ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לדרמן נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת אורית ליפשיץ

מבקש

לדרמן

נגד

משיבים

איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

מבוא

לפני בקשה מטעם התובע, להורות על הוצאת חוות הדעת שהוגשה לתיק ביום ה- 1/3/17 ונכתבה ונחתמה ע"י אינג' אריה דבורצקי, וכן בקשה להורות על ביטול מינוי מומחה בית המשפט מר דני בייער, ומינוי מומחה חדש תחתיו.

כמו כן עתר התובע לעיכוב העברת הכספים שהופקדו בקופת בית המשפט, בגין חוות הדעת למומחה.

טיעוני הצדדים

לטענת המבקש, הוא התובע, בית ה משפט מינה כמומחה מטעמו מומחה מסוים, ואילו כותב חוות הדעת אשר הוגשה לתיק ב- 1/3/17 כחוות דעת מומחה בית המשפט, היה למרבה ההפתעה איש מקצוע אחר, וזאת בניגוד גמור לאמור בהחלטת בית המשפט על מינוי המומחה וכן בניגוד לאמור בהחלטת בית המשפט מיום ה- 1/2/17 , אשר קבעה כי "לתשומת לב המומחה מר ד. בייער, הרי שהוא זה שמונה ע"י בית המשפט ליתן את חוות הדעת לבית המשפט...".
בנסיבות אלו, כך לטענתו, לחוות דעת שהוגשה לתיק בסופו של יום ואשר נכתבה ע"י מומחה אחר, אין כל משקל, היות ולא המומחה שהגיש אותה הוא זה שמונה מלכתחילה ע"י בית המשפט.

לטענת התובע המומחה עשה דין לעצמו, למרות ההתראה שניתנה לו ע"י בית המשפט, ולפיכך יש לפסול את חוות דעתו.

הנ"ל הציגו פסיקה עניפה בדבר משמעותו של מומחה בית המשפט ונפקותו להליך המשפטי, וטענו כי מינוי מומחה מטעם בית המשפט הינו מינוי אישי ולא מינוי שניתן להאציל את סמכויותיו לאחר, וזאת על אחת כמה וכמה כאשר בית המשפט התריע בפני המומחה, הוא דני בייער, על כך.

המשיבה, היא הנתבעת, מתנגדת לבקשה. לטענתה עיתוי הגשת הבקשה מלמד על כך שהבקשה לפסילת המומחה הינה בשל תוכן חוות דעתו של המומחה ולא בשל זהותו, אחרת, התובע היה מתריע מלין ומגיש בקשה בענין, עוד בטרם הגשת חוות הדעת לתיק.

עוד לטענתה, אין מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות בדין את פסילת המומחה וחוות דעתו, והדברים נאמרים ביתר שאת לנוכח העיתוי בו הוגשה הבקשה, וברור כי יש בתוכנה של חוות הדעת, כדי להשפיע על שיקולי התובעים המבקשים את פסילתה, היות וחוות הדעת קובעת כי הסכומים נשואי התביעה הינם מופרכים.

המשיבה מתריעה על כך שיש להיזהר מבקשות מסוג זה המוגשות לאחר שכבר תוכנה של חוות הדעת ידוע וגלוי לכל, ומפנה לפסיקה לפיה פסילת מומחה תעשה בנסיבות חריגות בלבד.

הנתבעת מפנה לכך שאין כל טענה לגבי מומחיות המומחה, לגופו של עניין , אלא רק ביחס לטעות הטכנית הקשורה למשרד המומחה.

בנסיבות אלו, טוענת הנתבעת, הבקשה נגועה בהעדר תום לב ומהווה שימוש לרעה בהליכי בית המשפט.

דיון והכרעה

לאחר שהפכתי והפכתי בטיעוני הצדדים, ואף עיינתי בתגובת מר בייער , הגעתי להחלטה כי אף אם יש ממש בטיעוני המבקש , וגם אם אכן נפל פגם מסוים בתהליך המינוי של מומחה בית המשפט והגשת חוות הדעת, תהליך אשר אכן לא היה "כדרך המלך", הרי שסבורתני כי עסקינן בפגם טכני בלבד, וכי אין בפגם זה בכדי להצדיק את פסילת חוות הדעת ומינוי מומחה חדש תחתיו, על כל המשתמע מכך. ובמה דברים אמורים?

בהחלטתי מיום ה- 13/6/16 , מיניתי מומחה מטעם בית המשפט, דה עקא שבהחלטתי זו, תחת כתיבת שם המומחה הספציפי לעניין, ציינתי את שמו של המומחה ד. בייער, אשר משרדו אמון על מתן חוות הדעת, ואשר באמתחתו מומחים ממגוון תחומים, וקבעתי כי בית המשפט ממנה אותו כמומחה בית המשפט בתחום השמאות, הערכת הנזקים והגישור. דה עקא, כי מר בייער אינו אמון על מתן חוות דעת בתחום הנדרש, ובסופו של יום, חוות הדעת ניתנה ע"י גורם מקצועי אחר ממשרדו, אשר כן אמון על מתן חוות דעת בתחום הנדרש .

אלא שככלל, זאת יודגש, משרדו של מר בייער מעסיק מספר מומחים בתחומים שונים, ומעת לעת בית המשפט ממנה את המשרד לצורך המצאות חוות דעת שונות, בתחומים שונים.

בענייננו, צוין בהחלטתי זו שמו של בעל המשרד ומנהל העסק, מר בייער, כמומחה בית המשפט, ולא צויין שמו הספציפי של המומחה מטעם המשרד אשר הוא זה שהיה אמור לתת את חוות הדעת בנושא הנדון . וכך, בסופו של יום, הוגשה חוות דעת מומחה בית המשפט לתיק ע"י אינג' אריה דבורצקי, המועסק כמומחה במשרדו של מר בייער, ולא ע"י מר דני בייער עצמו, וזאת בניגוד לאמור בהחלטת המינוי.

ואכן- סבורתני כי יש ממש בטענות המבקש, הטוען לפגם בהליך, היות ו בסופו של יום, ניתנה חוות הדעת ע"י מומחה אשר שמו הינו שונה מהשם אשר כתוב היה בהחלטת המינוי.

לצד זאת, סבורתני כי אין עסקינן בפגם אשר קשור למקצועיות המומחה, למידת המומחיות שלו או לאופן בו כתב את חוות הדעת וכי אין המדובר בפגם היורד לשו רש חוות הדעת המצדיק את ביטולה, הפקדת כספים נוספים ע"י הצדדים והכנת חוות דעת חדשה תחתיה.

ויודגש- אין חולק בדבר משמעותו הרבה של מומחה בית המשפט לתהליך המשפטי ולבית המשפט, ועל כך ההלכה הפסוקה מרחיבה ומעמיקה רבות, ומגדירה את מומחה בית המשפט כזרועו הארוכה של בית המשפט. זאת ועוד, ההלכה הפסוקה אף מפנה לכך שפסילתו של מומחה תהא בנסיבות חריגות בלבד (ראו רע"א 5611/07).

נסיבות חריגות אלו, לא מתקיימות בענייננו, או למצער, התובע לא הצביע על נסיבות חריגות אשר יש בהן בכדי להצדיק את פסילת המומחה וחוות דעתו, ואין באמור בבקשתו בכדי להוות סיבה מוצדקת לפסילת חוות הדעת.

המבקש, כך עולה, לא הצביע על כל פגם במידת מקצועיותו, וכן לא הצביע על כל פגם , ולו מיזערי, במומחיותו של אינג' אריה דבורצקי, במידת האובייקטיביות שלו, בהכשרתו הרלוונטית, או בקרבתו למי מהצדדים. כמו כן לא הצביע הוא על פגם כלשהו לעניין חוות הדעת עצמה.

זאת ועוד, ככל שב יקש התובע לקבול על זהות המומחה , יכול היה הוא להתריע על כך בפני בית המשפט ב שלב מוקדם יותר של ההליך, בעת עריכת החוות דעת או בעת שהמומחה, מר דבורצקי, ביקר ופגש את הצדדים, לצורך עריכת חוות הדעת.

למותר לציין כי מתוך תגובת הנתבעת עולה כי התובע, היה מודע לכך שהמומחה אשר נפגש עימם ועתיד ליתן את חוות הדעת, אינו מר בעייר אלא אינג' אריה דבורצקי. התובע משיקוליו הוא, לא עתר לבית המשפט בבקשה קונקרטית בענין ורק לאחר הגשת חוות הדעת לבית המשפט, עתר הוא בבקשה לפסילת חוות הדעת.

יודגש, בקשת התובע לפסילת המומחה הוגשה לתיק רק לאחר שחוות הדעת הושלמה והוגשה לתיק בית המשפט, והיתה גלויה לכל, ובכך, הצדק עם הנתבעת, כי יש טעם לפגם.

למותר לציין כי לאור תגובתו של מר בייער אשר הוגשה לתיק בית המשפט, סבורתני כי אין מקום, שלא לשלם למשרדו של מר בייער את עלות חוות הדעת, שכן המדובר בטעות בתום לב, מבחינתו.

אמנם, סבורתני כי אכן חלה טעות מסוימת, אשר לא קשורה לצדדים עצמם, ולא מן הנמנע כי על משרדו של ד. בייער היה להתריע בפני כל הנוגעים בדבר- הן בפני הצדדים והן בפני בית המשפט- על כך שהשם המנוי בהחלטת בית המשפט בדבר מינו י המומחה הינו שמו של מנהל המשרד בלבד, וכי מומחה מטעמו, ולא הוא עצמו, הוא זה שיכין את חוות הדעת.

כמו כן היה על מר בייער להודיע לבית המשפט, מבעוד מועד, כי הוא ספציפית אינו אמון על מתן חוות דעת בתחום הנדרש לתביעה דנן וכי מי שאמון במשרדו , הינו אינג' אריה דבורצקי.

סבורתני כי היה מקום לעשות כן, ויש להצר על כך שמשרדו של המומחה לא טרח לשלוח הודעת הבהרה שכזו לתיק, ולו למען הסדר הטוב.

לצד זאת, סבורתני כי עם כל הכבוד הראוי, ועל אף שיש ממש בטענות המבקש, עסקינן בשגגה טכנית בלבד שאין בה בכדי כדי לרדת לשורש חוות הדעת של אינג' אריה דבורצקי ולהוביל לפסילתה ו הרושם הוא שאף צד, לא מזלזל במקצועיותה.

ויודגש- פסילת חוות הדעת תוביל למינוי מומחה חדש מטעם בית המשפט, לתשלום נוסף מטעם הצדדים ולאובדן זמן רב ויקר לצדדים. בנסיבות אלו סבור בית המשפט כי פסילת חוות הדעת תעשה עוול לשני הצדדים ולהליך כולו ובנסיבות הענין, סבורה אני כי אין הצדקה לכך.

יודגש, כי לו היה פונה מר בייער מבעוד מועד לבית המשפט ומודיע כי אין ביכולתו המקצועית ליתן את חוות הדעת הנדרשת וכי אינג' אריה דבורצקי ממשרדו, אמון על מתן חוות דעת בעניינים אלו, בית המשפט היה מורה על תיקון החלטת המינוי, ללא כל היסוס ובאופן מיידי .

סוף דבר

הבקשה לפסילת חוות הדעת והוצאתה מתיק בית המשפט, נדחית בזאת .

הכספים המופקדים בתיק יועברו למומחה בית המשפט בתוך 14 יום.

בנסיבות האמורות, ולנוכח כך שקבעתי כי נפלה טעות טכנית בהליך, איני עושה צו להוצאות בגין בקשה זו.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים ולמומחה בית המשפט, אשר ייקח להבא לתשומת ליבו את האמור בהחלטתי זו, למען הסדר הטוב.

ניתנה היום, י"ז אדר תשע"ז, 15 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לדרמן
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: