ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוטי רחמים נגד פאני נאוי :

בפני כבוד ה שופטת מיכל ברלינר לוי

תובעים

1.מוטי רחמים
2.מעיין רחמים

נגד

נתבעים

פאני נאוי

פסק דין

לפני תביעה כספית בסך 6,500 ₪ שהגישו התובעים, בני זוג בעלי צימרים להשכרה במושב חד נס, כנגד הנתבעת, בגין ביטול הזמנת חופשה ואי תשלום דמי ביטול.
רקע ותמצית טענות הצדדים
ביום 20.7.16 חתמה הנתבעת על טופס הזמנת חופשה לפיו הוזמנו שני צימרים משפחתיים אצל התובעים, בין התאריכים 25.7.16-28.7.16 (שלושה לילות).

בטופס ההזמנה צוין כי עבור הזמנת הצימרים במועדים האמורים לעיל, תשלם הנתבעת סך כולל של 6,500 ₪. עוד צוין בטופס ההזמנה כדלהלן:

"במידה וביטל הלקוח את ההזמנה תוך פחות משבעה ימי עבודה בטרם תאריך ההגעה המצוינים בטופס ההזמנה, יחויב המזמין בערך של 50% מערך ההזמנה".

לטענת התובעים, יום לפני החופשה המיועדת, ביטלה הנתבעת את ההזמנה, מבלי לשלם דבר, ומשכך עתרו לבית המשפט לחייבה במלוא התשלום עבור האירוח בתוספת הוצאות משפט.

לטענת הנתבעת, ביום 19.7.16 פנתה לתובעת והתעניינה ברכישת נופש למשפחתה, ולאחר שנתבקשה על ידי התובעת, חתמה על טופס הזמנה על מנת לשריין את הזמנת הצימרים. לעמדתה, יומיים לאחר ביצוע ההזמנה, התקשרה לתובעת וביקשה לבטל את ההזמנה, אולם התובע סירב ודרש מחצית מסכום ההזמנה.

עוד טענה הנתבעת, כי ביצוע ההזמנה נעשה שישה ימים בלבד טרם מועד החופשה וכי התובעת לא הודיעה לה כי החופשה אינה ניתנת לביטול.

הנתבעת הוסיפה, כי עת התברר לה כי לא תוכל להגיע לחופשה שהוזמנה, ועל מנת להקטין את הנזק, ביקשה לקבוע מועדי חופשה אחרים בצימרים של התובעים, ואף נאמר לה כי קיים תאריך פנוי ביום 28.8.16. ואולם, חרף האמור, דרש התובע תשלום חלקי בגין ההזמנה שבוטלה, וכן תשלום מלא בגין ההזמנה החדשה. לאחר מכן, לדברי הנתבעת, הודיע לה התובע כי התאריך 28.8.16 אינו פנוי.

על רקע האמור לעיל, סבורה הנתבעת כי אין התובעים זכאים לתשלום כלשהו בגין ביטול ההזמנה.
ההליך
ביום 15.3.17 התקיים דיון בפני, במסגרתו העידו התובע, הנתבעת ובעלה של הנתבעת, מר ראובן נאוי.
דיון והכרעה

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים שצורפו, שוכנעתי כי דין התביעה להתקבל בחלקה.

בטופס ההזמנה ושריון הצימרים עליו חתמה הנתבעת נקבע כדלהלן:

"במידה וביטל הלקוח את ההזמנה תוך פחות משבעה ימי עבודה בטרם תאריך ההגעה המצוינים בטופס ההזמנה, יחויב המזמין בערך של 50% מערך ההזמנה".

אין חולק כי ההזמנה בוטלה על ידי הנתבעת תוך פחות משבעה ימי עבודה טרם תאריך ההגעה, בין אם הנתבעת הודיעה על ביטול ההזמנה ביום 24.7.16 (יום א' בשבוע) יממה טרם מועד החופשה, כעמדת התובעים, ובין אם הודיעה על ביטול ההזמנה, ביום 22.7.16 (יום שישי), כעמדתה. לפיכך, היה על הנתבעת לשלם לתובעים דמי ביטול בשיעור 50% מסכום ההזמנה.

יוער כי ביטול הזמנה ביום שישי, כשלושה ימים לפני מועד ההגעה המיועד, משמעו, הותרת הצימרים פנויים בתאריכי החופשה המיועדת, אלא אם יימצא מזמין במהלך יום ראשון בלבד (24.7.16), על כל המשתמע מכך.

אני סבורה כי הודעת הדואר האלקטרוני ששלח בעלה של הנתבעת לתובעים ביום 25.7.16 ואשר צורפה לכתב ההגנה, תומכת בעמדת התובעים בעניין מועד הביטול.

"בהמשך לשיחתנו ביום שישי 22.7.16.
ואתמול 24.7.16 אשר ביקשנו לבטל את החופשה.
וסירבתם לבטל.
אנו מודיעים היום על ביטול ההזמנה.
אבקש מספר חשבון על מנת להעביר דמי ביטול."(ההדגשות אינן במקור)

בכל מקרה, אינני מוצאת כי למועד המדויק של הודעת הביטול, בין אם ביום שישי ובין אם ביום ראשון, יש כדי לשנות את מסקנתי.

הנתבעת טענה כי התובעת לא יידעה אותה בדבר היעדר אפשרות ביטול ההזמנה. משהנתבעת חתמה על טופס ההזמנה בו סעיף מפורש הקובע כי ביטול הזמנה תוך פחות משבעה ימי עבודה לפני תאריך ההגעה, כרוך בתשלום דמי ביטול בשיעור 50% מן ההזמנה, טענתה זו אינה יכולה להתקבל. בהתאם להלכה הותיקה, החותם על מסמך בלי לקוראו, לא יישמע בטענה כי לא ידע על מה התחייב וחזקה כי חתם נוכח הסכמתו לתוכן המסמך (וראה לעניין זה ע"א 121/70, גלעדי נ. אורון, פ"ד כ"ה (1), 648).

אף טענת הנתבעת כי ביקשה להתארח במועד אחר פנוי, אינה יכולה להועיל לה. מהודעת דואר אלקטרוני ששלח התובע לבעלה של הנתבעת ביום 25.7.16 (אשר צרפה הנתבעת), מצטייר לכאורה כי הובהר לנתבעת כי אין אפשרות לשנות את תאריך ההזמנה.

יתירה מכך, אף אם ניתן היה למצוא מועד אחר לאירוח הנתבעת ומשפחתה, בחודש אוגוסט או ספטמבר, הרי שביטול ההזמנה סמוך מאוד למועד האירוח, ממילא גרם לתובעים נזק כספי. זאת, משנשללה מהם האפשרות לאתר בסד זמנים קצר כל כך שוכרים חלופיים , למועד ההזמנה שבוטלה, ומשעולה מהודעות הדואר האלקטרוני שצרפה הנתבעת, כי הצימרים נותרו פנויים בתאריכי ההזמנה.

מכל האמור לעיל, אני קובעת כי על הנתבעת לשלם לתובעים את דמי הביטול כמעוגן בטופס ההזמנה עליו חתמה הנתבעת, בסך של 3,250 ₪ (מחצית מהסך של 6,500 ₪).

הסכום לעיל בסך 3,250 ₪ בצרוף הוצאות בסך 500 ₪ ישולם בתוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוטי רחמים
נתבע: פאני נאוי
שופט :
עורכי דין: