ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין NABEY GARAMLIKA נגד וורקה עובדים כח אדם ופרויקטים בע"מ [בפירוק] :

20 פברואר 2017
לפני: כבוד השופטת אסנת רובוביץ - ברכש

התובע:
NABEY GARAMLIKA
ע"י ב"כ: עו"ד אלבוים

-
הנתבעות:

  1. וורקה עובדים כח אדם ופרויקטים בע"מ [בפירוק]
  2. קלינובסקי גלינה [נמחקה בהחלטה מיום 7.2.17]
  3. בוקסר את לרנר בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד רשף ואח'

החלטה

1. התיק נקבע להוכחות בפני מותב בראשות כבוד השופטת פלד ליום 29.4.18 בשעה 11:30

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל העדים מטעמם, לרבות בעלי הדין, בתצהירים.

3. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו תיק מוצגים שיכלול העתקי כל המסמכים שהוא מתכוון להציג בפני בית הדין.
מסמך שלא יוצג במסגרת הגשת תיק המוצגים, לא תותר הגשתו.
תיק המוצגים יומצא לבית הדין ולבעל הדין שכנגד.
המסמכים יסומנו במספר סידורי רץ וקידומת "ת" לתובע ו- "נ" לנתבעת.

4. העתקי התצהירים ותיק המוצגים יועברו ישירות לצד שכנגד.

5. סדר הגשת התצהירים ותיק המוצגים יהא כדלקמן:
א. התובע י גיש את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמו לא יאוחר מיום 23.4.17.
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ב. הנתבעת תגיש את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמה לא יאוחר מיום 25.6.17.
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ג. לא הוגשו תצהירי התובע במועד, יהא בית הדין רשאי למחוק את התובענה על הסף לפי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעתה להביא ראיות.

6. סירב עד לאמת דברי בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עימו בדברים, בעל הדין המעוניין בהזמנת העד יגיש בקשה להזמנת אותו עד ובאותה בקשה יביא את תמצית העדות של העד בכתב וזאת במועד הגשת תצהירי העדויות הראשיות.

7. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות לשם חקירה שכנגד על תצהיריהם.
חקירה נגדית של עדי התביעה לא תעלה על שעה וחצי.
חקירה נגדית של עדי ההגנה לא תעלה על שעה וחצי.

8. ככל שיוותר זמן ובכפוף לשיקול דעת מותב בית הדין, ישמעו סיכומים בעל פה בתיק זה.
כל צד יסכם עד 10 דקות כ"א ויצרף לבית הדין את כלל האסמכתאות המשפטיות.

9. עותק ידני של תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, יוגש בצוותא עם הגשת התצהירים. על העותקים ירשם "לא לסריקה". על הנספחים להיות מסומנים ומדוגלנים.

10. לא תותרנה הגשת בקשות מקדמיות.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ז, (20 פברואר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: NABEY GARAMLIKA
נתבע: וורקה עובדים כח אדם ופרויקטים בע"מ [בפירוק]
שופט :
עורכי דין: