ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב גאון נגד המוסד לביטוח לאומי :

4. הדיון

המומחה הנכבד מתבקש לדון ולקבוע האם התובע עומד בתנאי סעיף84א(א) לחוק הביטוח הלואמי [נוסח מושלב], תשנ"ה-1995:

4.1 האם קיימת ירידה בשמיעה בתדירויות הדיבור (500, 1000 ו – 2000 הרץ) בשיעור ממוצע של 20 דציבל לפחות (במוליכות העצם) בכל אחת מהאזניים.

4.2 המומחה ידון ויבחן מהו המועד שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית.

4.3 המומחה יבחן האם קיים קשר סיבתי בין החשיפה לרעש מזיק לבין ליקוי התובע בכל אחת מהאזניים.

4.4 ככל והתובע יענה על כל תנאי סעיף 84א(א) לחוק (ליקוי שמיעה) יתבקש המומחה לדון ולקבוע האם התובע עונה על כל התנאים הקבועים בסעיף 84א(ב) לחוק (טנטון).

4.5 על המומחה לדון ולקבוע האם התובע עומד בתנאי סעיף 84א(א) – הא ם כושר הש מיעה בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים 3,000 ו – 4,000 בתדירויות הדיבור.

4.6 על המומחה לבחון מתי תועד הטנטון לראשונה ברשומה הרפואית.

4.7 על המומחה לדון ולבחון האם קיימות פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי שתועדו ברשומה רפואית ואם כן כמה פניות? מהם מועדיהן?

5. ההחלטה תומצא לצדדים (ללא החומר הרפואי) ולמומחה (בצרוף החומר הרפואי).

6. כמו כן, אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית הדין זה וישירות לצד שכנגד, בתוך 10 ימים מהיום.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ז, (20 פברואר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יעקב גאון
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: