ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אברהם לוקר :

לפני כבוד השופט אברהם הימן

המבקשת
מדינת ישראל

נ ג ד

המשיב
16. אברהם (אבי) לוקר

החלטה

בעניינו של המשיב 16

עניינה של החלטה זו הוא בשאלת שחרורו של המשיב 16 (להלן- "המשיב") המצוי במעצר בתנאי איזוק אלקטרוני למעצר בית ויציאתו לעבודה.

רקע

נגד המשיב ו- 17 נאשמים נוספים הוגש ביום 13.7.15 כתב אישום במסגרת פרשה המכונה "פרשה 512" והמייחס להם, לפי חלקם, ובמסגרת שלושה עשר אישומים, שורה של עבירות אלימות וסמים שנעשו, על פי הנטען, במסגרת ארגון פשיעה בינלאומי בראשו עמד המשיב 1 ואשר פעל החל משנת 2002 ועד לשנת 2006. על פי הנטען המשיב היה פעיל בארגון בתחום עבירות הסמים.

האישום השביעי מיוחס למשיב יחד עם משיבים 1 ו-4 והוא מכונה "עסקת המיליון". על פי המתואר במסגרת אישום זה, באפריל 2003 או בסמוך לכך קשרו קשר המשיב והמשיבים 1 ו-4 יחד עם אחרים לייבא מיליון כדורי אקסטזי מהולנד לאוסטרליה ולמכור אותם שם במסגרת הארגון ולשם קידום פעילותו. במסגרת העסקה רכשו המשיבים 1 ו-4 400,000 כדורי אקסטזי מכספי הארגון. בשותפות עמם מימן המשיב עם אחרים שאינם משתייכים לארגון 600,000 כדורי אקסטזי נוספים. שווי מיליון הכדורים שנסחרו בעסקה עמד על כ- 33,600,000 ₪. לאחר העברת הסמים לאוסטרליה, באמצעות חבורת אופנוענים, מטעם הארגון ולצורך קידום העסקה, קיבלו לידיהם המשיב ואחד אחר כ- 200,000 כדורי אקסטזי מתוך הסמים אותם מכרו באוסטרליה ואת כספי התמורה העבירו לישראל במזומן באמצעות בלד ר. משלא קיבלו האופנוענים את חלקם בתמורה סירבו להמשיך ולהעביר לידי המשיב את יתרת הסמים למכירה ובהמשך נותק עמם הקשר. בהמשך לכך, פנה המשיב לשי סילם אשר באמצעותו נוצר הקשר עם הבלדר ודרש ממנו לשלם את כספי מכירת הסמים. בעקבות כך, שילם שי סילם למשיב סך של כ- 80,000$ במזומן שהועברו לארגון. במעשיהם המתוארים, ייצאו, ייבאו וסחרו בסמים מסוכנים המשיב והמשיבים 1 ו-4 בצוותא חדא ובמסגרת ארגון פשיעה.

המשיב נעצר ביום 18.5.15 וביום 9.9.15 הורה בית המשפט על המשך מעצרו בתנאי איזוק אלקטרוני עד לתום ההליכים בהתאם להסדר שהושג בין הצדדים, אשר כלל הסכמה לשעות התאווררות, תחילה למשך שלוש שעות ולאחר מכן למשך ארבע שעות ביממה, בהתחשב בין היתר בפרק הזמן שחלף מעת מעצרו, העדר הפרות מצדו ובהמלצת שירות המבחן.

בהחלטתי מיום 27.2.17 ועל רקע בקשה לעיין מחדש בתנאי מעצרו ולאפשר למשיב לצאת לעבודה, הוריתי על קבלת תסקיר משלים מאת שירות המבחן.

תסקיר ובו המלצה חיובית התקבל וביום 13. 3.17 שמעתי טיעוני הצדדים.

תסקיר שירות המבחן

שירות המבחן בא כאמור בהמלצה חיובית והיא לבטל תנאי מעצרו של המשיב באיזוק אלקטרוני ולאפשר יציאתו לעבודה במשרד לניהול ומכירת נכסים בקריית ביאליק בו שותף בנו עם אחר, בין השעות 09:00-20:00, כאשר עבודתו תוגבל לעבודה משרדית ותודר מהסעות עובדים לאזורים שונים, כאשר ילווה למקום העבודה ובחזרתו ממנו על ידי בנו, וכאשר ישהה במעצר בית לילי בנוכחות אחד מהערבים.

שירות המבחן התרשם כי המשיב, כיום כבן 59, ניהל לאורך חייו אורח חיים הנע בין גבולות המותר והאסור, ניהל עסקים בתחומים אפורים ולמרות זאת הצליח לשמור על עצמו ללא מעורבות פלילית. שירות המבחן שב והתרשם כי קיים פער בין האופן בו המשיב מציג עצמו כאדם חיובי לבין חומרת החשדות וקשריו החברתיים. עם זאת, התרשם שירות המבחן כי חווית המעצר והשלכותיה על המשיב שימשו עבורו גורם מרתיע מהתנהגות פורצת חוק בעתיד וכי המשיב שרוי בגינה במצוקה רגשית ובריאותית קשה. שירות המבחן העריך כי המשיב מודע כיום להשלכות התנהלותו על חייו ועל חיי משפחתו, ויש ביכולתו לשמור על תנאי מעצרו, לכבד החלטות שיפוטיות ולהימנע ממעורבות פלילית. שירות המבחן התרשם לחיוב מבנו של המשיב כמי שמבין את חומרת החשדות המיוחסות לאביו ואת האחריות שתוטל עליו כמפקח על אביו, אף שלא באופן צמוד, והעריך כי למרות גילו הצעיר, מתאים בנו של המשיב למלא משימת פיקוח על אביו במסגרת העבודה.

טיעוני באי כוח הצדדים

בא כוח המשיב ביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן ולהורות על ביטול תנאי המעצר באיזוק אלקטרוני, על מעצר בית לילי ועל יציאתו של המשיב לעבודה במהלך שעות היום בפיקוח בנו. לטענתו המשיב מצוי מזה זמן רב במעצר, כאשר הצפי לתחילת המשפט בעניינו הוא בעוד כשנתיים, כאשר כעת הוא פטור מלהתייצב לדיונים.

באת כוח המבקשת הסכימה להמלצת שירות המבחן באופן עקרוני אולם בתנאי ששעות יציאתו של המשיב לעבודה יצומצמו לשעות 09:00-17:00 ובתנאי שהמשיב ישהה בתחומי המשרד ויעסוק בעבודת מזכירות, יפוקח באורח צמוד ומלא כאשר ביתר הזמן ישהה במעצר בית מלא.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית לדיון והכרעה בשאלת שחרורו של המשיב למעצר בית והתרת יציאתו לעבודה במשך שעות היום היא בסעיף 52 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים), התשנ"ו-1996, המוגבל למקרים בהם "נתגלו עובדות חדשות, נשתנו נסיבות או עבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה".

לאחר עיון בתסקיר שירות המבחן ובטענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי יש מקום לאמץ את המלצת שירות המבחן ולהורות על שחרורו של המשיב לחלופת מעצר, בדמות מעצר בית במקום בו הוא שוהה עתה ובפיקוח מפקחיו, תוך הסרת הפיקוח האלקטרוני, ועל יציאתו לעבודה במסגרת שעות מוגבלת.

המשיב היה נתון למעצר מאחורי סורג ובריח במשך כארבעה חודשים, ועתה, מזה כשמונה עשר חודשים נתון הוא למעצר בפיקוח אלקטרוני. שירות המבחן התרשם כי חוויית המעצר והשלכותיה על המשיב: הן בהיבט הרגשי והבריאותי והן בהיבט הכלכלי , משמשים גורם מרתיע ומציב גבול, וכי המשיב הוכיח עד כה יכולתו לעמוד בתנאי מעצרו ולהימנע ממעורבות פלילית.

למשיב מיוחסת עבירה חמורה של סחר בסמים מסוכנים בהיקף נרחב ביותר במסגרת פעילותו וחברותו בארגון פשיעה בינלאומי, ודי לעיין בעובדות האישום השביעי המיוחס לו. מסוכנותו של המשיב היא אפוא ברורה ונשקפת מתוך המעשים המיוחסים לו כשלעצמם, והיא שחייבה והצדיקה מעצרו. אלא שבעת הזו, ונוכח המלצת שירות המבחן דומה כי חלוף הזמן מעת מעצרו של המשיב הקהה במידת מה את המסוכנות הנשקפת ממנו, וכי נוכח מורכבות ההליך הפלילי העיקרי וקצב התקדמותו כאשר נמסר כי טרם החל שלב שמיעת עדויות עדי המדינה במשפט זה , אני סבור כי אף אם חלופת המעצר העומדת לדיון הרמטית פחות בהשוואה למעצר באיזוק אלקטרוני, ניתן להסתפק בה בשלב זה, ולאחר תקופת מעצר כה ארוכה בה הוכיח המשיב שניתן ליתן בו אמון.

בא כוח המבקשת הסכימה להמלצת שירות המבחן לשחרור המשיב בתנאי מעצר בית וליציאתו לעבודה ולמעשה המחלוקת העקרונית נסבה על היקף שעות העבודה ועל אופן הפיקוח של בנו של המשיב עליו במסגרת העבודה אשר אינו יכול להיות צמוד מפאת אילוצי עבודתו.

באשר להיקף שעות העבודה, אני סבור כי עמדת המבקשת סבירה וכי יש להגבילו לשעות אם כי לא לשעות להן הסכימה אלא לנוכח מהות העבודה בתיווך מקרקעין בין השעות 09:00- 19:00.

כאמור, בא כוח המבקשת אף סייגה הסכמתה ליציאת המשיב לעבודה בפיקוח מלא וצמוד של בנו של המשיב כאשר המלצת שירות המבחן היא לאפשר פיקוח בנו של המשיב על המשיב בעבודה אף מרחוק ובאמצעות קשר טלפוני. שקלתי היטב סוגיה זו של אופן הפיקוח על המשיב וטיבו במהלך עבודתו, למול האינטרס הציבורי באיון מסוכנותו של המשיב ובפיקוח יעיל עליו ואני סבור כי האיזון הראוי וההולם בנסיבות המקרה ובמיוחד משום שאני סבור כי קיים בסיס לעיון חוזר בנסיבות תנאי שחרור של המשיב, כי ניתן להפחית ממידת הפיקוח על המשיב על ידי בנו. אני סבור כי די לערבות הבן כדי להבטיח שמירת המשיב על התנאי של אי יציאתו ממקום העבודה במשך השעות הללו. למותר לציין כי פיקוח צמוד של הבן, יש בו כדי הכבדה רבה ושמא אומר יתירה בנסיבות המפורטות לעיל.

אשר על כן, אני מורה על המשך מעצרו של המשיב בתנאי מעצר בית מלא במקום בו הוא נמצא עתה, בפיקוח צמוד של מפקחיו המאושרים.

אני מתיר למשיב לצאת לעבוד במקום העבודה המוצע במשרדו של בנו בקריית ביאליק בימים א'-ה' מהשעה 09:00-1 9:00, ובלבד שבדרכו לעבודה ובחזרה ממנה יהיה מלווה על ידי בנו.

לצורך כך אני מאשר את בנו של המשיב כמפקח נוסף בכפוף לחתימתו על ערבות צד ג' בסך של 500,000 ₪. מצאתי להבהיר לבנו משמעות הערבות ביחס להפרת תנאי שחרורו של המשיב כפי שנקבעו בהחלטה זו, ובאופן מפורש מובהר כי אם יפר המשיב תנאי מתנאי שחרורו, אזי מן הסתם תבקש המבקשת לחלט הערבות.

המשיב ישהה במקו ם העבודה האמור וככל שירצה יעבוד בעבודות משרדיות בלבד בתחומי המשרד ונאסר עליו לצאת ממנו לכל צורך שהוא.

ביתר שעות היממה ישהה המשיב בתנאי מעצר בית מלא בפיקוח צמוד של מי ממפקחיו המאושרים.

יתר תנאי השחרור כפי שנקבעו בהחלטה מיום 9.9.15 בעינם יעמדו.

איני מאשר את אמו של המשיב כמפקחת נוספות, מהטעמים הבאים לידי ביטוי בתסקיר שירות המבחן.

אני משהה החלטה זו עד ליום 21.3.17 על מנת שיהיה סיפק בידי המבקשת לערור עליה אם תרצה בכך .

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אברהם לוקר
שופט :
עורכי דין: