ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנה דן נגד מאיר בוכבינדר :

בפני כבוד השופט משה אלטר (שופט עמית)

התובעת

חנה דן

נגד

הנתבע

מאיר בוכבינדר

פסק דין

1. הנתבע הינו הבעלים/המנהל של להקת MOMENTS BAND (להלן: "הלהקה"), המונה למעלה מ - 20 נגנים, זמרים, רקדנים, די גייז ואנשי מחשב. מדובר בלהקה מקצועית, המופיעה בתשלום באירועים פרטיים וציבוריים.

בחודש ינואר 2015 פנתה התובעת אל הנתבע כדי להזמין הופעה של הלהקה בחתונה בנה, שהיתה אמורה להיערך ב – 6/8/15, זאת מכיוון ש"חלומו של בנה היה שלהקה זאת תופיע באירוע שלו והתובעת מאוד רצתה בשמחתו".

על מנת לשריין את ה – 6/8/15 להופעת הלהקה בחתונת בנה, התבקשה התובעת לשלם מקדמה בסך 10,000 ₪ ושילמה סכום זה לנתבע ב – 20/1/15 או בסמוך לכך.

זמן קצר לאחר תשלום המקדמה בוטלה החתונה.

2. כחודש (לגירסת התובעת – עמ' 1 לפרוטוקול שורות 17-18), חודשיים (לג ירסת הנתבע – עמ' 2 לפרוטוקול שורה 1) לאחר ששולמה המקדמה , הודיעה התובעת לנתבע על ביטול החתונה וביקשה ממנו כי יחזיר לה את המקדמה. לטענתה, כעולה מכתב התביעה , הסכים הנתבע להחזיר את מלוא המק דמה, אולם בהמשך הוא כנראה התחרט "....והצר על כך כי עליו להשיב כסף, אף שאינו מגיע לו וכל אימת שהתובעת התקשרה לנתבע, הוא לא ענה או העביר את ה שיחה לתא קולי... וסירב לעמוד במילתו".

לכן הגישה התובעת את תביעתה שבפניי, בה היא עותרת לחייב את הנתבע להחזיר לה את המקדמה ולשלם לה, בנוסף, פיצוי בסך 7,500 ₪ בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה, לטענתה.

3. לטענת הנתבע, כעולה מכתב ההגנה, במסגרת המו"מ הטלפוני שנוהל בינו לבין התובעת, עובר להזמנת הלהקה, הוא הסביר לה "בשפה פשוטה ובהירה מהי המשמעות של הזמנת אירוע וסגירת חוזה עם הלהקה" ובין היתר הסביר לה כי "....אין החזר של מקדמה ולכן היא (התובעת) צריכה להיות בטוחה לחלוטין שהיא רוצה להזמין את האירוע ומבינה שאם הלהקה תשמור לה את התאריך – היא לא תציע אותו לאף אחד אחר. הוא הסביר לתובעת מה קורה על פי ההסכם כאשר מבטלים את האירוע עם דגש מיוחד על אי החזרת המקדמה".

עוד נטען על ידי הנתבע, בכתב ההגנה, כי מכיוון שאירועים מסוג זה נסגרים הרבה זמן מראש, המועד בו הודיעה לו התובעת על ביטול האירוע היה "....כבר תאריך מאוחר מאוד כדי לסגור תאריכים עם הלהקה באוגוסט". ולכן הלהקה לא קיימה אירוע באותו יום ( ה- 6/8/15).

עוד נטען על ידי הנתבע, בכתב ההגנה, כי נאמר לתובעת שהיא לא תוכל לקבל את המקדמה בחזרה "....אולם הוצע לה לקיים אירוע משפחתי בכל מועד אחר וסכום המקדמה ייזקף לזכותה ויקוזז מכל סכום אחר שתדרש לשלם" והצעה אדיבה זו עדיין שרירה וקיימת.

לכן מבקש הנתבע לדחות את התביעה ולחייב את התובעת בהוצאות.

4. עיקר המחלוקת העובדתית בין הצדדים הינה בשאלה האם נאמר לתובעת ו/או הוסכם בין הצדדים כי במקרה של ביטול ההזמנה, המקדמה לא תוחזר.

לכתב ההגנה צירף הנתבע טופס שכותרתו "הזמנת עבודה". לטענתו, זהו ההסכם שהוכן בעקבות המו"מ עם התובעת, ובו פירטי ההזמנה לרבות סוג האירוע, מועדו, מקום האירוע, המחיר הכולל והמקדמה לתשלום (להלן: "ההסכם") . לטענת הנתבע, "ההסכם קובע בפירוט רב ובאותיות קידוש לבנה כי המקדמה נועדה כדי לשמור את תאריך האירוע לטובת המזמין – ולכן בכל מקרה לא תוחזר למזמין! אלא תקוזז מהסכום הכולל".
אין חולקין כי התובעת איננה חתומה על ההסכם. לטענת הנתבע, הוא שלח את ההסכם אל התובעת באמצעות הפקס וביקש ממנה כי תחתום עליו ותחזיר לו אותו חתום, אולם מסיבות שאינן ידועות לו, היא התמהמהה בהחזרתו חתום.

בכתב התשובה שהגישה התובעת, לאחר קבלת כתב ההגנה, היא הכחישה את קבלת ההסכם. כן הכחישה כי הנתבע הסביר לה שהמקדמה לא תוחזר במקרה של ביטול.

לאחר שבחנתי את העדויות ואת שאר הראיות שהובאו בפניי, אני מחליט להעדיף את גירסת התובעת בעניין זה על פני גירסת הנתבע.
לא נעלמה ממני טענת הנתבע כי "....העובדה שהתובעת שילמה מקדמה יצר הסכם מחייב ביניהם שהרי תשלום מקדמה מתחייב מהוראות ההסכם ואם התובעת טרחה וביצעה העברה של כסף – חזקה עליה שהיא רואה עצמה מחויבת בהסכם עם הלהקה", אולם אינני מקבל טענה זו. כאמור, אני מאמין לתובעת שלא קיבלה את ההסכם, שלטענת הנתבע נשלח בפקס, וגם לכך שלא נאמר לה דבר לגבי מה יקרה למקדמה אם ההזמנה תבוטל. תשלום המקדמה מצידה היה אך ורק כדי להבטיח את שריון הופעת הלהקה בחתונת בנה בתאריך 6/8/15.

אגב, בהסכם לא כתוב שבמקרה של ביטול לא תוחזר המקדמה, אלא רק שבמקרה כזה "....תהיה מומ נטס (היא הלהקה – מ.א.) רשאית לשמור את סכום המקדמה " (ההדגשה שלי – מ.א.).

אני קובע, איפוא, כי לא הוסכם בין הצדדים שבמקרה של ביטול ההזמנה, תישאר המקדמה בידי הנתבע והדבר גם לא נאמר לתובעת במהלך המו"מ הטלפוני בינה לבין הנתבע.

4. גם בהעדר הסכמה מראש כי במקרה של ביטול ההזמנה המקדמה לא תוחזר, יכול להיווצר מצב בו יהיה הנתבע זכאי לשמור את המקדמה, כולה או חלקה. זאת במקרה בו כתוצאה מביטול ההזמנה נגרם לו נזק.

אין חולקין כי על הנתבע מוטל להוכיח שנגרם לו נזק ומה גובהו. הנתבע אמנם טען כי בשל הביטול "הלהקה לא קיימה באותו יום אירוע", אולם אינני מאמין לו בעניין זה. כפי שהדגיש הנתבע בכתב ההגנה, "....אוגוסט הוא מהחודשים העמוסים בלוח השנה של אירועי חתן וכלה ולכן הביקוש לתאריכים אלו גדול מאוד". ההזמנה בוטלה בחודש פברואר או, לכל המאוחר (לפי דברי הנתבע בעדותו) בחודש מרץ, היינו כ – 5 חודשים לפני המועד שתוכנן ו סביר להניח שלא היה שום קושי למצוא זוג אחר שישמח להזמין את הלהקה לתאריך הנ"ל (כשם שסביר להניח שגם האולם שהוזמן, מצא לקוחות אחרים).

לטעמי, העובדה שהנתבע היה מוכן לזקוף את המקדמה על חשבון אירוע עתידי שתזמין התובעת או מי מבני משפחתה, מלמדת אף היא שהוא לא ניזוק כלל כתוצאה מהביטול. כלום היה מוותר על קבלת פיצוי אם היה ניזוק?

5. מעבר לכל האמור לעיל, הנני לציין כי אני גם מאמין לדברי התובעת כי בעת שהיא הודיעה לנתבע על הביטול, הוא הסכים להחזיר לה את מלוא המקדמה, אולם בהמשך הוא התחרט.
במקום להחזיר את המקדמה, כפי שהסכים, הוא הציע לזקוף אותה על חשבון נזמנה עתידית.
6. סיכומו של דבר, לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 10,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 20/1/15 (מועד תשלום המקדמה) ועד התשלום המלא בפועל.

אציין כי בנסיבות המקרה אינני רואה מקום לפסוק פיצוי בגין עוגמת נפש.

בנוסף, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 1,250 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מקבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ד שבט תשע"ז, 20 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.

למזכירות: נא להעביר לצדדים את פסק הדין.


מעורבים
תובע: חנה דן
נתבע: מאיר בוכבינדר
שופט :
עורכי דין: