ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דרור לוי נגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקש

דרור לוי

נגד

המשיבה

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב (כבוד הרשם הבכיר אמיר צ'כנוביץ) מיום 15/1/17 בת"ת 51598-07-15 ולפיה נדחתה בקשת המבקש לביטול פסק דין שניתן נגדו ביום 21/6/16.

2. רקע עובדתי נדרש:
(א) המשיבה הגישה נגד המבקש עוד בחודש יולי 2015 תביעה לסכום קצוב על סך 361 ₪.
המבקש הגיש התנגדות לביצוע תובענה וזו נקבעה לדיון ליום 22/12/15.
משלא התייצב המבקש לדיון, נדחתה ביום 22/12/15 התנגדותו והוא חויב בהוצאות בסך 1,000 ₪.

(ב) המבקש הגיש בקשה לביטול ההחלטה ובית משפט נעתר לבקשתו.
בהחלטה מיום 6/4/16 נקבע, כי ההחלטה תבוטל כפוף לתשלום הוצאות בסך 1,000 ₪ בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה וכי בהיעדר הפקדה כאמור, תדחה הבקשה לביטול החלטה.

(ג) משהופקד הסכום, נקבע דיון בהתנגדות ליום 21/6/16 בשעה 08:30.
ביום 21/6/16 בשעה 08:30 לא הופיע המבקש לדיון. בשעה 09:15 ובהעדר התייצבות, ולאחר שבית משפט קמא מצא כי ההזמנה לדיון לא נדרשה (הזמנה כדין לפי תקנה 480 לתקסד"א), נדחתה ההתנגדות והמבקש חויב לשלם הוצאות בסך 1,500 ₪.
מפרוטוקול בית המשפט עולה, כי בשעה 10:00 התייצב המבקש באולם בית משפט ופרוטוקול הדיון נמסר לו.

(ד) המבקש הגיש בקשה לביטול פסק דין ולאחר קבלת תגובה, נדחתה הבקשה לביטול פסק דין בהחלטה מיום 13/7/16.
על החלטה זו לא הוגשה בקשת רשות ערעור.

(ה) המבקש הגיש ביום 17/7/16 בקשה ל"הבהרה", וזו נדחתה בהחלטה מיום 17/7/16.
המבקש הגיש בקשה להבהרה נוספת ושוב הוחלט כי בקשותיו נדחו וכי בית משפט סיים מלאכתו בתיק. (ראה החלטה מיום 8/8/16).

(ו) שוב ביקש המבקש "הבהרה" והופנה בהחלטה מיום 4/9/16 להחלטה מיום 13/7/16.

(ז) המבקש לא אמר נואש, וביקש ביום 22/9/16 פעם נוספת "הבהרה של פסק דין" ובהחלטה מיום 25/9/16 נקבע, כי עליו לשלם הוצאות לאלתר וכן בהחלטה מיום 28/9/16 נקבע, כי הוא רשאי לבצע הפקדת ההוצאות שנפסקו בקופת בית משפט.

(ח) לאחר כל אלה, הגיש המבקש ביום 12/1/17 בקשה לביטול פסק דין, משל לא היו הבקשות הקודמות וההחלטות הקודמות מעולם.
בהחלטה מיום 15/1/17 נקבע:
"החלטה זו הינה שלישית במספר לביטול החלטה מיום 21.6.16, בה נדחתה בקשת התנגדות בהעדר התייצבות המבקש אף שזומן כדין לדיון.

המבקש הגיש ביום 28.6.16 בקשה ראשונה לביטול ההחלטה הנ"ל, ולאחר קבלת תגובות הצדדים, ניתנה החלטה מנומקת 13.7.16 הדוחה את הבקשה לביטול ההחלטה.
המבקש הגיש בקשה שניה לביטול ההחלטה שהוגשה ביום 28.8.16, וניתנה בה החלטה מיום 4.9.16, בה הובהר למבקש כי עם מתן ההחלטה מיום 13.7.16, בבקשה לביטול ההחלטה סיים בימ"ש מלאכתו בתיק.
לא ניתן כעת להידרש לבקשה חדשה שלישית במספר לביטול החלטה, לאחר שהבקשה שבנדון נדונה וניתנה החלטה מיום 13.7.16 לפיכך, הבקשה נדחית".

מכאן הבר"ע שלפני.

6. המבקש טוען, כי היה צריך לבטל פסק הדין נגדו וכי בהעדר ייצוג הולם הוא לא הצליח להעביר בקשותיו וטענותיו כנדרש ובית משפט החליט לדחות בקשותיו.
לטענתו, פסק הדין שגוי והוא לא היה צריך לשלם דבר ובוודאי שלא היו צריכים להגיש נגדו תביעה על סך 361 ₪.
כמו כן לא היו צריכים להשית עליו הוצאות במצטבר בסך של 4,500 ₪.

7. לאחר עיון בבקשת רשות הערעור ובנספחיה הגעתי למסקנה ולפיה דינה להידחות אף ללא צורך בתגובה וזאת מהנימוקים כדלקמן:
א) ככל שהמבקש היה מעוניין להשיג בערכאת ערעור על החלטת בית משפט השלום שלא לבטל פסק דין שניתן נגדו ביום 21/6/16, הוא היה צריך להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה מיום 13/7/16 ובמסגרתה נדחתה בקשתו לביטול פסק הדין.
למצער, היה עליו לבקש רשות ערעור על ההחלטה מיום 4/9/16, שם הובהר לו כי בית משפט השלום סיים מלאכתו בתיק.
בדין קבע כבוד בית משפט קמא בהחלטה מיום 15/1/17 ,כי לא ניתן להגיש בחודש ינואר 2017 בקשה שלישית במספר לביטול החלטה מיום 21/6/16 שעה שהבקשות הקודמות כבר נדחו.

ב) המבקש מלין על כך שהמשיבה – חברת ביטוח מצאה לנכון לתבוע אותו על סכום זעום של 361 ₪. אין חולק על כך שזכותו של תובע להגיש תביעה גם על סכום נמוך, וככל שלא היה מנהל המבקש- הנתבע ההליך תוך מחדלים ברורים, גם היה מקיים בית משפט קמא דיון לגופו של עניין.
לעניין זה אציין, ששוויו הנמוך של ההליך יכול להילקח בחשבון בהליך של בקשת רשות ערעור, כאשר בית משפט מתבקש לאשר ערעור ואין זכות קנויה לכך. (ראה לעניין זה: רע"א 111/15 אגד אגודה שיתופית לתחבורה בע"מ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ, פסקה 6 (20/4/15).
דהיינו- שוויו הנמוך של ההליך עלול להוות פרמטר לדחיית בקשת רשות ערעור ובוודאי אין בו כדי להיטיב עם סיכויי המבקש בהליך שלפני.

ג) בנוגע לגובה ההוצאות שהושתו על המבקש במסגרת ההליך קמא:
הוצאות אלו הושתו בשל מחדלי המבקש בהליך ואינם נפסקים כנגזרת מסכום התביעה.
ממילא התערבות ערכאת ערעור בפסיקת הוצאות נעשית רק במקרים חריגים, שאינם מתקיימים כאן.

8. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב) משלא התבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג שבט תשע"ז, 19 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דרור לוי
נתבע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: