ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעל פלמ"ח נגד ג.ק. - מערכות מתקדמות לניקוי בע"מ :

התובעת
יעל פלמ"ח ת.ז. XXXXX059

נגד

הנתבעת
ג.ק. - מערכות מתקדמות לניקוי בע"מ,
ח.פ. 512035080

פסק דין

בתאריך 23.10.14, לאחר תיאום טלפוני עם התובעת, הגיע לביתה סוכן הנתבעת ש הציג עצמו בשם דוד עצמוני (להלן: "הסוכן") והדגים בפניה את מערכת הניקוי "קירבי" המשווקת על ידי הנתבעת.

התובעת טוענת כי לאחר שפרט בפניה את מחיר מערכת הניקוי ואופן התשלום בעדה והבין כי היא מסתייגת מרכ ישתה בשל מסגרת האשראי הנמוכה שיש לה בבנק, הציע הסוכן לפצל את עסקת הרכישה ל- 3 עסקאות נפרדות וציין כי מדובר בהצעה מיוחדת שתהא תקפה לאותו יום בלבד. משהתובעת הודיעה לו כי היא אינה מעוניינת ברכישת המערכת אף לא בתנאים אלה, ביצע הסוכן בנוכחותה – כך לפחות לכאורה, שיחת טלפון עם מנהל הנתבעת אשר הסכים לביצוע העסקה בתשלומים חודשיים של 250 ₪ ואף לאפשרות ביטולה בכל עת. במצב דברים זה – כך לטענתה, לנוכח "השיווק האגרסיבי בביתה והלחץ הבלתי פוסק שהופעל עליה מצד הסוכן", חשה התובעת כי "לא נותר לה כל נתיב מילוט" וקבלה את הצעתו לרכוש את המערכת תמורת 14,500 ₪. דא עקא, שבחלוף כשבועיים, הסתבר לה כי על אף תנאי התשלום הנ"ל נוצרה חריגה אסורה במסגרת האשראי שלה בבנק ואז פנתה התובעת אל מנכ"ל הנתבעת אשר השיב לה כי אין בידו לסייע לה שכן מדובר בעסקה גמורה. בתאריך 10.11.14 שלחה הנתבעת לתובעת מכתב התראה בדבר הצורך בהסדרת מסגרת האשראי שלה לשם עמידה בתשלומים כסדרם ובהמשך דחתה גם את פנייתה החוזרת של התובעת אליה, באמצעות המועצה הישראלית לצרכנות , והודיעה לה כי לא תוכל לבטל את העסקה שכן חלפו 14 ימים מאז מועד ביצועה.

בעתירתה לביטול העסקה, השבת מלוא התמורה ששולמה על ידה לנתבעת וחיובה של זו בתשלום פיצויים לדוגמא בסך של 3,000 ₪, מסתמכת התובעת על הוראת סעיף 3 לחוק הגנת הצרכן, התשמא- 1981 הנושא את הכותרת "איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת" וטוענת כי מדובר בעסקה שכלל לא היתה מתבצעת על ידה, לולא שיטת השיווק האגרסיבית של הנתבעת והלחץ הכבד שהופעל עליה מצד הסוכן "בסביבה האינטימית שלה, בה היא אמורה להיות מוגנת וחופשיה לקבל את החלטותיה הגורליות בנחת ובחשיבה מושכלת".

בעדותה בפני הסבירה התובעת:
"...זה היה בתאריך 23.10.14, לפני שנתיים. לאחר כשלושה שבועות ביקשתי לבטל את העסקה כי ב – 10.11 ירדו לי 9,500 ₪ מחשבוני בבנק ואז נכנסתי למינוס אדיר, לא הבנתי איך הבנק אישר את זה... התקשרתי לחברה לקירבי, בהנהח"ש אמרו לי שהייתי צריכה להגדיל את מסגרת האשראי.... כל ההפתעה שלי וה"שוק" נולדו ב – 10.11 ואז עד שביררתי פה ושם בינתיים קיבלתי את המכתב שלהם ולא היתה דרך חזרה. נציגת ישרכארט עשתה שיחת ועידה עם הנהח"ש של קירבי ואמרה להם שהם מטעים את הלקוחות כי לקוח עם מסגרת אשראי של 5,000 ₪ לא יכול לעשות עסקה כזאת...
נציגת ישרכארט אמרה שהיא מצטערת והם יתנו לי הלוואה ... ואז דיברתי עם מנהל שירות הלקוחות שאמר שעברו 14 יום ואי אפשר לבטל את העסקה...
... אני לא ידעתי שאני צריכה להגדיל את מסגרת האשראי שלי כדי לבצע את העסקה... ".

לשאלותי בדבר השימוש שנעשה או לא נעשה על ידה במכשיר, השיבה התובעת כי היא כלל לא הספיקה להשתמש בו וכי הוא "עטוף בשני ניילונים וסגור..." וציינה כי הסוכן מכר לה את אותו מכשיר שבאמצעותו הוא הדגים בפניה את אופן פעולתו ולא מכשיר אחר באריזה סגורה.

הנתבעת טוענת להגנתה כי "האחריות על מסגרת האשראי מוטלת אך ורק על הלקוח" וכי הדבר צויין על ידה הן בהסכם הרכישה שנחתם בינה לבין התובעת והן במכתב שנשלח אליה מטעמה ביום 10.11.14. במצב דברים זה ובחלוף יותר מ- 14 ימים מאז בוצעה העסקה ועד למועד בו פנתה אליה התובעת לראשונה בבקשת הביטול, עותרת הנתבעת לדחיית התביעה. נציג הנתבעת שהופיע בפני הוסיף ותלה את האחריות בחברת האשראי ש"נתנה אישור ו"הפילה" את העסקה על התובעת" בכך ש"הורידה את 5,000 הש"ח הראשונים" ובכך גרמה להיווצרות החריגה במסגרת האשראי שלה. בנוסף לכך אישר הנציג כי הנתבעת אכן נוהגת למכור ללקוחותיה את המכשירים שבאמצעותם היא מדגימה בפניהם את אופן ההפעלה, ציין כי הסוכן אינו עובד אצלה עוד וטען כי הסיבה האמיתית לדרישת התובעת לביטול העסקה נעוצה בכך שהיא למעשה לא מעוניינת במכשיר.

השאלה העיקרית במקרה זה, נוגעת – כך לטעמי, לנסיבות ביצוע העסקה. דהיינו , השאלה היא - האם מעבר למניין הטכני של הימים שחלפו מאז בוצעה הע סקה ועד לבקשת ביטולה, נפל פגם בתהליך ההתקשרות בין התובעת לנתבעת, אם לאו.
בהעדר מחלוקת בנוגע לעובדה שהתובעת לא הזמינה את סוכן הנתבעת לביתה, אלא היתה זו הנתבעת שיצר ה עמה קשר ביוזמת ה, הרי מדובר בעסקת "רוכלות", כלשון סעיף 8 לחוק הגנת הצרכן, המגדיר אותה בין השאר כ "... פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא, שבעקבותיה הגיע העוסק, או מי מטעמו, למקום הצרכן כדי לקשור עסקה."
סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, אכן קובע כי ע סקה כזו ניתנת לביטול בתוך 14 ימים.

בבסיס חיקוקה של הוראת סעיף 8 הנ"ל עמדה בשעת ה ההנחה בדבר חוסר השוויון בין הצדדים בעסקה מסוג זה, שכן נסיון החיים מלמד כי בנסיבות כאלה עלול רוכש לקבל החלטות בפזיזות ו/או מתוך חולשה או תחושת לחץ. מטרת ההוראה – כמו גם זו שבאו אחריה במסגרת התקנות בשנת 2010, היא לאפשר לצרכן לבטל את הסכמתו במועד עריכת העסקה, ולהעניק לו ארכה לשקול את רצונו האמיתי בעסקה.

אין חולק על כך שבמקרה זה, לא בקשה התובעת לבטל את העסקה במועד המוגדר בחוק, אלא פנתה אליה בפעם הראשונה בחלוף 18 ימים . התובעת טענה בכתב בתביעתה, וחזרה על כך גם בעדותה בפני, כי היא לא היתה רוכשת את מערכת הניקוי הנדונה לו היתה מבינה שגם "משטר התשלומים" הנוח לכאורה שהוצע לה על ידי נציג הנתבעת, לא יתאים ליכולותיה הכספיות ויחייב אותה בהגדלת מסגרת האשראי שלה ובנטילת הלוואה שתאפשר לה לעשות כן .

במצב דברים זה, וכפי שנעשה כבר בעבר במקרים דומים, לרבות מקרים בהם הוגשו כנגד אותה הנתבעת תביעות דומות - ר' למשל ת"ק (רחובות) 21150-09-09 נעמי אייזק נ' ג.ק. – מערכות מתקדמות לניקוי בע"מ ות"ק (חדרה) 12610-06012 שוקרי נ' ג.ק. – מערכות מתקדמות לניקוי בע"מ שנדון בפני , אבחן את העסקה לאור סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג – 1973 , הנושא את הכותרת "תום-לב במשא ומתן". סעיף זה חל על שלב המשא ומתן הטרום-חוזי, דהיינו - מרגע המפגש ועד לכריתת החוזה. אמנם, חובת תום הלב מוטלת, ברגיל, על שני הצדדים לחוזה, אולם לנוכח הוראות חוק הגנת הצרכן כאמור, נראה כי יש מקום לדרוש מן הצד החזק יותר בעסקה - במקרה זה הנתבעת - חובת תום לב מוגברת.

לאחר ששמעתי את גרסת התובעת, שוכנעתי כי הלחץ שהופעל עליה מצד סוכן הנתבעת והימנעותו מהעמדתה באופן מפורש על הצורך בהגדלת מסגרת האשראי שלה לצורך מימוש העסקה אף בתשלומים חודשיים של 250 ₪, היה נגוע בחוסר תום לב בניהול משא ומתן. אכן, בהסכם הרכישה עליו חתמה התובעת צוינה בין השאר הערה הקובעת כי "על הלקוח חלה אחריות להסדיר את מסגרת האשראי בבנק", ואולם לנוכח גרסתה לפיה היא חזרה והבהירה לסוכן שמסגרת האשראי שלה מוגבלת ל- 5,000 ₪ בלבד ו"אין ביכולתה לרכוש את שואב האבק ו כשתקנה דירה חדשה תרכוש אותו" ואילו הוא מצדו הציג בפניה מצג כאילו חלוקת התשלום ל- 3 עסקאות או פריסתו לתשלומים קטנים בני 250 ₪ תהווה פתרון לבעיה זו, אני סבורה כי מדובר היה בהפרה של חובת תום הלב מצד אותו סוכן (שלא זומן לעדות מטעם הנתבעת) - הפרה העולה כדי הטעיה שצריכה להוביל לתוצאה של ביטול הסכם הרכישה והשבת המצב לקדמותו.

לנוכח טענת הנתבעת לפיה מערכת הניקוי מוחזקת בביתה כשהיא ארוזה ולא נעשה בה כל שימוש על ידה, הנני מורה על ביטול העסקה נשוא התביעה ומחייבת את הנתבעת להשיב לתובעת את הסכומים ששולמו לה על ידה במסגרתה עד כה – דהיינו 28 תשלומים של 250 ₪ כל אחד וב סה"כ 7,000 ₪. בנוסף לכך תשלם הנתבעת לתובעת סך של 1,500 ₪ בגין הוצאות המשפט , עגמת הנפש וההוצאות שנגרמו לה בעקבות אופן התנהלות הנתבעת כלפיה.
סכומים אלה ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.
התובעת תורה לחברת האשראי שלה לבטל את יתרת התשלומים על פי ההסכם (30 x 250 ₪) ותשיב לנתבעת את מערכת הניקוי שנרכשה על ידה. נציג מטעם הנתבעת יוכל לסור אל בית התובעת ולקבל לידיו את המערכת בתוך 7 ימים לאחר שיושבו וישולמסכומים שנפסקו לזכותה, כמפורט לעיל.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין, בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ג שבט תשע"ז, 19 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעל פלמ"ח
נתבע: ג.ק. - מערכות מתקדמות לניקוי בע"מ
שופט :
עורכי דין: