ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קומ ספורט אילת בע"מ נגד פלין הנרי קליימן :

בפני: כבוד ה שופט צבי פרנקל
נציגת ציבור עובדים גב' מרים יעיש
נציגת ציבור מעסיקים גב' ציפי בר נוי

המבקשת:

קומ ספורט אילת בע"מ ח.פ. 514814706

נגד

המשיב:

פלין הנרי קליימן ת.ז. XXXXXX666

פסק דין

1. המבקשת מבקשת לאשר פסק בוררות חוץ – פסק בוררות של פיב"א (פדרציה הבינלאומית של כדור סל) . בפסק הבוררות נקבע שעל המבקשת לשלם למשיב סך של 40,459 דולר וכי המשיב יידרש לעדכן את המבקשת בדבר הכספים שיקבל כתוצאה מפציעתו מיום 6.10.14 וכי יעביר לידי המבקשת כספים אלו.

2. בד בבד עם הגשת הבקשה, הגישה המבקשת בקשה דחופה למתן צו עיקול זמני וביום 3.7.16 נעתרה הרשמת גרוס לבקשה והטילה עיקול זמני על הכספים השייכים למשיב המוחזקים בבנק הפועלים בסניף אילת בסך 155,525 ₪ (40,459 דולר לפי שער יציג של 3.844 ₪).

3. ביום 18.12.16, קבעתי שהמבקשת תודיע עד ליום 25.12.16 כיצד בכוונתה לקדם את ההליך. המבקשת ביקשה ארכה עד ליום 1.1.17, במועד זה הודיעה המבקשת ביקשה לקבל פסק דין המאשר את פסק בוררות חוץ וזאת מאחר שידעה את עורכת הדין שייצגה את המשיב בהליכים מול ה מוסד לביטוח לאומי אודות ההליך וזו הודיע ה שהיא יידעה את המשיב בדבר הבקשה לאישור פסק בוררות ואף שלחה לו את הבקשה להטלת צו העיקול.

4. בהחלטה מיום 4.1.17 קבעתי: "לא ברור האם המשיב יודע שעליו להגיש תגובה לבקשה לאישור פסק בורר, אין די בעובדה שהמשיב יודע שהוגשה בקשה".
ב"כ המבקשת חזרה על עמדתה לפיה עורכת הדין שייצגה את המשיב בהליכים מול המוסד לביטוח לאומי יודעת אודות ההליך ואישרה שהמשיב יודע על ההליך.
ביום 10.1.17 קבעתי: "המבקשת תמציא אסמכתא כאמור בהחלטה מיום 4.1.17, עד ליום 31.1.17, אחרת התובענה תמחק . לעיוני ביום 1.2.17."
ביום 7.2.17 קבעתי: "בהתאם לתקנה 27 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991 הנתבע חייב להגיש כתב הגנה רק אם נדרש לכך. המועד שקבעתי בהחלטה מיום 10.1.17 מוארך ד ליום 15.2.17. לעיוני ביום 16.2.17."

5. ב"כ המבקשת חזרה על בקשתה וכתבה שאין זה מתקבל על הדעת, כי ההליך בו נאלצה המבקשת לנקוט, בלית ברירה, בשל הפרת המשיב את פסק הבורר, יימחק הואיל והמשיב בוחר במודע ולאחר שהוזהר לגבי השלכות אי הגשת תגובה מטעמו – שלא להגיש תגובה.

6. לאחר שבחנו את הבקשה, עם כל ההבנה לטענת המבקשת שפסק הבורר הופר על ידי המשיב בחוסר תום לב ואין זה צודק וראוי לטענתה כי פסק הבורר לא ייאכף, נוכח סירו בו המופגן של המשיב להגיש תגובה, אין מקום לסטות מתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991, הקובעות שנתבע רשאי להגיש כתב הגנה והוא יהיה חייב לעשות זאת רק אם נדרש לכך בהוראת שופט, כאשר ההוראה תומצא לנתבע לפי טופס 5 לתקנות.
משלא הומצאה למשיב הוראה לפי טופס 5 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) ולא הומצאה לו החלטה שעליו להגיש כתב הגנה, אין מקום להיעתר לבקשת המבקשת ואין מנוס ממחיקת התובענה וזאת בהתאם להחלטה מיום 10.1.17.

7. למען הסר ספק התביעה נמחקה ולא נדחתה ואין מניעה להגישה מחדש.

8. אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ד שבט תשע"ז, 20 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.

נציגת ציבור עובדים
גב' מרים יעיש

צבי פרנקל, שופט

נציגת ציבור מעסיקים
גב' ציפי בר נוי


מעורבים
תובע: קומ ספורט אילת בע"מ
נתבע: פלין הנרי קליימן
שופט :
עורכי דין: