ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארז רהיטים 2007 בע"מ נגד עיריית חדרה :


בפני כבוד ה שופט יעקב גולדברג

המבקשים

  1. ארז רהיטים 2007 בע"מ
  2. רהיטי ארז תורג'מן אשר ויהודה בע"מ
  3. רשיד נורייב
  4. יהודה תורג'מן
  5. י.א.ת.ת. אחזקות ופיתוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד שגיא

נגד

המשיבה

עיריית חדרה

ע"י ב"כ עו"ד בן ארוש

החלטה

1. המשיבה, עיריית חדרה, הגישה תביעה בסכום 610,000 ₪ בגין אי תשלום מסים עירוניים, ארנונה והיטלים. התביעה הוגשה נגד כל המבקשים ועניינה חובות שנצברו בקשר עם נכסים שמספריהם בפנקסי המשיבה פורטו בתביעה, המצויים ברחוב קומבה 6, באזור התעשייה חדרה.

2. המבקשים עותרים לסילוק התביעה על הסף וחיוב המשיבה בהוצאות. לטענת המבקשים, ביום 10.3.2015 ניתן פסק דין בתביעה שהגישה המשיבה נגד הנתבעים 1, 4 (תיק 56626-06-14), וביום 31.3.2015 ניתן פסק דין בתביעה שהגישה המשיבה נגד הנתבעים 2,3,5,6 (תיק 56475-06-14). כמפורט בבקשה, בשני התיקים הגיעו בעלי הדין להסדרי פשרה, אשר קיבלו, כאמור, תוקף של פסק דין ובשני המקרים פרעו המבקשים את חובם למשיבה. המבקשים טוענים כי פסקי הדין שניתנו בתיקים אלה מהווים מעשי בי דין המונעים הגשת תביעה נוספת באותה עילה. המבקשים צירפו לבקשתם תצהיר מטעם נתבע 5; כתב תביעה, הסדר פשרה ופסק דין בתיק 56626-06-14 ו בתיק 56475-06-14 וכן העתק קבלות מאת עו"ד יורם כהן, ב"כ המשיבה דאז, עבור שיקים שמסרו נתבעים 1,4 בסכום כולל של 100,000 ועבור שיקים שמסר נתבע 5 בסכום כולל של 50,000 ₪.

3. המשיבה בתגובתה לא חלקה על הטענה כי התביעה הנוכחית מתייחסת לחובות שבגינם הוגשו התביעות משנת 2014 ולא טענה כי מדובר בחוב חדש שהצטבר מאז או בחוב אחר שאינו חוסה תחת תביעות 2014 . תגובת העירייה הסתמכה אך ורק על נספח 5 לבקשת המבקשים – העתק קבלות המעידות, לטענתם, על תשלום סכום החוב. על פי תגובת העירייה, בתיק 56475-06-14 הנתבעים ( הנתבעים 2,3,5,6 בענייננו ) לא עמדו בהסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין, כיוון שמהעתקי הקבלות שצורפו לבקשת המבקשים ניתן ללמוד כי המבקש 5 שילם למשיבה רק 50,000 ₪, שהוא מחצית מסכום הפשרה. באשר לנתבעים בתיק 56626-06-14, כותבת המשיבה כי בהתאם להעתקי הקבלות "ניתן להיווכח כי המבקש 4 [צ.ל. המבקש 3 – י.ג.] מר רשיד נורייב אכן עמד בהסכם הפשרה ועל כן יש לדחות את התובענה דנן, נגדו". המשיבה ביקשה כי הנתבעים יחוייבו בהוצאות תגובת המשיבה, אולם לא נתנה טעם טוב לדבר.

4. בתגובת המבקשים נטען כי נוכח הסכמת המשיבה ביחס לתיק 56626-06-14, יש לדחות את התביעה לא רק כנגד מבקש מס' 3 בבקשה הנוכחית אלא גם כנגד מבקשת מס' 1, שהיתה אף היא נתבעת באותו הליך.
באשר לטענת המשיבה כי הנתבעים 2,3,5,6 שילמו רק מחצית מסכום הפשרה הנקוב בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין, טוענים המבקשים כי ב"כ המשיבה דאז כתב על גבי הקבלה כי סך 50,000 ₪ מתקבל מהנתבע 5 עבור "חלקו בהסדר הפשרה...". המבקשים טוענים כי יש לראות בכך הודאה של המשיבה על פרעון מלוא סכום החוב. עוד טוענים המבקשים כי עיון בתגובת המשיבה מעלה כי אין ממש בטענה שהמבקשים לא עמדו בהסכם הפשרה וחזקה על המשיבה כי לו היתה עילת התביעה הפרת הסכם הפשרה הרי שהדבר היה מקבל ביטויו בכתב התביעה (ולו ברמז או במשתמע). המבקשים מבקרים גם את הימנעותה של המשיבה מלצרף תצהיר מטעמה או להציג נתונים עובדתיים מטעמה. ממילא, טוענים המבקשים, אפילו אם טענת המשיבה היתה נכונה, עדיין הדבר לא היה מקנה לה זכות להגיש את התביעה והיה עליה לנקוט הליכי הוצאה לפועל של פסק הדין באותו תיק.

דיון
5. משהמשיבה אינה חולקת על הטענה כי התביעה הוגשה בגין אותם חובות שעליהם חל מעשה בי דין בתיקים 56475-06-14 ו- 56626-06-14, הרי דין התביעה, על שני חלקיה, להידחות.

למותר לציין, כי תוצאה זו אינה מונעת את התובעת מלפעול להוצאה לפועל של פסקי הדין בתיקים הנ"ל, בין ביחס לנתבעים 3 ו- 5, בקשר עם טענת המשיבה כי הנתבע 5 שילם רק מחצית מחובו על פי סעיף 12 להסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין, בין ביחס לנתבעים 2 ו- 6 בהתאם לפסקה 13 לאותו הסכם ובין ביחס לנתבעת 1, בהתאם לפסקה 12 להסכם הפשרה בעניינה.

6. נוכח חוסר התוחלת שבהגשת התביעה והטרחה המיותרת שגרמה לנתבעים, יש מקום לחייב את הת ובעת בהוצאות משפט, אשר יתנו ביטוי למורת הרוח המתעוררת נוכח הטרחת הנתבעים על ידי רשות ציבורית פרק זמן קצר יחסית לאחר שטענות העירייה נגדם כבר נדונו. על רשות ציבורית כדוגמת העירייה להקפיד הקפדה יתירה בבואה לדרוש מתושבים דרישות כספיות, לא כל שכן בהגישה תביעות משפטיות נגד תושבים. תחת לבקש כי תימחק התביעה כולה ולהתנצל בפני התובעים, כפי שהיה ראוי לעשות, העירייה הוסיפה חטא על פשע בכך שנאותה להסכים לדחיית התביעה רק ביחס לנתבע 4 ועמדה על ניהול התביעה נגד הנתבעים האחרים. ראוי אפוא כי העירייה תחוייב בהוצאות ריאליות, בהתאם לשכר הטרחה על פי ההסכמים שצורפו לתשובה מטעם המבקשים.
התובעת תשלם אפוא לכל אחד מן הנתבעים 4 ו- 5 סך 10,000 ₪ בצירוף מע"מ וזאת בתוך 30 ימים מהיום.

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ז, 16 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ארז רהיטים 2007 בע"מ
נתבע: עיריית חדרה
שופט :
עורכי דין: