים, ציינתי , כי התובעים לא התייחסו לסוגיה זו בסיכומיהם ובקשתי כי יבהירו כיצד והיכן נתבקש בית המשפט, מלבד בתביעה להידרש לסוגיה זו. עוד הופנו המבקשים להסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים קודם למתן פסק הדין, ולפיה המחלוקות ביניהם הצטמצמו לכדי סוגיית שתי החניות הקדמיות ועל כן הסמיכו את בית המשפט להכריע במחלוקת זו על פי החומר הקיים וסיכומים שיוגשו.

בעקבות החלטה זו הגישו המבקשים הודעה ("תגובת המבקשים") מיום 30/1/17. אלא שהודעה זו עוסקת בעיקרו של דבר בטעמים שלשיטת המבקשים הצדיקו מתן היתר לפיצול סעדים. באשר לאמור בהחלטתי לפיה לא באה התייחסות מצידם לסוגיה זו, לא בגדרי הסיכומים וגם לא במסגרת ההסכמה הדיונית, טענו המבקשים כי אין כל הכרח שבקשה כזו תועלה במסגרתם של אלה, כי די בהעלאת הבקשה במסגרת כתב התביעה, וכי על בית המשפט היה לתת את דעתו בנסיבות דנן לאותה בקשה חרף אותה השתלשלות של עניינים.

למען שלמות התמונה אציין כי משסברתי בטעות שהמשיבים לא הגיבו לבקשה, זאת משום שהתיק חזר לעיוני ובאותו מועד חיפשתי את תגובתם בתיקיית "בקשות" לעומת תיקיית "בקשות לאחר סגירה", נעתרתי לבקשת המבקשים. מאוחר יותר ולאחר שהמשיבים הסבו תשומת ליבי לתגובתם שהוגשה במועד, בטלתי את החלטתי.

בעקבות תגובת המשיבים וגם לאחר החלטתי מיום 1/3/17 שביטלה את קודמתה, לא הוגשה כל תשובה מטעם המבקשים ועל כן הגיעה העת להכריע בבקש ה.

אף שהבקשה הוכתרה כ"בקשה להבהרה" יש להתייחס אליה כאל בקשה לתיקון פסק דין וכפי שנטען במסגרתה להבהרת פסק הדין בעקבות אותה השמ טה נטענת, כך שבית המשפט יוסיף ויתייחס לאותה בקשה.
המשיבים מתנגדים לבקשה וטוענים כי אין זה מסמכותו של בית המשפט, לאחר מתן פסק הדין, להוסיף בדרך של הבהרה סעד אשר לא נתבקש על ידי התובעים.
עוד טוענים המשיבים כי הבהרת פסק דין אינה מוכרת בחוק בתי המשפט ובתקנות סדרי הדין והאפשרות היחידה לתיקון פסק דין היא זו על פי הוראת סעיף 81 לחוק בתי המשפט.

דין הבקשה להידחות.

אין חולק כי המבקשים לא חזרו על בקשתם לפיצול סעדים במסגרת סיכומיהם, ובכך רואים אותם כמי שזנחו את בקשתם זו ואינם מעוניינים בה עוד. לא רק זאת, אלא שבמסגרת אותה הסכמה דיונית הגדירו הצדדים את הסוגיה היחידה שעל בית משפט להידרש ולהכריע בה והיא מתמקדת במחלוקת בעניין החניות הקדמיות, הא ותו לא.

לנוכח האמור לעיל, לא היה מקום להידרש בגדרי פסק הדין לאותה בקשה למתן היתר לפיצול סעדים והעדר התייח סותי לכך לא הייתה בגדר השמטה או טעות בפסק הדין אותו ניתן לתקן בהתאם להוראת סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

תוצאה זו מתחייבת גם לאחר שנמנע מהמשיבים להתייחס לסוגיה זו במסגרת סיכומיהם, זאת כאמור בהעדר התייחסות כזו בסיכומי המבקשים.

הבקשה אם כן נדחית.

בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד רומנו
נתבע: גלי רלר
שופט :
עורכי דין: