ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל ארבוב נגד יהודה בכר :

בפני כבוד ה שופט אמיר ויצנבליט

התובע

מיכאל ארבוב

נגד

הנתבע

יהודה בכר

החלטה

1. עיינתי מחדש (de novo) בבקשת הנתבע ליתן לו הארכת מועד להגשת תצהירי עדיו, ללא התחשבות בהחלטתי מיום 9.3.2017 אשר בוטלה על-ידִי בשל העובדה שהיא ניתנה ללא שמיעת עמדת התובע.

2. הליך זה מתברר בסדר דין מהיר. בהתאם לתקנה 214ט(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן – התקנות), בתובענה בסדר דין מהיר על בעלי הדין להגיש תצהירי עדות ראשית של עדיהם בו זמנית, ארבעים וחמישה ימים לאחר שהוגש כתב ההגנה האחרון. תקנה 214ט(ג) מורה כי "תצהיר עדות שלא הוגש במועד, לא יוגש אלא ברשות בית המשפט". התובע הגיש תצהיריו טרם חלף מועד זה, ואילו הנתבע לא הגיש את תצהיריו במועד.

3. לאחר ששקלתי את הדברים, דעתי היא כי יש להיעתר לבקשת הנתבע להאריך את המועד להגשת תצהיריו. אין צורך לומר, כי היה על הנתבע לעמוד במועד להגשת התצהירים כפי שנקבע בתקנות. עם זאת, מובן ששלילת האפשרות מן הנתבע להגיש תצהירים של עדיו עלולה לפגוע קשות ביכולתו להתגונן מפני התביעה שהוגשה נגדו. אומנם, צודק התובע כי הנתבע זכה בשל מחדלו ביתרון דיוני, שכן על-פי התקנות על בעלי הדין בתובענה בסדר דין מהיר להגיש את תצהיריהם בו זמנית, ואילו עתה יוכל הנתבע לעיין בתצהירי התובע טרם יגיש את תצהיריו שלו. עם זאת, דומני שהקושי הטמון בכך גדול יותר במקרה ההפוך, שבו הנתבע בתביעה בסדר דין מהיר מגיש את תצהיריו במועד ואילו התובע הוא שמאחר ומבקש להגיש תצהיריו לאחר מכן. במקרה אחרון זה יש משום היפוך סדר הבאת הראיות (השוו, רע"א 5266/10 פלוני נ' מרכז רפואי פלוני (15.8.2010); רע"א 6155/14 ‏ רשות שדות התעופה בישראל נ' דק איירפורט יזמות בע"מ (22.10.2014) ). שונה הדבר כאשר האיחור הוא מצד הנתבע, שאז, לכל היותר, חוזרים אנו לתרחיש הרגיל שבו הנתבע מגיש ראיותיו לאחר התובע. בכך, יצוין, סדר הדין שנקבע להגשת התצהירים בתובענה בסדר דין מהיר הוא חריג, ואף ניתן לתהות אם אין בו פגיעה בזכויותיו של הנתבע אשר מטבע הדברים מעוניין לבחון את הראיות המובאות נגדו כדי ללמוד כיצד להתגונן מפניהן טרם יגיש את ראיותיו שלו .

4. ודוק, אין בכוונתי לומר כי נתבע בתביעה בסדר דין מהיר רשאי לנהוג כפי שנהג הנתבע בהליך דנא, היינו לעשות דין לעצמו ולא להגיש תצהיריו במועד שנקבע בתקנות . ראוי שנתבע הצופה כי זכויותיו תפגענה בשל ההגשה הסימולטנית של התצהירים בתביעה בסדר דין מהיר, יגיש בקשה בנושא מבעוד מועד על מנת לקבל את רשות בית המשפט להגשת התצהירים לאחר הגשת תצהירי התובע, והכל טרם חלוף המועד הקבוע בתקנות.

5. אשר על כן, ניתנת ארכה לנתבע להגיש תצהירי עדיו עד יום 30.3.2017, כמבוקש. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכאל ארבוב
נתבע: יהודה בכר
שופט :
עורכי דין: