ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ נגד אולג מדבדובסקי :

בפני כבוד ה שופטת שרון צנציפר הלפמן

תובעים

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

נגד

נתבעים

1.אולג מדבדובסקי
2.הראל חברה לביטוח בע"מ
3.אלעוברה עטווה ובניו בע"מ

פסק דין

ביום 1.1.2017 ניתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שבין הצדדים. מדובר בתביעת התובעת בגין נזקים שנגרמו לשער מבוטחהּ, שנפגע, על פי הנטען, על-ידי רכב הנתבעת 3 בו נהג הנתבע 1 (להלן: הנתבע). בהתאם למוסכם בין הצדדים, נדחתה התביעה כנגד נתבעים 1 ו-2 וסכום הפשרה שולם על-ידי הנתבעת 3. הנתבעת 2 נתנה הסכמתה לדחיית התביעה נגדה ללא צו להוצאות. הנתבע שמר על זכותו לטעון לעניין הוצאות והצדדים ה גישו טיעוניהם בכתב.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, לא מצאתי מקום לחייב את התובעת בהוצאות הנתבע, זאת בשל צירופם של מספר טעמים. ראשית, אין בידי לקבל את טענת הנתבע לפיה לא היה מקום מלכתחילה להגיש את התביעה נגד הנתבע, נהג המשאית. היפוכם של דברים הוא הנכון: מדובר בתביעת נזיקין, שהוגשה, כנדרש, נגד הנהג בזמן האירוע ונגד המבטחת; הנתבע, כך נטען, היה המזיק בפועל , לאמור, מי שנהג במשאית בעת האירוע וגרם לנזק מושא התביעה; הנתבעת 2, מבטחת המשאית, הסירה כיסוי ביטוחי וטענה (בסעיף 1 לכתב הגנתה) כי הנתבע נהג בניגוד לתנאי הפוליסה (נטען שגילו של הנתבע היה פחות מ-24 שנים ביום קרות התאונה ומשכך לא היה מורשה לנהיגה ברכב המבוטח בעת קרות התאונה); הנתבעת 3, המעבידה, צורפה בשלב מוקדם של ההליך ואף נשאה בסופו של דבר בסכום הפשרה, אך ברי כי שאלת אחריותה הצריכה בירור עובדתי ומשפטי . בשים לב לכל האמור, הנתבע היה בעל דין נכון ודרוש ואף היה חשוף לסיכון שהטענות נגדו תתקבלנה. משכך, אין ליחס לתובעת חוסר תום לב בהגישה את התביעה נגד הנתבע . משנסתיים התיק על דרך הפשרה וטענות הצדדים לא זכו לבירור ממצה, אין מקום לחיוב התובעת בהוצאות הנתבע .

על זאת יש להוסיף כי מדובר בתביעת נזיקין בסך 24,960 ₪, שנסתיימה בלא שנתקיים דיון הוכחות, ותוך שהתובעת מוותרת על חלק נכבד מן הנזק הנטען על מנת להביא את הסכסוך לכלל סיום. בנסיבות אלה, ממילא לא היה מקום לפסוק הוצאות ריאליות, ובוודאי שלא בשיעור שאינו מידתי לסכום התביעה. לבסוף, יוער כי הנתבע הפנה טענותיו נגד התובעת, ולא טען נגד הנתבעת 3, מעבידתו, כי לא נתנה לו ייצוג משפטי למרות שהתאונה נעשתה במסגרת עבודתו.

נוכח כל האמור, לא מצאתי לחייב את התובעת בהוצאות הנתבע .

ניתן היום, כ"ג שבט תשע"ז, 19 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
נתבע: אולג מדבדובסקי
שופט :
עורכי דין: