ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון רז נגד נופש חלומי בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אברהים בולוס

מערער

דורון רז

נגד

משיבים

  1. נופש חלומי בע"מ
  2. יוסף פרידמן

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פס"ד של ביהמ"ש השלום בחיפה (כבוד השופט י' רטנר), שניתן ביום 18.12.16 בתי ק 13411-12-15 (להלן : "פס"ד").

תחילתו של ההליך בפני ביהמ"ש קמא בשנת 2006. המבקש הגיש לביהמ"ש קמא תביעה בה עתר לחיוב המשיבים בתשלום סך של כ-19,0 00 ₪ בגין שכ"ט שעפ"י הנטען, מגיע לו מאת המשיבים. זמן קצר לאחר הגשת התביעה , נפתחו הליכי פשיטת רגל נגד מבקש וכפועל יוצא מכך עוכבו ההליכים גם בתובענה זו .

בשנת 2015 עם סיום הליכי פשיטת הרגל וקבלת ההפטר, המבקש פנה בבקשה לחיד וש התביעה, לה נעתר ביהמ"ש קמא וההליכים חודשו תחת המספר החדש שלעיל.

המשיבים הגישו בקשה לסילוק התובענה על הסף. לאחר שניתנה לצדדים את מלוא ההזדמנות להצגת טיעו ניהם; כן לנוכח חשיבות תיק הפש"ר, אזי ב יהמ"ש קמא בהסכמת הצדדים עיין גם בתיק זה לפני מתן פס"ד .

בפס"ד ביהמ"ש קיבל את עמדת המשיבים כאן (הנתב עים שם) והורה על סילוק התביעה על הסף בהתבסס על שלושה נימוקים חלופיים.

בראשון, הוסבר כי המבקש פעל בניגוד להחלטות שניתנו בתיק הפש"ר, סכל את האפשרות כי הנאמן ינהל הליך זה ובכך גם שלל מהנושים את האפשרות להיפרע מפירות תביעה זו. המבקש פעל שלא כדין, בחוסר תום לב ומשום כך דרכו חסומה.

בשני, ביהמ"ש קמא נימק כי יש להורות על סילוק התביעה בשל קיומו של השתק שיפוטי. הרי, כך הוסבר, המבקש הצהיר בפני הנאמן כי אין לו רכוש כלשהו; כאשר, בין היתר, על יסוד הצהרה זו ניתן לו ההפטר, הגם שיש לפרש הצהרה זו כמקפלת בחובה ויתור על החוב הנטען.

בשלישי, נוכח השיהוי שדבק בהתנהלות המבקש והנזק הראייתי שהוא הסב למשיבים.

לאחר מתן פס"ד המבקש ראה להגיש בקשה לביטולו בסוברו כי פס"ד ניתן בהעדר. מחשש שמא טעה בגישתו, ומטעמי זהירות, המבקש גם הגיש את בקשתו להארכת מועד להגשת ערעור, אשר ה וגשה ביום 5.2.17. בינתיים החלטתו של ביהמ"ש קמא בבקשה לביטול פס"ד ניתנה ביום 7.2.17 ובגדרה הורה על דחיית הבקשה.

כעת, כאמור, מונחת בפניי בקשת המבקש להארכת מועד. בבקשתו הוא טוען כי יש להיעתר למבוקש משום חוסר הבהירות באשר לדרך ש היה עליו לצעוד בהשיגו על פס"ד. בתגובתם לבקשה המשיבים הדגישו כי המבקש נקלע לטעות בהגישו בקשה לביטול פס"ד, הרי לכל הדעות לא מדובר בפס"ד שניתן בהעדר. עוד טענו, כי התנהלותו של המבקש הינה פסולה ונגועה בניצול לרעה להליכי ביהמ"ש, הגם שהמבקש לא הצביע על טעם מיוחד.

לאחר שעיינתי בפס"ד, בבקשה, תגובה, תשובה , הודעת הערעור; ולא בלי התלבטות, החלטתי להיעתר לבקשה, להלן אנמק.

תחילה אזכיר, המועד להגשת ערעור קבוע בתקנות סדר דין אזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן : תקנות סד"א). משכך ובהתאם לתקנות 528 לתקנות סד"א הארכת מועד זה טעונה טעם מיוחד. כפי שנקבע, יש להקפיד על מועדים, ביחוד כאלה הקבועים בחיקוק, דבר שמשרת את עיקרון הסופיות, הוודאות והשוויון; מגן על אינטרס ההסתמכות של היריב שלא יוטרד שוב וגם אינטרס הציבור בהגשמת תכליות היעילות והיציבות, (בש"א 5636/06 נפתלי נשר נ' שלומי גפן, [ פורסם במאגרים]). מכאן, לרוב טעם מיוחד שמצדיק הארכת מועד הינו טעם הנשען על נסיבות חיצוניות ושאינו נעוץ בהתנהלות בעל הדין וב"כ ( רע"א 10436/07 הראל נ' בנק הפועלים בע"מ [ פורסם במאגרים].

נוסף לאמור, בבוא ביהמ"ש להכריע בבקשה כגון דא יש לתת את הדעת לשיקולים נוספים שאינם ממצים, כגון : " הסיבה לעיכוב בהגשת ההליך, משך האיחור, קיומו של הליך תלוי ועומד, מהות ההליך, הסתמכות בעל דין שכנגד וסיכוייו הלכאוריים של ההליך הערעורי לגביו מתבקשת הארכת המועד" (בש"א 954/11 הוליס תעשיות בע"מ נ' מדינת ישראל-רשות המיסים [ פורסם במאגרים]), וגם נכון ליתן משקל: "לשאלה מתי הוגשה הבקשה – האם בתוך התקופה הקצובה בדין להגשת ההליך הערעורי או שמא לאחר שחלפה. לעניין אחרון זה מיוחס משקל של-ממש כיוון שהוא משליך על מידת ההסתמכות הלגיטימית של הצד שכנגד על סופיות ההליך" ע"א 3832/10 אריאל מיטרני ואח' נ' קלמן מחלוף ואח' [ פורסם במאגרים].

כאמור, הנחתו של המבקש כי פס"ד ניתן בהעדר הסתברה, כפי שקבע ביהמ"ש קמא, כמוטעית מיסודה, מכאן הדרך היחידה שנותרה סלולה בפניו להשיג על פס"ד, הינה באמצעות הגשת ערעור. לא ניתן לשלול, על אף העובדה שהמבקש הינו משפטן בהשכלתו , כי אכן העריך ש ניתן לעתור לביטול פס"ד, ומשום סברה מוטעית זו הוא בחר בדרך בה בחר.

אף אם לא נראה בטעות שבדין כזו המהווה לכשעצמה טעם מיוחד, אולם לנוכח העובדה שהבקשה הוגשה לפני שהמועד להגשת הערעור חלף (או לכל המאוחר בסוף התקופה הקצובה) שיקול , כפי שנקבע, לו חשיבות רבה ואף לעיתים מכרעת; קיומו של הליך מקביל, והכוונה לבקשה לביטול פס"ד שלא הוכרעה אלא לאחר שבקשה זו הוגשה; אזי הכף נוטה לזכות המבקש.

במסקנתי שלעיל לא התעלמתי מסיכויי הערעור שנראים, לכאורה, נמוכים. גם לאחר שאני שוקל עניין זה עם כלל הש יקולים הרלוונטיים, אני עדיין בדעה כי יש לאפשר למבקש למצות את זכותו לערער על פס"ד, ואין לחסום את דרכו.

לאור האמור, אני מקבל את הבקשה ללא צו להוצאות.

הודעת הערעור שצורפה לבקשת המבקש מיום 19.2.17 תועבר לתיקיית כתבי הטענות.

המבקש יפעל לתשלום האגרה תוך 3 ימים, היה ולא ערעור זה ירשם לדחיה.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ז, 20 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דורון רז
נתבע: נופש חלומי בע"מ
שופט :
עורכי דין: