ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סאסי דוד נגד בוריס יעקובובס :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

ברע003030/08

בפני:

כב' השופט יצחק עמית

תאריך:

18/01/2008

בעניין:

סאסי דוד

ע"י ב"כ עו"ד

המבקש

- נ ג ד -

בוריס יעקובובס

ע"י ב"כ עו"ד

המשיב

החלטה

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה (כב' השופטת חן-ברק עדי) מיום 2.1.2008, בו התקבלה באופן חלקי תביעת המשיב נגד המבקש.

1. המשיב והמבקש מתגוררים בשכנות בישוב כפר חנניה. בין הצדדים נתגלעה מחלוקת בקשר לגדר מאבן לקט, שהקים המשיב בשנת 2005 בין שתי חלקות הבתים. המבקש הרס את הגדר והחל לבנות במקומה קיר מבטון, לתמיכה בחניה מקורה שבנה בחלקתו. המשיב הגיש נגד המבקש תביעה לחייבו בגין עלות הקמת הגדר מחדש והעמידה על סך 17,327 ₪.

2. בפסק הדין התקבלה גרסת המשיב, לפיה המבקש הרס את הגדר ללא ידיעתו וללא הסכמתו. כן נקבע, כי גם לגרסת המבקש, הוא התחייב כלפי המשיב לבנות את הגדר מחדש, כשהכוונה לאותה גדר ממש ולא לקיר הבטון שבנה במקומה (אשר בנייתו הופסקה עקב צו הפסקת עבודה שהוצא כנגדו, מאחר שהחל בבניית החניה ללא היתר בניה).

בכל הנוגע לעלות הקמת הגדר נקבע בפסק הדין, כי המשיב הגיש הצעת מחיר על סך 17,327 ₪ ואילו המבקש טען כי העלות היא 230 ₪ למטר (כרבע ממחיר הצעת המחיר של המשיב), אך לא תמך טענתו בהצעת מחיר או בחוות דעת שמאי נגדית. בית משפט קבע, כי במסגרת הנטל להקטנת הנזק המוטל על המשיב, ומאחר שהמשיב אישר כי עלות הגדר שבנה בשנת 2005 עמדה על 10,000 ₪, יש לחייב את המבקש בסכום זה, בצירוף הפרשי הצמדה לפי מדד תשומות הבניה ממועד בניית הגדר בשנת 2005.

3. על פסק הדין נסבה הבקשה שבפני.

בבקשה הלין המבקש על גובה הסכום שנפסק וטען כי הסכום שנפסק לבניית הגדר (10,000 ₪) הינו מוגזם, ונקבע בהתעלם מטענותיו בעניין זה.

4. דין הבקשה להדחות ללא תשובה.

כידוע, לערכאה הדיונית יתרון מובהק על פני ערכאת הערעור, ומטעם זה, אין ערכאת הערעור מתערבת בממצאים עובדתיים אלא במקרים חריגים, בהם מתגלה שגיאה בולטת בהחלטתו של בית משפט קמא. כך, לדוגמא, כאשר ממצאי העובדה אינם מעוגנים בחומר הראיות, או כאשר הגרסה העובדתית אינה מתיישבת עם ההגיון והשכל הישר – ע"א 9070/04 חסן נ' חסן (ניתן ביום 21.8.2007) והאסמכתאות שם.

המבקש מלין על ממצא שבעובדה, אותו קבע בית משפט קמא (עלות הקמת הגדר) ואין מדובר במקרה חריג העונה על המבחנים המצדיקים התערבות ערכאת הערעור. מעיון בפסק הדין המנומק של בית משפט קמא עולה, כי המשיב תמך טענתו בהצעת מחיר והציג את המחיר ששילם עבור הקמת הגדר בפועל, בעוד המבקש טען למחיר ללא ראיה תומכת. די בכך כדי לקבוע כי גם לגוף העניין, לא היה פגם ולא נפלה שגגה בפסק הדין.

5. לאור האמור לעיל ומכוח סמכותי לפי תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני דוחה את הבקשה ללא צורך בתשובת המשיב. בנסיבות אלו, נדחית ממילא בקשת המבקש לעיכוב ביצוע פסק הדין.

מאחר שלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות. הפקדון שהופקד, במידה והופקד, יוחזר למבקש.

ניתנה היום י' בשבט, תשס"ח (17 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

י. עמית, שופט