ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עופרי בר כוכבה נגד מאפיית עלית בע"מ :

לפני:

כבוד הנשיאה ורד שפר

התובעת
עופרי בר כוכבה, ת.ז. XXXXXX939
ע"י ב"כ: עו"ד הישאם עיד

-

הנתבעת
מאפיית עלית (מזרחי) בע"מ, ח.פ. 512412735
ע"י ב"כ: עו"ד יריב שפרונג

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 16/2/17 הודיעו הצדדים כדלקמן:
"אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט ללא נימוקים, במתווה שבין 7,000 ₪ ל-10,000 ₪. הסכום שייפסק יוגדר כפיצוי פיטורים מוגדלים ובנוסף, לסכום שייפסק על ידי בית הדין, הנתבעת תשחרר לטובת התובעת את כל הכספים (תגמולים ופיצויים) הצבורים בקרן הפנסיה חב' מנורה.
אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי–דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד טענה כלשהי כנגד משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה .
הנתבעת תעביר לתובעת תוך 7 ימים ממועד קבלת פסק הדין, טופס 161 בו יירשם שכר קובע על סך 4,650 ₪ ומכתב הסכמה לשחרור אותם כספים. תוך 7 ימים לאחר מכן, תעביר התובעת לנתבעת אישור ניכוי מס במקור לצורך תיאום המס. תוך 14 יום מקבלת אישור פקיד שומה, תשלם הנתבעת את סכום הפשרה בכפוף לאותו אישור, באמצעות המחאה לפקודת ב"כ התובעת".
להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, (לרבות זה שהוגש), ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה פסק הדין בתיק יינתן לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ללא נימוקים, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 8,500 ₪, כפיצוי פיטורים מוגדלים, ובנוסף הנתבעת תשחרר לטובת התובעת את כל הכספים (תגמולים ופיצויים) הצבורים בקרן הפנסיה בחב' מנורה.
3. בהתאם להסכמת הצדדים, הנתבעת תעביר לתובעת טופס 161 וזאת תוך 7 ימים ממועד קבלת פסק הדין, בו יירשם שכר קובע בסך 4,650 ₪, וכן תעביר מכתב הסכמה לשחרור הכספים הצבורים בקופה . תוך 7 ימים לאחר מכן, תעביר התובעת לנתבעת אישור ניכוי מס במקור לצורך תיאום המס. תוך 14 ימים מקבלת אישור פקיד שומה, תשלם הנתבעת את סכום הפשרה בכפוף לאותו אישור, באמצעות המחאה לפקודת ב"כ התובעת.
4. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ד שבט תשע"ז, (20 פברואר 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: עופרי בר כוכבה
נתבע: מאפיית עלית בע"מ
שופט :
עורכי דין: