ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד קליל עסקי רכב חדרה בע"מ :

22
בפני כבוד ה שופט מוטי פירר

מבקשת (נתבעת 2)

כלל חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיבה (נתבעת 1)

קליל עסקי רכב חדרה (1988) בע"מ

החלטה

התובעת (ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ) הגישה תביעת שיבוב נגד הנתבעות לשפותה בגין תשלום תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחה בעקבות אירוע גניבת רכב ממוסך הנתבעת 1 המבוטח ע"י הנתבעת 2.

עניינה של החלטה זו בשתי בקשות.

האחת - בקשת הנתבעת 2 לצירוף טופס הצעת הביטוח שקדמה לפוליסה שהונפקה לנתבעת 1, כראיה נוספת בתיק.

השנייה - בקשת הנתבעת 1 למחיקת סעיפים מכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעת 2, מהטעם שלא נטענו בהזדמנות הראשונה במסגרת מכתב הדחייה שהעבירה הנתבעת 2 לתובעת.

להלן אדון בבקשות לפי סדרן.

הנתבעת 2 עותרת לצרף לתצהירה של החתמת קרן מזרחי שהוגש מטעמה, את טופס הצעת הביטוח מיום 28.12.04 (להלן: "טופס ההצעה") הכולל לטענתה תניית "היפוך שליחות" לפי סעי ף 33 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 (להלן: " חוק חוזה הביטוח").

לטענת הנתבעת 2 טופס ההצעה נשמט בטעות ממסמכי תיק החיתום ועקב כך אף מנספחי תצהיר החתמת שהוגש מטעמה. לעמדת הנתבעת 2 , הצורך בצירוף טופס ההצעה עלה בעקבות טענות הנתבעת 1 העוסקות בסוגיית מעמדו של סוכן הביטוח אשר הועלו לראשונה בתצהירה של האחרונה ולא נזכרו קודם לכן במסגרת כתב ההגנה מטעמה ועל כן מהוות הרחבת חזית . לפיכך אין לחסום, לטענת הנתבעת 2, את דרכה להבאת ראיות לעניין זה . הנתבעת 2 מוסיפה וטוענת כי אומנם טופס ההצעה לא צוין ברשימת גילוי המסמכים, א לא שאותה שעה מסמך זה לא היה בידיה ואותר מאוחר יותר מתוך תיק אחר שהתנהל בין הצדדים. לתמיכה בטענות הנתבעת 2 צורף תצהיר מטעם ב"כ הנתבעת 2 .

לטענת הנתבעת 1 טופס ההצעה לא גולה במסגרת הליך גילוי המסמכים, ואף הוגשו תצהירי עדות מטעם הצדדים זה מכבר, ועל כן אין להתיר צירוף טופס ההצעה בשלב זה. ל עמדת הנתבעת 1, מ דובר בניסיון הנתבעת 2 לערוך "מקצה שיפורים" בראיותיה, המהווה הרחבת חזית פסולה, שעה שטענת הנתבעת 2 ל"היפוך השליחות" לא נטענה במסגרת מכתב הדחייה ואף לא בכתב הגנתה. הנתבעת 1 מוסיפה וטוענת כי הנטל להוכחת טענת "היפוך השליחות" מוטל על הנתבעת 2.

מעבר לכך, טוענת הנתבעת 1 כי החתימה על סעיף "היפוך השליחות" נעשתה בטעות ובהיסח דעת. לתמיכה בטענה זו הגישה הנתבעת 2 תצהיר מטעם סוכן הביטוח.

לאחר שקילת עמדות הצדדים, אני סבור כי יש לקבל את בקשת הנתבעת 2 לצירוף טופס ההצעה לתצהיר מטעמה. לפיכך, אני מתיר לצרף את המסמך, כאשר לכל צד שמורות הטענות באשר לתוכנו ומשקלו. מנגד, אני מורה כי יש להתיר לנתבעת 1 את צירוף תצהירו של סוכן הביטוח באשר לנסיבות חתימת טופס ההצעה. להשקפתי בדרך זו יושג האיזון הנכון שי אפשר ניהול ההליך "בקלפים גלויים" וירידה מתבקשת לחקר האמת.

התחקות אחר האמת היא אחת המטרות המרכזיות שסדרי הדין והפרוצדורה נועדו להגשים. לפיכך, יש לערוך איזון ראוי בין החובה להקפיד על סדרי דין ומועדיהם לבין הצורך להגיע לחקר האמת. במקרה זה לא הוכח קיומו של מניע פסול בגינו לא גולה טופס ההצעה וניתן הסבר בתצהירה של ב"כ הנתבעת 2 לעניין עיתוי צירופו בשלב זה . הבקשה הוגשה בסמוך לאחר הגשת הראיות, העדים מטעם הצדדים טרם נשמעו ולא נגרם בשלב זה נזק לנתבעת 1, למעט הצורך בהגשת תגובה בעניין בקשה זו. אני סבור כי הדרך לרפא את הפגם בעיתוי הגשת המסמך בנסיבות העניין היא בהשתת הוצאות על הנתבעת 2 . אין מדובר בהוצאות עונשיות, אלא בהעמדת הנתבעת 1 במצבה לו הראיות היו מוגשות כסדרן מבלי הצורך בהגשת בקשה זו.

לפיכך מתקבלת בקשת הנתבעת 2 לצירוף טופס ההצעה . במקביל אני מתיר את צירוף תצהירו של סוכן הביטוח באשר לנסיבות חתימת טופס ההצעה. הנתבעת 2 תשא בהוצאות הנתבעת 1 בסך 1,200 ₪.

אשר לבקשת הנתבעת 1 למחיקת סעיפים מכתב ההגנה שהוגש מטעם נתבעת 2, הרי ש גם בעניין זה העדפתי את בירור העניין לגופו ועל כן איני מוצא מקום למחוק סעיפים כמבוקש.

הנתבעת 1 שבה ועותרת למחיקת סעיפים מכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעת 2, מהטעם שלא נטענו בהזדמנות הראשונה, דהיינו במסגרת מכתב הדחייה הראשון שהעבירה הנתבעת 2 לנתבעת 1. הנתבעת 1 מכוונת טענותיה בין היתר לטענת הנתבעת 2 לפיה, כפי שהופיעה לראשונה במכתב הדחיה השני מטעמה וכן בכתב ההגנה מאותו היום , לפיה, לא היתה מסכימה לבטח כלל את מוסך הנתבעת 1 בלא שימולאו דרישות המיגון "אף לא תמורת דמי ביטוח רבים יותר".

במכתב הדחייה שנשלח לתובעת ביום 24.6.15 צוין בסעיף 3 כי "המבוטח לא עמד בדרישות המיגון המפורטות בפוליסה בפרק הרכוש". לטעמי הטענ ות בסוגיית המיגון כפי שהוצגו במכתב הדחייה הראשון – מחד גיסא, ובמכתב הדחייה השני ו בכתב ההגנה – מאידך גיסא, הן למעשה טענות הקשורות במהותן ובאופיין זו בזו. להשקפתי, אין לראות את הטענה כפי שנוסחה במכתב הדחייה השני ובכתב ההגנה כטענה חדשה, שכן היא קשורה בטבורה לטענה שבמכתב הדחייה הראשון . יש לזכור כי מחיקת סעיפים מכתב ההגנה הינו צעד דראסטי אשר לא ייעשה בנקל. על אף האמור, שמורות לצדדים טענותיהם לעניין זה לעת בירור התביעה לגופה .

לפיכך בקשת הנתבעת 1 למחיקת סעיפים נדחית. בעניין זה איני מוצא לנכון לפסוק הוצאות היות ולא הוגשה תגובה מטעם הנתבעת 2 בעניין.

מכל המקובץ, בקשת הנתבעת 2 לצירוף טופס ההצעה מתקבלת ובמקביל יותר צירוף תצהיר סוכן הביטוח באשר לנסיבות לחתימת המסמך. הנתבעת 2 תשא בהוצאות הנתבעת 1 בסך 1,200 ₪. בקשה הנתבעת 1 למחיקת סעיפים מכתב ההגנה נדחית ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ז, 20 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: קליל עסקי רכב חדרה בע"מ
שופט :
עורכי דין: