ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילת שביט נגד לשכת רישום מקרקעין תל אביב :

המבקשים: 1. אילת שביט
2. שניר דן
3. ירדן דהאן
4. כנרת גת
על-ידי ב"כ עו"ד שמואל פלד

נגד

המשיבים: 1. לשכת רישום מקרקעין תל אביב (נמחק)
2. חברת משגב יצחק בע"מ
3. מדינת ישראל – רשם החברות (נמחק)
4. רשות המסים – אגף מיסוי מקרקעין ת"א (נמחק)
5. מנחם בלומנקרנץ
6. שרה טידור
7. ליאופולד קולה (נמחק)

פסק דין

כללי
מונחת לפניי תובענה בדרך של המרצת פתיחה, שבגדרה עותרים המבקשים שבכותרת למתן הסעדים הבאים :
(א) פסק דין הצהרתי שלפיו המבקשים הם בעלי זכות חכירה בנכס הידוע כגוש 6911 חלקה 51 (לשעבר: גוש 6911 חלקה 24) דירה מס' 4 בקומה 2 ברחוב טרומפלדור 46 תל אביב (להלן: " הדירה").
(ב) להורות על תיקון רישום הזכויות ברשם המקרקעין בהתאם לאמור לעיל .
(ג) להורות לרשם החברות לרשם את הגב' עליזה חן טוב ז"ל כבעלת מניות בחברת "משגב יצחק בע"מ", ו לאחר מכן להעביר את זכויותיה למבקשים.
(ד) להורות לרשות המסים להנפיק אישורי מסים עבור השלמת הרישום.

רקע
חברת "משגב יצחק בע"מ" (להלן: "החברה") היא חברת "גוש חלקה" שבבעלותה קרקע ברחוב טרומפלדור 46 בתל אביב. על הקרקע בנוי בניין מגורים בן 8 דירות. לטובת רוכשי הדירות נרשמה זכות חכירה וכן הוקצו לדיירים מניות בחברה . יצויין שהבניין רשום בפנקס הזכויות בלשכת רישום המקרקעין בתל אביב יפו והוא לא נרשם כבית משותף.

אחת הדירות בבניין היתה בבעלות המנוחה עליזה חן טוב ז"ל, דודתם של המבקשים, אשר רכשה את הדירה מה"ה שאול וציפורה רוזנצוויג בשנת 1957 . בהתאם לאמור בסעיף 9 לצוואתה (נספח י' לתובענה), המנוחה הורישה את הדירה לגב' טובה דהאן, אמם של המבקשים. לימים נפטרה הגב' דהאן והורישה את מלוא רכושה לילדיה, הם המבקשים (נספח יא' לתובענה), ובכלל זה הדירה מושא התובענה.
הבקשה וטעמיה
לטענת המבקשים, לאחרונה התברר להם כי דודתם המנוחה לא השלימה את רכישת הדירה ברישום ומשכך גם זכותה של אמם המנוחה לא נרשמה. על רקע האמור הוגשה התובענה שלפניי שמטרתה הסדרת רישום זכויות החכירה של המבקשים ולשם כך נתבקש סעד הצהרתי בדבר זכויותיהם בדירה. באשר לסעדים שעניינם רשם החברות הובהר שאלה התבקשו מכיוון שהתברר למבקשים כי גם הבעלות במניות החברה לא נרשמה ופניותיהם לדירקטורים של החברה על מנת לתקן את הטעון תיקון, לא נענו.

עמדת המשיבים
המשיבים 1, 3, 4, 6, ו-7 נמחקו מהתובענה בהסכמת המבקשים.

המשיבים 2 ו-5 הודיעו על הסכמתם למבוקש. לשלמות התמונה אציין כי המשיב 5, מר מנחם בלומנקרנץ, הוא בעל מניות ודירקטור בחברה. לעמדתו, המנוחה עליזה חן טוב ז"ל רשומה בספרי החברה כבעלת 110 מניות בנות 1 ל"י כל אחת והיא בעלת זכות החכירה בדירה מושא התובענה שהועברה בירושה, בסופו של יום, למבקשים.

המשיבה 6 לא הגישה עמדה למרות שהתובענה הומצאה לה וכעולה מאישור מסירה שהוגש (בקשה 5).

דיון והכרעה
לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים ושבתי ועיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, הגעתי לידי מסקנה שניתן להכריע בתובענה על יסוד כתבי הטענות, וכי דין התובענה להתקבל. אסביר;

עסקינן בתובענה למתן פסק דין הצהרתי באשר לזכותם של המבקשים בדירה. התובענה נתמכה בין היתר בתצהירים של 4 המבקשים. כן נתמכה התובענה באסמכתאות לרוב ו בין אלה: העתק הסכם הרכישה המקורי של הדירה משנת 1957 (נספח ח' לתובענה); צוואה וצו קיום צוואה של המנוחה עליזה חן טוב ז"ל (נספח י' לתובענה) ; צוואה וצו קיום צוואה של המנוח טובה דהאן ז"ל (נספח יא' לתובענה) ; העתקי מסמכים שהוגשו לרשם החברות ושלפיהם המנוחה עליזה חן טוב ז"ל הינה בעלת 110 מניות בנות 1 ל"י כל אחת בחברה, כמו גם תעודת המניה עצמה (נספח ט' לתובענה); פרוטוקול אסיפת בעלי המניות של החברה שבה לקחה חלק המנוחה עליזה חן טוב ז"ל (נספח יג' לתובענה) ; העתקי חשבונות ארנונה ומים על שם הגב' חן טוב ז"ל וכן הגב' דהאן ז"ל; ועוד. סבורני שדי באלה כדי להיעתר לתובענה. לא כל שכן בהעדר התנגדות.

על יסוד האמור לעיל הגעתי כאמור לידי מסקנה שדין התובענה להתקבל.
סוף דבר
ניתן בזה פסק דין הצהרתי שלפיו:

המבקשים: אילת שביט (ת"ז XXXXXX489); שניר דן (ת"ז XXXXXX761); ירדן דהאן (ת"ז XXXXXX174); כנרת גת (ת"ז XXXXXX301); הינם בעלי זכות החכירה בדירה מספר 4 בקומה 2 בבניין מגורים ברחוב טרומפלדור 46 בתל אביב, הידוע כגוש 6911 חלקה 51 (לשעבר: גוש 6911 חלקה 24) , לפי צו קיום צוואה מיום 22.7.14 של המנוחה הגב' טובה דהאן (ת"ז XXXXXX587) שנפטרה ביום 20.4.14.

המבקשים: אילת שביט (ת"ז XXXXXX489); שניר דן (ת"ז XXXXXX761); ירדן דהאן (ת"ז XXXXXX174); כנרת גת (ת"ז XXXXXX301); זכאים להירשם כבעלי 110 מניות בנות 1 ל"י כל אחת בחברת "משגב יצחק בע"מ" (ח.פ. 51-013610-4), בהיותם יורשי הגב' טובה דהאן ז"ל, שירשה את המניות האמורות מהגב' עליזה חן טוב ז"ל.

להסרת ספק; אין באמור לעיל כדי לקבוע מסמרות ביחסים שבין המבקשים לבין עצמם, לרבות בשאלת אופן החלוקה ביניהם.

אין באמור לעיל כדי לפטור מנהלי רשם החברות, מנהלי רשם המקרקעין, או מנהלי רשות המסים. עוד יובהר שאין באמור כדי לפטור מתשלום אגרות ומסים בכפוף לכל דין .

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

המזכירות תסגור את התיק ותשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג שבט תשע"ז, 19 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילת שביט
נתבע: לשכת רישום מקרקעין תל אביב
שופט :
עורכי דין: