ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד הצדדים השלישיים :

בפני כבוד סגנית הנשיא, השופטת אילת דגן

התובעת
כלל חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבעות

הצדדים השלישיים

 1. או.פי.אס.אי (שינוע בינלאומי) בע"מ (נמחקה)
 2. UPS SCS (Nederland) B.V
 3. UPS Europe SPRL
 4. UPS Supply Chain Solutions
 5. אלדן מטעני אלפיים בע"מ (המודיעה)
 6. SSL Line Limited
 7. SSC Consolidation Service Ltd
 8. SSC Consolidation Service B.V
 9. אוברסיז קומרס בעמ

נגד

 1. או.פי.אס.אי (שינוע בינלאומי) בע"מ (נמחקה)
 2. UPS SCS (Nederland) B.V
 3. UPS Europe SPRL
 4. UPS Supply Chain Solutions
 5. SSL Line Limited
 6. SSC Consolidation Service Ltd
 7. SSC Consolidation Service B.V
 8. אוברסיז קומרס בעמ

החלטה

לפניי בקשת נתבעות 6-8 ( להלן: "המבקשות") לסילוק התביעה נגדן על הסף ו/או עיכוב הליכים מחמת קיומו של סעיף שיפוט זר.

עניינה של התביעה שלפניי, תביעת שיבוב ע"ס 96,000 ₪ בגין נזק שנגרם, לפי הטענה, למטען ( תורן ליאכטה) שהובל בהובלה ימית מנמל רוטרדם בהולנד לישראל. הנזק התגלה בישראל, לאחר הובלתו, בטרם נמסר למקבלו. עסקינן במשלוח " קונסולידציה" – היינו מספר מטענים קטנים יחסית, שהומכלו במאוחד למשלוח אחד.
התובעת ביטחה את מקבל המטען מר איזי סוויסה, ותביעתה כאן היא לשיבוב הסכומים ששילמה לו לאחר גילוי הנזק ושומה שנערכה.

הנתבעות, חברות לשילוח בינלאומי, לקחו על עצמן, לפי הטענה, לטפל בהובלת המטען.
אין מחלוקת כי הנתבעות 6-8 ביצעו בפועל את הליך הקונסולידציה בקשר למטען דנן.
עילת התביעה נגדן, היא כי באחד משלבי השינוע וטרם תחילת המסע הימי, טופל המטען / הוטען בתוך מכולת הקונסולידציה על ידן בצורה לא זהירה, ובאופן שגרם לתזוזה ולנזק במהלך ההפלגה.

לטענת המבקשות, יש להורות על סילוק התביעה נגדן / עיכוב הליכים מכוח סעיף 5 לשטר המטען המקנה סמכות שיפוט לבית המשפט בלונדון. הסעיף מנוסח בלשון פעילה, נוקט במילה Exclusively – ומקנה סמכות ייחודית השוללת סמכותם של בתי משפט אחרים לדון בתביעות. מטרת הסעיף היא הבטחת השיפוט באזור עסקיהן של הנתבעות באירופה. (משרד אחת מהן בקפריסין ואחרת בהולנד). מדובר בחברות העוסקות בשילוח בינ"ל ותיאום הובלה בכל העולם. סביר וטבעי כי יבקשו לרכז את תביעותיהן במקום עסקיהן ויש לכבד את כוונתן כפי שמופיעה בשטר המטען.

לטענת המבקשות, שיקולי הנוחות של התובעת אינה מצדיקים לפטור אותה מחבות חוזית.
גם העובדה שקבלת הבקשה עלולה להביא לפיצול הדיון נוכח צדדים נוספים שסמכות הדיון בעניינם היא לבית משפט בישראל, אינה משמשת, כשלעצמה, הכשר להתנכר למחויבות חוזית.

לטענת המשיבה/התובעת, בהתאם להלכה, התניה מחייבת רק את מי שהיה צד להסכם.
בענייננו, לא התובעת ולא המבוטח היו צד לשטר המטען.
תניית השיפוט הנטענת לא הובאה לידיעת המבוטח או התובעת, מאחר והיא מופיעה בשטר המטען הפנימי שהיא לא צד לו. שטר זה הוצג לתובעת לראשונה במסגרת בקשה זו לסילוק על הסף, חרף בקשתה לקבל את השטר כבר לפני הגשת התביעה.

בפועל התובעת צרפה לכתב התביעה את המסמך המקדים " PREADVICE" שחסר את ההוראות שבגב שטר המטען בו מופיעה התניה, וזאת לאחר שחקירה וניסיון לקבל את השטר לא צלח מאחר ולא נמסר למבוטח או לה.

בנוסף טוענת התובעת כי תצהיר התמיכה שצורף לבקשה לסילוק, אינו ערוך בהתאם לפקודת הראיות ( מדובר בהצהרה אך לא בתצהיר).

התובעת טוענת כי יש לאפשר לה הזדמנות להוכיח את טענתה העובדתית, המגובה בתצהיר, לפיה תניית השיפוט כלל לא הובאה לידיעתה.

לתמיכה בטענותיה, הגישה התובעת, תצהיר של מר אנדי שפיצר – מיישב תביעות אצל התובעת, אליו צורפו העתקי מיילים לאו. פי. אס הסוכן של הנתבעות, בניסיון לקבל את שטר המטען ללא הצלחה. מבוטח התובעת נמצא בימים אלו בהפלגה באיים הקאריביים, אך טרם הגשת התגובה פנתה גם אליו והוא מסר לבא כוחו עו"ד שפרינצק כי מעולם לא קיבל את שטר המטען, גם לאחר הגעת המטען ארצה ואף במועד הגשת התביעה. הוא אף ציין כי אינו יודע דבר בעניין תניית השיפוט וכי סבר כי מאחר וערך את חוזה ההובלה בארץ, באמצעות נציגות ישראלית סבר כי במקרה של בעיה במשלוח יינתן מענה לכל בעיה בישראל, באמצעות הנציגות.

בתשובה לתגובה, טוענות המבקשות כי משצרפה התובעת את ה - PREADVICE לתביעתה היא מחויבת בתנאיו ואינה יכולה לבחור סלקטיבית את התנאים. בתחתית המסמך נרשם במפורש שתנאי ההובלה כפופים לתנאים ולהגבלות בשטר המטען עצמו. העובדה שהתובעת התעלמה מתניית השיפוט או לא טרחה לעיין בנוסח אינה יכולה לעמוד לזכותה.

המבקשות טוענות כי שטר המטען, וחוזה ההובלה הם בבחינת חוזה לצד שלישי שכן מבוטח התובעת נהנה מהשירות.

לתמיכה בטענותיהן, מפנות המבקשות להחלטת כבוד השופט סוקול בבית המשפט לימאות בחיפה, ת"ח 36926/08/15, THOR HORIZON נגד CONSTRASTOCK OY ואח' (ניתנה ביום 27/08/16); פסק דינה של כבוד השופטת נאות פרי בת.א 21096/10/10 אבו זינה לדברי מזון בע"מ נגד צים שירותי ספנות ( ניתן ביום 04/11/12) ; ת"א 17573-05-10 התעשייה האווירית לישראל בע"מ ואח' נ' צים שירותי ספנות משולבים בע"מ ואח', ניתן ביום 17/02/13, ( להלן " פס"ד התעשייה האווירית")

ביחס לתצהיר, טוענות המבקשות כי הוא נחתם בפני עו"ד, וככל שהמצהירה תידרש היא תגיע לישראל להיחקר וניתן יהיה להזהירה. בהמשך, ביום 08/02/17, הוגש תצהיר הגב' אלכסנדרה, מאומת באפוסטיל.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה לבקשה, ובהשלמות הטיעון, לרבות האסמכתאות שהציג כל צד, דין הבקשה להידחות.

הטענה בבסיס התביעה היא כי באחד משלבי ההמכלה וטרם החל המסע הימי, טופל המטען בצורה לא זהירה וקוּבָּע בתוך מכולת קונסולידציה ( מכולה בה הומכלו מטענים נוספים שאינם דווקא של המבוטח) בצורה לא מקצועית ע"י מי מהנתבעים באופן שגרם לכך שהמטען נחבט במהלך המסע הימי וכתוצאה מכך ניזוק.

תניית שיפוט – המצב המשפטי

תניית השיפוט מושא הבקשה לסילוק/עיכוב מופיעה בסעיף 5 לשטר המטען ( צדו האחורי של שטר המטען הנושא את תנאיו הכללים) שכותרתו : LAW AND JURISDICTION הקובע בהאי לישנא:

Except as otherwise provided specifically herein, disputes arising under this Bill of Lading or in connection there with shall be determined exclusively by the High court of justice in London and in accordance with the English law…

בתרגום חופשי נאמר בסעיף זה כי אלא אם הוסכם אחרת במפורש, סכסוכים הנובעים משטר המטען הזה או בקשר אליו, יוכרעו באופן בלעדי ( אקסקלוסיבי) בבית המשפט הגבוה בלונדון לפי החוק האנגלי.

אין מחלוקת כי מדובר בתניית שיפוט ייחודית מבחינת סמכות שיפוט ומבחינת ברירת דין ( ומכל מקום התובעת לא כפרה בכך). אף לו הייתה אופציה פרשנית אחרת לתנייה, הרי לאור אופי ההסכם ומגמותיו, יש לפרשה כתניה ייחודית, המבקשות חברות זרות, משרדיהן באירופה, והן עוסקות בשילוח בינ"ל לכל העולם. סביר וטבעי כי תבקשנה לרכז את התביעות והמחלוקות הרלוונטיות במקום עסקיה ( ראו ע"א 65/88 אדרת שומרון בע"מ נ' הולנגסוורת ג.מ.ב.ה., פד"י מד(3) 600, 612.

הלכה היא, כי קיומה של תניית שיפוט זר אינה מפקיעה את סמכותו של בית המשפט המקומי. עם זאת, בית המשפט אינו נותן ידו להפרת הסכמים, והכלל הוא שבית המשפט ייתן תוקף לתניית שיפוט זר ויעכב הליכים אלא אם התובע יראה סיבות טובות ומיוחדות המצדיקות אי קיומה.

האם ישנן נסיבות המצדיקות אי החלת התנייה?

במקרה דנן, התשובה לכך לטעמי צריכה להיות חיובית ולהלן אבאר ואפרט.

הלכה פסוקה היא כי תניית שיפוט מחייבת רק את מי שהיה צד להסכם ראו ת"א 23133-06-14 ששון נ' וולפרט ואח' ( ניתן ביום 12/2/15) ; ע"א 791/77 רוזנפלד ובניו בע"מ נ' פיירמנס פנד חברה לביטוח בע"מ פ"מ לב(3) 729.

בענייננו, תניית השיפוט אליה מפנות המבקשות מהוות חלק משטר המטען, ברם התובעת ו/או המבוטח אינם צד לשטר מטען זה. אין חולק כי השוגרת ע"פ שטר המטען היא נתבעת 4 והנשגרת היא נתבעת 1.

עובדתית, המטען שניזוק הוא בבעלות מבוטח התובעת. הוא פנה לנתבעות 1-4, לצורך הובלתו ארצה, ואלו בתורן פנו למבקשות. תביעת התובעת ( שבאה בנעלי המבוטח) כנגד המבקשות אינה חוזית, ביחס למבקשות, כי אם נזיקית שכן המבוטח לא התקשר עם המבקשות.

תניית השיפוט הייחודית בשטר המטען אינה כובלת את התובעת, שכן היא אינה צד להתקשרות החוזית עם המבקשות ולא הסכימה לתנייה זו. ראו והשוו בעניין זה קביעת כבוד השופטת גרוסמן בתא"מ 50114-11-12 International Inc נ' פרזנטי ואח ( החלטה מיום 21/12/15 ).
(על החלטה זו הוגשה רע"א 54488/01/16 שנדחתה ע"י כבוד השופטת צ'רניאק, ובר"ע 2575/16 לבית המשפט העליון שנדחתה אף היא).

בענייננו, לא רק שהמבקשות והמבוטח לא כרתו חוזה במישרין ביניהן, אלא שתניית השיפוט, כך נראה, כלל לא הובאה לידיעת התובעת ( והמבוטח) אלא לראשונה עם הגשת הבקשה לסילוק על הסף.

מאחר ולא הוגש תצהיר מטעם המבוטח אלא ע"י מיישב התביעות בתובעת, מר אנדי שפיצר, אין בידי לקבוע מסמרות בשאלה העובדתית האם המבוטח ידע או לא ידע על שטר המטען ועל תניית השיפוט. מעיון בתצהיר מר שפיצר על נספחיו, עולה כי עוד לפני הגשת התביעה פנתה התובעת לנתבעת 1, ( הסוכן של הנתבעות 2-4 בארץ) על מנת לקבל את שטר המטען ללמדך ששטר זה לא היה בידיה כך שנראה על פני הדברים שהדבר אף לא היה בידיעת המבוטח. גם לכתב התביעה לא צורף שטר המטען אלא רק המסמך המקדים ה-Preadvice ויש בכך כדי לתמוך בטענה לפיה לא היה בידי התובעת שטר המטען בעת הגשת התביעה, לא כל שכן בזמן אמת עת הובל המטען. לא אוכל לקבוע מסמרות, כאמור, אבל עצם הצורך ללבן שאלה עובדתית זו ולהכריע בה, מצדיק דחיית בקשה לסילוק על הסף.

בהקשר זה, אין לגזור גזירה שווה להחלטה אליה הפנו המבקשות בעניין ת"ח 36926/08/15, THOR HORIZON נגד CONSTRASTOCK OY ואח' שם מדובר בעילה נגד בעל האנייה בעניין הובלה ימית להבדיל מהמכלה שנעשתה לפני המסע הימי, בבעל אנייה שביקש להישען על הוראות שטר מטען שהונפק ע"י חוכר האנייה ( כשלוח שלו), בעוד פה עסקינן בבעל דין המבקש להישען על הוראות שטר מטען שהופק על ידו שהתובע לא היה צד לו וברור שאם מדובר על חוזה לטובת צד שלישי והצד השלישי שלטובתו הוצא השטר הוא התובע, הרי שהוא יכול רק לזכותו ולא לחייבו.

המבקשות טוענות כי גם אם אלו פני הדברים מבחינה עובדתית, והמבוטח לא צד לשטר, הרי שה- Preadvice מפנה לשטר המטען בו מופיעה התניה, ואם בחר המבוטח לעצום עיניו ולהתעלם מתניית השיפוט, אין הוא, או התובעת מכוחו, יכולים לבחור סלקטיבית איזה תנאים לקיים ומאלו תנאים להתעלם.

אין בידי לקבל את הטענה.

ראשית, המסמך שצורף לכתב התביעה אינו שטר מטען אלא כאמור מסמך מקדים- Preadvice. עילת התביעה (לפחות זו הנוגעת למבקשות) מבוססת על חוזה ההובלה ולא על שטר המטען. וראו ע"א 140/83 ‏ ‏ פרודנשל סוכנויות אניות בע"מ נ' ש.ק.ל. בע"מ חברה למסחר, פ''ד לח(4) 836 בו נקבע כי אין מקום לעיכוב הליכים בנסיבות העניין, מאחר ועילת התביעה מבוססת על חוזה ההובלה לא על שטר המטען, המהווה רק תעודת זכאות ואישור על קבלת הטובין.

שנית, לטעמי לא סגי באזכור או הפניה במסמך אחד למסמך אחר, שלא צורף ל- Preadvice, כדי לחייב צד, שלא היה צד לשטר המטען, בתנאים שבו.
וראו דברי כבוד השופט עמית ברע"א 8135/12 Nantucket Ltd נ' עמיקם דורון ואח' (ניתן ביום 28/10/13): " כידוע, כתנאי לתוקפה, על תניית שיפוט זר להיות " חד-משמעית, מפורשת וברורה בנוסחו של ההסכם", ואין להסיק על קיומה מבין השיטין או על יסוד משמעות מכללא...ההיגיון מאחורי הדברים ברור. על צד המבקש לשלול מן הצד שכנגד את הזכות להתדיין בפני פורום מוסמך, לבטא כוונתו " מפורשות וברורות בנוסחו של החוזה" (עניין מנו, שם), ועל כן אין להתיר לו לעשות כן באמצעות הפניה כללית למסמכים בלתי מסוימים ( עניין סאמיט, שם)".

במקרה שלפנינו, תניית השיפוט מופיעה בשטר המטען, אך אינה מופיעה כאמור ב- Preadvice, וגם ההפניה לשטר המטען ( שלא נמסר למבוטח, לפי הטענה) מופיעה באותיות קטנות ומוצנעות בתחתית העמוד.

מכל המקובץ, נראה נכון כי התביעה לא תסולק על הסף, ואף לא תעוכב מחמת תניית השיפוט.

אשר על כן, אני מורה על דחיית הבקשה, הוצאות יושתו בתום ההליך.

ב"כ התובעת יגיש הודעה ביחס למסירת התביעה לנתבעות ( בהתאם להחלטה מיום 14/06/16). לעיון / קביעת המשך התנהלות ביום 10/03/17.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ז, 20 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: הצדדים השלישיים
שופט :
עורכי דין: