ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סוהיל עודה נגד שלום אלקובי :

לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור
התובע:
סוהיל עודה

-
הנתבעים:
1. שלום אלקובי

2. שי שבתאי אלקובי

החלטה

לפני בית הדין רשימת מוסמכות ופלוגתאות מטעם התובע, וכן רשימת מוסכמות ופלוגתאות מטעם הנתבעים.
לאחר עיון ברשימת הצדדים, להלן המוסכמות והפלוגתאות בתיק:

מוסכמות:
התובע עבד אצל הנתבעים עד לפיטוריו ביום 26.5.14.
התובע זכאי לפיצויי פיטורים.
לתובע הופקו תלושי שכר החל מיום 1.9.12.

פלוגתאות
מתי החל התובע לעבוד אצל הנתבעים. האם מחודש 9/10 כטענתו, או מחודש 4/11 כטענת הנתבעים?
האם התובע קיבל תלושי שכר? האם תלושי האלו אמיתיים ומשקפים את התשלום בפועל?
האם התובע קיבל שכר מינימום או שהוא זכאי להשלמת שכר?
האם חל צו ההרחבה בענף החקלאות? אם כן, האם זכאי התובע לדמי כלכלה? תוספת משפחה? קרן השתלמות ותוספת ותק?
האם התובע עבד בשעות נוספות, באיזה היקף והאם שולם לו גמול עבור השעות הנוספות?
לאיזה סכום זכאי התובע בגין דמי הבראה?
לאיזה סכום זכאי התובע בגין פדיון חופשה?
לאיזה סכום זכאי התובע בגין פיצויי פיטורים?
האם התובע זכאי לדמי חגים? אם כן, באיזה שיעור.
מה סכום ההפרשה לפנסיה שלו זכאי התובע?
האם התובע זכאי לדמי נסיעות ובאיזה שיעור.

ברשימת המוסכמות והפלוגתאות מטעם התובע, לא הוזכר רכיב הנסיעות. התובע יבהיר עד ליום 16.3.17 האם הוא מוותר על רכיב זה. באם כן, פלוגתא 11 תימחק מרשימה זו.
גילוי ועיון מסמכים הדדי ככל שלא הושלם, יושלם תוך 30 ימים במקביל.
תצהירים יוגשו כלהלן:

1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבע/ת/ים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.

4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
ג. בעל דין המבקש להציג כראיה לפני בית הדין מוצג וידאו, יגישו באחד הפורמטים הבאים: א. Divix ב. Mpeg4 ג. Avi"

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובע יתגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מסיום גילוי מסמכים כאמור לעיל.
ב. הנתבעים יגיש ו את תצהיריה ם והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

8. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות.

9. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור, לא יוזמן מתורגמן ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

10. התיק נקבע להוכחות ביום 14.1.18 בשעה 13:00.
במועד זה ישמעו כלל עדי הצדדים, על הצדדים לוודא הגעתם, כמו כן ישמעו ככל שיתאפשר סיכומים בעל פה, על הצדדים להיערך מבעוד מועד.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ז, (20 פברואר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: סוהיל עודה
נתבע: שלום אלקובי
שופט :
עורכי דין: