ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אופרייט ליס בע"מ נגד עדי רם :

לפני כבוד ה שופט נצר סמארה

תובעת

אופרייט ליס בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יונס

נגד

נתבעים

  1. עדי רם
  2. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד אקמן

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית, בסדר דין מהיר, על רקע נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים מיום 02.07.2015, בין כלי רכב, מ"ר 64-357-13 (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 91-875-01 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ובבעלות הנתבעת 2 (להלן: "האוטובוס") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעצם קרות התאונה אלא המחלוקת היא לעניין נסיבות התרחשותה ולעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. בתום הדיון בתביעה, ולאחר שמיעת טענות הצדדים והעדויות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה חלקית.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקד הנזק ברכב התובעת, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהג האוטובוס יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור 70% ואילו נהג רכב התובעת יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור 30%.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית לביסוס מסקנתי:

5.1. אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב התובעת שהייתה קוהרנטית, סדורה ומשכנעת, על פני גרסתו של נהג האוטובוס.

5.2. נהג האוטובוס הסיע את האוטובוס בנתיב השמאלי בכניסה למעגל התנועה, על אף שלא הייתה מניעה להסיע את האוטובוס בנתיב הנסיעה הימיני. נהג האוטובוס מאשר בעדותו כי הסעת האוטובוס על הנתיב השמאלי נעשתה מטעמי נוחות גרידא, כדי שיוכל להיכנס לתחנת האוטובוס המוצבת בהמשך. עם זאת, נהג האוטובוס לא הביא בכלל חשבון שיקולים של הפרעה לתנועה וסיכון הכרוך מכניסה למעגל תנועה מהנתיב השמאלי, במיוחד כאשר ישנן כלי רכב בנתיב הימיני.

כמו כן, איני מקבל את גרסתו של נהג האוטובוס כי לא הבחין בכל כלי רכב מימינו עובר לכניסה למעגל התנועה, שהרי רכב התובעת לא צץ יש מאין.

5.3. אני סבור כי נהג האוטובוס הסיע את האוטובוס בצורה מסוכנת שבעטיה נגרמה התאונה. לכן, הוא נושא בעיקר האחריות לקרות התאונה.

5.4. עם זאת, איני פוטר את נהג רכב התובעת מכלל אחריות לקרות התאונה. סבורני, כי נהג רכב התובעת התקדם בנסיעתו אל פתח הכניסה למעגל התנועה חרף העובדה כי הבחין באוטובוס הנוסע בנתיב השמאלי בכניסה למעגל תנועה. סבורני כי היה על נהג רכב התובעת לאפשר לאוטובוס להתקדם מבלי שהוא עוצר את רכב התובעת בסמוך לכניסה, דבר שהגביר את הסיכוי להתרחשות התאונה, או שהיה עליו להתקדם בנסיעתו מבלי לעצור את רכבו בפתח הכניסה למעגל התנועה.

5.5. באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל ניתן היה באמצעותה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו, זולת ראש הנזק בגין השבתה בסך של 200 ₪.

לא צורפה כל אסמכתא בדבר ראש נזק בגין השבתה. מה עוד, שלא ברור מה הנזק שנגרם לתובעת בגין השבתת הרכב כאשר ידוע שהינה בעלת צי רכבים, ולא ניתן לומר כי כל רכביה של התובעת מושכרים או מוכחרים או נעשה בהם שימוש כזה או אחר בכל יום ויום. כך שסביר כי בגין השבתתו של הרכב הדרוש תיקון בעקבות תאונה, ניתנת למחזיק הרכב האפשרות לקבלת רכב חלופי מטעם התובעת, רכב חלופי שממילא עמד במגרשי התובעת. לכן, לא עלה בידי התובעת להראות כי נגרם לה נזק כספי בגין השבתה. לכן, אני קובע כי סכום התביעה יעמוד על סך של 2,721 ₪.

משכך, התביעה מתקבלת חלקית, כפי חלוקת האחריות שנקבעה בפתח סעיף 5 לעיל.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 1,905 ₪, שהינו 70% מסכום התביעה (כאמור בסעיף 5.5 לעיל), בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנקבע בדיון.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ד שבט תשע"ז, 20 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אופרייט ליס בע"מ
נתבע: עדי רם
שופט :
עורכי דין: