ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי נגד זמר בינוי בע"מ :

3
בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקשת / תובעת

ביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית בע"מ אג"ש 570003152

נגד

משיבה / נתבעת
זמר בינוי בע"מ ח.פ 513485623

החלטה

החלטה זו נתונה בעקבות בדיקה במשימות שלא טופלו, שבוצעה על ידי היום. מסיבה שאינה נהירה לי, לא הובאה בפניי בקשה מס' 3 עד כה.

ביום 13.07.16, לבקשת התובעת, ניתן פסק דין כנגד הנתבעת כעתירת כתב התביעה.

ביום 06.09.16 הגישה הנתבעת (בלא ייצוג) בקשה לביטול פסק הדין.

הבקשה החתומה בידי הנתבעת אינה נסמכת בתצהיר. הבקשה מנומקת בכך שמקרה ביטוח מיום 01.12.12 (נזכר בסעיף 10 של כתב התביעה) דווח על ידי הנתבעת לסוכנות הביטוח שלה. האחרונה דאגה לדווח לחברת הראל, אשר שלחה שמאי מטעמה לבדיקת הנזק. השמאי של חברת הראל הגיעה וביצע עבודתו בשיתוף פעולה עם הנתבעת. למן אותה עת, הבין והניח כותב הבקשה כי הנזק שנגרם לצד ג' אכן ישולם לנפגע.

ביום 13.07.16 קיבלה הנתבעת את פסק הדין ורק אז הבין כותב הבקשה "שהנושא אינו מטופל" וכי אינו מיוצג על ידי חברת הראל. לבקשה צורף עותק למבוטח המלמד כי הייתה בנמצא פוליסת אחריות כלפי צד ג' (לא ברור מצרופות הבקשה מי ביטח את הנתבעת – ש.ר.).

ביום 13.09.16 ניתנה החלטה המזמינה את תשובת הנתבעת, זו אכן הוגשה ביום 26.09.16 על גבי שבעה עמודים והיא מציעה לדחות את הבקשה בנמקה כי הבקשה כלל אינה מציינת כי כתב התביעה לא נמסר לנתבעת. אולם, מסיבותיה החליטה הנתבעת לא להתייחס אל כתב התביעה.

פסק הדין נמסר לנתבעת ביום 18.07.16, וגם לאחר מכן המתינה עד הגשת בקשתה ביום 06.09.16.

כך או אחרת, אין למבקשת כל הגנה מפני התובענה, באשר בבקשתה אין התייחסות כל שהיא לסיכויה להדוף התביעה לו יבוטל פסק הדין.

המבקשת מודה בקיומו של אירוע הביטוח, אך הניחה כי הנזק ישולם לניזוק על ידי אחרים, זולתה.

ביום 21.11.16 הגישה הנתבעת תשובה על גבי עמוד אחד ועשרה נספחים, וזו הפעם צירפה פוליסת ביטוח (תוספת לפוליסת עבודות קבלניות) וכן מכתב ממשרד עורכי דין יצחק אורינג אל הביטוח הלאומי מיום 21.11.16, שעניינו בבקשה לדחות מועד דיון בוועדה רפואית בעניינו של מר גרוסמן אדוארד.

התגובה הוגשה על ידי הנתבעת (ולא על ידי אדם זה או אחר, וממילא גם לא על ידי גרוסמן אדוארד הנ"ל) ואין היא אלא חזרה על האמור בבקשה. היינו, סבר כותב הבקשה כי העניין מטופל ובדיעבד התברר לו שלא.

לאחר שבחנתי את מכלול הכתבים, דין הבקשה להידחות:

בקשה לביטול פסק דין צריכה להיסמך בתצהיר התומך את עובדותיה. כזאת, לא נעשה על ידי הנתבעת.

אין מחלוקת אודות קרות מקרה הביטוח בגינו הגישה התובעת תביעת שיבוב כנגד הנתבעת. הנתבעת ביכרה לסמוך על אחרים כדי שיטפלו בתביעה שהוגשה אך כנגדה, ולא טרחה להגיש בקשה כלשהי בטרם ניתן פסק הדין.

מנסיבות אלו, אין כל טעם לבטל את פסק הדין, שכן הבקשה אינה מגלה ולו ראשית טענה כנגד התובעת, אלא אך ורק כנגד מי שביטחה את הנתבעת – הראל חברה לביטוח.

לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ז, 20 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי
נתבע: זמר בינוי בע"מ
שופט :
עורכי דין: