ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סופר כל הכל בע"מ נגד ספיר בריכות ומערכות ספא 2006 בע"מ :


בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

מבקשת

סופר כל הכל בע"מ

נגד

משיבה

ספיר בריכות ומערכות ספא 2006 בע"מ

החלטה

בפני בקשה המבקשת לביטול החלטה שדוחה התנגדות ומשפעלת הליכי הוצל"פ מיום 2.1.17 ולמתן ארכה להגשת סיכומים בבקשת הרשות להתגונן.

תיק זה עניינו בקשה לביצוע שטרות. המבקשת הגישה התנגדות לביצוע שטרות והתיק הועבר לבית משפט.

לאור הודעת המשיבה כי אין ברצונה לחקור את המבקש, נקבע ביום 16.11.16 שהצדדים יגישו סיכומים בכתב בנוגע לבקשת הרשות להתגונן ומועד הדיון בתיק בוטל.
המבקשת לא הגישה סיכומים מטעמה. בהחלטה מיום 18.12.16 ניתנה למבקשת ארכה בת 7 ימים להגשת סיכומיה. במעמד זה, הבהיר בית המשפט כי במידה והמבקשת ולא תעשה כן, תינתן החלטה בהתאם להוראות תקנה 160( ד) לתקנות סד"א.

ביום 25.12.16 הגיש ב"כ המבקשת, עו"ד בדיר ג'האד, בקשה לשחרור מייצוג. בית המשפט ביקש מעו"ד בדיר ג'האד להבהיר האם המבקשת מודעת לכך שעליה להגיש סיכומים. לפנים משורת הדין ולאור מהות בקשתו של עו"ד בדיר ניתנה למבקשת ארכה נוספת בת 7 ימים להגשת סיכומים מטעמה.

בהיעדר כל תגובה מאת המבקשת ועו"ד בדיר, ביום 2.1.7 ניתנה ההחלטה נשוא הבקשה.

ביום 10.01.17 הגישה המבקשת בקשה לביטול החלטה וכן בקשה למתן ארכה להגשת סיכומים.
לטענת המבקשת החלטותיו של בימ"ש לא התקבלו אצל המבקשת כך שנבצר ממנה להגיש סיכומיה במועד. לטענת המבקשת, בשל מחלוקת שנתגל עה בינה לבין בא כוחה דאז, לא ידע נציג המבקשת כיום על החלטותיו של בימ"ש. המבקשת מוסיפה וטוענת כי נודע לה אודות ההחלטה מיום 2.1.17 בעקבות הטלת עיקולים על חשבון הבנק שלה.
הבקשה הועברה לתגובת המשיבה. כן נקבע כי בשלב זה הליכי ההוצאה לפועל יעוכבו בכפוף להפקדת סך של 1,500 ₪ בקופת בית המשפט. הסכום הופקד.
המשיבה התנגדה לבקשה. לטענתה, בין היתר, המבקשת התעלמה מההליך השיפוטי, בית המשפט טרם שיחרר את עו"ד בדיר מייצוג ועל כן כל המסירות של ההחלטות היו כדין ולמבקשת אין כל טענת הגנה.

תגובת המשיבה הועברה לתגובת המבקשת שלא הגישה כל תגובה לתגובת המשיבה.

הלכה היא שמחלוקות תתבררנה לגופן ופסקי דין לא יינתנו על יסוד נימוקים טכניים ולנוכח מחדלים פרוצדוראליים של בעלי דין, וזאת על מנת להגשים, ככל שניתן, את זכות הגישה לערכאות, שהפכה לזכות חוקתית (ראו לעניין זה : ש' לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקרונות יסוד, ירושלים, תשנ"ב, עמ' 203).

המבקשת טרם קיבלה את יומה בפני בית המשפט.

יחד עם זאת, עד היום עו"ד בדיר לא שוחרר מייצוג המבקשת. החלטות בימ"ש נמסרו לידיו כדין ותגובת המשיבה לבקשה נמסרה לב"כ החדש של המבקשת וגם אז לא הוגשה כל תגובה לתגובה.

המבקשת אינה זכאית לביטול ההחלטה משיקולי צדק. בית המשפט ראשי לשקול את הבקשה לפי שיקול דעתו. ניתן לכפר על מחדלה של המבקשת בדרך של חיוב בהוצאות. בכל הנוגע לסיכויי ההגנה, יש ליתן למבקשת את יומה במסגרת בקשת הרשות להתגונן.

לאור המפורט לעיל, החלטה מיום 2.1.17 מבוטלת בזאת.

הליכי ההוצל"פ יעוכבו.

המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך של 1,500 ₪. הפיקדון שבתיק יועבר לידי המשיבה באמצעות ב"כ.

המבקשת תגיש סיכומים מטעמה תוך 30 ימים מהיום.

המשיבה תגיש סיכומיה תוך 30 ימים מקבלת סיכומי המשיבה.

הנני משחרר את עו"ד בדיר ג'האד מייצוג המבקשת ו המזכירות תעדכן את פרטי ב"כ המבקשת כמפורט בבקשה לביטול פסק דין מיום 10.1.17.

התיק ייקבע לת.פ. 70 ימים מהיום.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ז, 20 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סופר כל הכל בע"מ
נתבע: ספיר בריכות ומערכות ספא 2006 בע"מ
שופט :
עורכי דין: