ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת אירד תדלוקים בע"מ נגד פקיד שומה תל אביב :

החלטה בתיק בש"א 1418/17

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

המבקשת:
חברת אירד תדלוקים בע"מ

נ ג ד

המשיב:
פקיד שומה תל אביב 3

בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך ותגובת המשיב לבקשה

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לאחר שעיינתי עיין היטב בבקשה להארכת מועד שבכותרת ובתגובת המשיב לה, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום למתן הארכה המבוקשת לצורך הגשת בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מיום 18.1.2017 (להלן: ההחלטה). בגדר ההחלטה קיבל בית המשפט את בקשת המשיב להתיר לו לתקן את ההודעה המפרשת את נימוקי השומה (להלן: בקשת התיקון).

הכללים באשר לשאלה אימתי קיומו של הליך תלוי ועומד באותו עניין עשוי להצדיק הארכת מועד להגשת הליך ערעורי ידועים ומוכרים, ואיני רואה צורך לחזור עליהם (למשל, בש"א 9159/04 חקשורי נ' בובליל (10.10.2004)). בין היתר נקבע בעניין זה כי "ככלל, במקום שבו ההליך התלוי ועומד הוא בקשה לעיון חוזר או בקשה אשר דומה במהותה (גם אם לא בהכרח בכל מרכיביה ובכל היקפה) לבקשה שההחלטה בה היא נשוא הבקשה להארכת מועד, הנטייה להכיר בקיומו של 'טעם מיוחד' להארכת מועד מצטמצמת..." (בש"א 2891/11 אורט ישראל נ' World ORT, פיסקה 4 (27.4.2011). כן ראו, בש"ם 2889/10 בן צור נ' עיריית הוד השרון (8.8.2010)).

קביעה אחרונה זו רלוונטית לענייננו, שכן ההליך התלוי ועומד אשר בגינו מתבקשת הארכה הינו בקשה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי ואשר שבגדרה עתרה המבקשת, בין היתר, לכך שבית המשפט יעיין מחדש בהחלטה ויאפשר לה להתייחס לגופה של בקשת התיקון לאחר הגשת תחשיב מס מפורט מטעם המשיב. לא נעלם מעיניי כי לגישתה של המבקשת, המבוקש על ידה בבקשה לעיון חוזר עולה בקנה אחד עם המתווה אשר נקבע בהחלטה קודמת שניתנה על ידי בית המשפט המחוזי ביום 21.9.2016. ואולם בשים לב לכך שבית המשפט המחוזי הכריע בבקשת התיקון במסגרת החלטה מפורטת ומנומקת המשתרעת על פני שמונה עשר עמודים, כמו גם לכך שההליך בבית המשפט המחוזי ממשיך להתנהל וליתר נסיבות העניין - לא התרשמתי כי מקרה זה הוא אחד מאותם מקרים בהם מוצדק לאפשר למבקשת "לשמור" על האפשרות להשיג על ההחלטה "בסיבוב הראשון" עד אשר יתברר אם נחלה הצלחה "בסיבוב השני" (וראו את הנימוקים הנזכרים בעניין אורט ישראל לעיל, הרלוונטיים בעיקרם גם לענייננו).

חרף האמור, משבקשת הארכה הוגשה בתוך פרק הזמן הקבוע בדין להגשת בקשת רשות ערעור על ההחלטה, ונוכח עמדתה של המשיבה - מתיר אני למבקשת להגיש את בקשת רשות הערעור עד ליום 2.3.2017. המבקשת תישא בשכר טרחת עורך דין בסך 1,500 ש"ח לטובת המשיב בגין הליך זה.

ניתנה היום, ‏כ"ז בשבט התשע"ז (‏23.2.2017).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: חברת אירד תדלוקים בע"מ
נתבע: פקיד שומה תל אביב
שופט :
עורכי דין: