ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד איחטיור אבדורחמנוב :

לפני כבוד ה שופט עמית מרדכי בן-חיים

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
איחטיור אבדורחמנוב


נוכחים:
ב''כ המאשימה עו''ד הילה קולטון
הנאשם בעצמו

פרוטוקול


טיעונים לעונש
ב''כ המאשימה:
הנאשם הודה והורשע בדיון הקודם ביום 16.1.17 בכך שמנהל מסעדת שווארמה ובשרים ממרץ 2016 ללא רישיון כדין, תקופה של כשנה.
מדובר בעסק שמטיבו וטבעו מכין ומגיש מזון לציבור. ניהולו ללא רישיון ואישור הגורמים הרלוונטיים יכול להעמיד את בטחנו הציבור בסכנה.
מדובר בעבירה אשר מטבעה הינה עבירה כלכלית אשר מבוצעת לשם הפקת רווח.
הנאשם הגיש בקשה לרישיון עסק בינואר 2016, אך בקשתו סורבה על ידי חלק מהגורמים, איכות הסביבה משרד הבריאות וכיבוי אשר, וטרם אושרה ע''י אגף ההנדסה. היינו אנו רואים שחסרים לעסק אישורים מגורמים מהותיים וחשובים ביותר לשם ניהולו של העסק ושמירה על בטחונו של הציבור.
מאז הדיון הקודם לא חל שינוי בסטטוס בכל הנוגע לקבלת אישורים של הגורמים המוסמכים.
אשר על כן, אנו נעתור להשית על הנאשם צו סגירה שיהיה דחוי לשלושה חודשים מהיום, שאם לא יבוצע ע''י הנאשם תוכל המאשימה לבצעו באמצעות משטרת ישראל.
אשר לקנס: מתחם הענישה הראוי לדעת התביעה נע בין 7,000 – 10,000 ש''ח והתביעה תעתור להשתת קנס על הנאשם בנסיבות תיק זה על סך 8,000 ש''ח.
כמו כן, נבקש להשית על הנאשם התחייבות כספית.

הנאשם:
ביום 16.1.17 הייתי פה וכבר עשיתי אישורים, התחלתי לפעול אצל גורמי כיבוי אש, המצאתי להם את כל האישורים מאת גורם כיבוי האש שמטפל בבנין. החלפתי מטפים במקום. לגבי משרד הבריאות הם דרשו להחליף כמה רצפות שבורות וגומיות של המקרר וטיפלתי בזה, גם תקנתי את הדלת של המטבח לבקשתם, זה כל מה שהם ביקשו. עדיין לא זימנתי אותם לביקורת.
לגבי אגף ההנדסה הכל בסדר, לא שיניתי כלום, הם רק צריכים לבוא ולבדוק, הודעתי להם על כך.
אני בטוח שתוך כחודש אסיים את כל הדרישות ואקבל רישיון עסק.
אני ואשתי ועוד עובד עובדים שם, העסק פועל.


גזר דין
הנאשם הורשע ביום 16.1.17 על פי הודאתו בעבירה של ניהול עסק מסוג בית אוכל ללא שקיים בידו רישיון עסק כדין.
בטיעוניה לענין העונש, בקישה ב''כ המאשימה להורות על סגירת בית העסק בתום 3 חודשים מהיום, להטיל על הנאשם תשלום קנס בסך 8,000 ש''ח וכן לחייבו במתן התחייבות להימנע מעבירה.
ב''כ המאשימה עמדה במיוחד על כך כי משעסקינן בעסק שמגיש אוכל לציבור הרי שקיימת סכנה לבריאות הציבור ולבטיחותו בהיעדר אישורים של הרשויות המוסמכות כתנאי למתן רישיון עסק.
הנאשם טען בפני כי הסדיר למעשה את כל הליקויים שמנעו עד כה קבלת אישורים של הרשויות המוסכמות ובכללם משרד הבריאות, כיבוי אש אגף ההנדסה ואיכות הסביבה, וכי הוא צופה כי יוכל לקבל רישיון עסק בזמן הקרוב וכי יפנה אליהם לאלתר על מנת לבקר במקום העסק ולעמוד על כך שהוא ביצע את כל שנדרש ממנו.
לאחר שנתתי דעתי לנסיבות הענין אני מתרשם כי הנאשם, הגם שפעל מלכתחילה בניגוד להוראות הדין, מפנים את המסר שבחובה לקבל רישיון עסק כתנאי להפעלת עסקו, ואף נוקט בצעדים הדרושים לצורך כך, ומשכך אני מטיל עליו את העונשים והעיצומים כדלקמן:

ניתן בזה צו סגירה לגבי בית העסק נשוא כתב האישום.
צו הסגירה יכנס לתוקפו בתום 3 חודשים מהיום, ויבוצע ע''י הנאשם, אלא אם כן יקבל קודם לכן רישיון עסק.
היה והנאשם לא יסגור את בית העסק כאמור, תהיה המאשימה רשאית לעשות כן בסיוע משטרת ישראל, ובלבד שתודיע על כך לנאשם 7 ימים מראש.
אני גוזר על הנאשם תשלום קנס בסך 8,000 ש''ח.
סכום הקנס ישולם ב- 4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, שהראשון בהם יחול ביום 20.3.17 ויתרתם ב20 לכל חודש קלנדרי שלאחר מכן עד לסיום תשלומי הקנס.
מודע לנאשם כי אם לא ישלם תשלום כלשהו במועדו ו/או במלוא סכומו, תעמוד יתרת הקנס הבלתי משולמת לפרעון מיידי.
אני מורה לנאשם לחתום בתום 7 ימים מהיום על כתב התחייבות על סך 20,000 ש''ח להימנע מעבירה על חוק רישוי עסקים תשכ''ח 1968 למשך שנתיים ימים, שימנו החל מתום שלושה חודשים מהיום.
היה והנאשם לא יחתום על כתב ההתחייבות כאמור לעיל, הוא ייאסר לתקופה של 15 יום.

הודעה זכות ערעור לביהמ''ש המחוזי בתוך 45 יום מהיום.

ניתנה והודעה היום כ"ד שבט תשע"ז, 20/02/2017 במעמד הנוכחים.

מרדכי בן-חיים , שופט עמית


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: איחטיור אבדורחמנוב
שופט :
עורכי דין: