ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהובית בוארון נגד כרמלה גולן :

בפני כבוד ה רשמת בכירה רבקה ארד

תובעים

1.אהובית בוארון
2.עמי עמוס בוארון

נגד

נתבעת

כרמלה גולן

פסק דין

התובעים רכשו סלון מהנתבעת תמורת 5,500 ₪. זמן קצר לאחר רכישת הסלון התגלו בו פגמים והתובעים פנו אל הנתבעת. מאחר והנתבעת גררה רגליים בטיפולה בתובעים, הוגשה תביעה זו ע"ס 16,000 ₪ בה עתרו התובעים לביטול העסקה ופיצוי כספי.
התובעים מתארים בכתב התביעה את השתלשלות העניינים. הסלון נרכש בחודש ספטמבר 2015. כחודש לאחר אספקתו, החלו תפרים להיפרם. כעבור חודשיים התובעים הגיעו לחנות הנתבעת והתלוננו על מצב הסלון. נוכח חג הפסח, התובעים התבקשו להגיע לחנות כעבור שבועיים. ואכן כעבור שבועיים , התובעים המתינו והגיעו אל חנות הנתבעת פעם נוספת. הובטח לתובעים שהנושא יבדק ויחזרו אליהם, אולם לשווא. כאשר הגיע חג השבועות שוב נאמר לתובעים שנוכח הלחץ עקב החג לא ניתן לטפל בעניין. הובטח כי רפד יגיע לבית התובעים, אך גם זה לא הגיע. בהמשך, הנתבעת דחתה הטיפול בתובעים נוכח חג הרמדאן. בהמשך שוב נדחו נוכח תשעה באב. כל אותו זמן מצבו של הסלון הידרדר והחלו להתגלות קרעים בריפוד והתגלה כי המשענת שבורה.
בכתב ההגנה נטען כי חצי שנה קודם להגשת התביעה, פנה התובע בתלונה כי התפרים נפרמים. התובעים העבירו לנתבעת תמונות והנתבעת הבחינה בקרעים, אשר לשיטתה נגרמו ע"י כלבם של התובעים. למרות זאת, ניסו הצדדים להיפגש ולקחת את הסלון לתיקון אולם בשל החגים הנתבעת לא הצליחה להגיע . בהמשך, כאשר הנתבעת ביקשה להגיע לבית התובעים, התובעים דחו אותה בלך ושוב. בכתב ההגנה נטען כי הנתבעת נכונה להחליף את הסלון לחדש " או כל מה שהוא רוצה כדי שיהיה מרוצה".
בדיון שהתקיים, השלימו התובעים טיעוניהם. מטעם הנתבעת התייצב מר יחזקאל גולן, בעל העסק וזה שביצע העסקה מול התובעים ואף הוא השלים טיעוניו. במהלך הדיון הוצגו מסמכי המכירה – הזמנה וקבלות – וכן תמונות הסלון.
לאחר ששבתי ועיינתי בטענות הצדדים, בתמונות ובמסמכים שהוצגו, אני סבורה כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
בהזמנה מיום 31.5.15 מצויין בפרטי ההזמנה: "פינתי ... בד גולף..." תמורת 5,800 ₪. במעמד ההזמנה שולמו 1,000 ₪ והיתרה בסך 4,500 ₪ שולמה במעמד אספקת הסלון. בנוסף שילמו התובעים 250 ₪ עבור הובלה.
התובעים תארו בדיון כי מיד עם אספקת הסלון, החל הריפוד להתפורר ולהיקרע וגם התגלה שבר באחת הידיות. מדברי נציג הנתבעת בדיון עולה כי היה ער לטענות התובעים מיד לכשהועלו, בסמוך למועד האספקה. נציג הנתבעת אף אישר בעדותו כי התמונות שהוצגו בביהמ"ש הן התמונות שהוצגו ע"י התובעים כשפנו אל הנתבעת בעניין הפגמים בסלון.
מהתמונות אשר הוצגו אני למדה כי בסלון פגמים רבים. בחלקים נרחבים בסלון הריפוד מתפורר, בעיקר בפינות. התפרים נפרמים ונראים קרעים רבים. כמו כן, הריפוד עצמו נקרע במספר מקומות, בכריות ובחיבורים בין המושבים למשענות. שריטות שעשויות להגרם מציפורני כלב, כטענת הנתבעת, לא נראות בתמונות. כאמור, התמונות צולמו בסמוך למועד אספקת הסלון וברי כי סלון חדש אינו אמור להיות במצב כזה.
כאמור, התובעים טוענים כי הנתבעת לא התייחסה ברצינות לפניותיהם, לא שלחה בעל מקצוע ונמנעה מליתן מענה לתלונותיהם. נציג הנתבעת טען כי ניסה לתאם עם התובעים מספר פעמים מועד לאיסוף הסלון ושליחתו לתיקון, אולם התובעים התחמקו מקביעת פגישה.
לאחר ששמעתי הצדדים והתרשמתי מעדויותיהם, אני מעדיפה את גרסת התובעים. לא סבירה בעיני טענת הנתבעת כי התובעים הם שגרמו לנזקים שונים בסלון, דוגמת הקרעים, וזאת על מנת להחליף את הסלון. טענה זו בלתי סבירה בעליל ואינה מתיישבת עם הראיות שהוצגו . ראשי וכאמור, לא נראות בתמונות הסלון שריטות שעשויות להתאים לשריטות מסוג זה. שנית, בכתב ההגנה העלתה הנתבעת באופן רפה הטענה כי מדובר בפגמים שנגרמו ע"י כלבם של התובעים אולם באותה נשימה הביעה הנתבעת נכונות להחליף את הסלון, על חשבונה. ככל ואכן סברה הנתבעת כי מדובר בפגמים שנגרמו ע"י כלבם של התובעים, פגמים שלכאורה אינם באחריות הנתבעת, מדוע היתה נכונה להחליף את הסלון על חשבונה? נכונות הנתבעת לפעול להחלפת הסלון לאחר שראתה תמונות הסלון הפגום מלמדת כי גם הנתבעת הבינה בזמן אמת כי מדובר בפגמים המצויים באחריותה.
יתר על כן, אין מחלוקת כי בשלב כלשהו הגיע נציג של הנתבעת לבית התובעים להתרשם מהסלון. התובעים טוענים כי נציג זה אישר כי מצבו של הסלון בכי רע ואינו בר תיקון (ע' 3 ש' 19-20, 26-27). הנתבעת לא הביאה נציג זה לעדות והדבר עומד לחובתה. כלל ידוע הוא כי צד להליך אשר בוחר שלא להעיד עד אשר יכול לשפוך אור על הפרשה, ניתן להסיק שמא יש לו מה להסתיר, או שמא חושש הוא שאותו עד בחקירה נגדית ימסור דברים לרעתו של אותו צד (ר' ע"א 548/78 שרון נ' לוי , פ"ד לה (1) 736, ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מד(4) 595, בעמ' 603-602).

סעיף 11 לחוק המכר, התשכ"ח-1968 (להלן: חוק המכר), קובע מהי אי התאמה:
"המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר –
רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם;
נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם;
נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם;
נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה;
נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים.".
סעיף 14( א) לחוק המכר קובע:
"(א) על הקונה להודיע למוכר על אי-התאמה מיד לאחר מועד הבדיקה לפי סעיף 13( א) או ( ב) או מיד לאחר שגילה אותה, הכל לפי המוקדם יותר.".
סעיף 17 לחוק המכר קובע:
"(א) קונה המודיע על אי-התאמה יפרט אותה פירוט סביר ויתן למוכר הזדמנות נאותה לבדוק את הממכר.
סעיף 28 לחוק המכר קובע:
"הפר המוכר חיוב כאמור בסעיף 11 ולא תיקן את הדבר תוך זמן סביר אחרי שהקונה נתן לו הודעה על כך, ואין הקונה רוצה לתבוע את ביצוע החוזה או לחזור בו ממנו, זכאי הוא לנכות מן המחיר את הסכום שבו פחת שווי הממכר עקב אי-ההתאמה לעומת שוויו לפי החוזה.".
בענייננו, התובעים טענו לאי התאמה בין הסלון שהוזמן לזה שסופק נוכח הפגמים הרבים שהתגלו מיד בסמוך לאספקת הסלון. סמיכות הזמנים בין מועד אספקת הסלון למועד גילוי הפגמים והיקפם הנרחב של הפגמים מלמדים כי המוצר שסופק אינו בעל איכות דומה לזו שהובטחה לתובעים , העולים כדי אי התאמה. התובעים פעלו כמתחייב בחוק ופנו לנתבעת, פרטו הפגמים וסיפקו תמונות, ונתנו לנתבעת מספר רב של הזדמנויות לבדוק את הממכר ולטפל בפגמים (ר' בענין זה עדות התובע ע' 3 ש' 8-22) . הנתבעת מצידה לא פעלה בהתאם לחיוביה בחוק לבדוק את הסלון תוך פרק זמן סביר ולפעול לתיקונו ולא טיפלה באופן נאות בתלונות התובעים. אמנם בכתב ההגנה הביעה הנתבעת נכונות להחליף את הסלון בחדש אולם לא ניכר כי פעלה לצורך הוצאת ההצעה אל הפועל. גם בדיון חזר נציגה על הצעה זו, אלא שהתובעים הבהירו כי אפשרות זו כבר אינה עומדת לדיון מבחינתם, נוכח הזדמנויות רבות שנתנו לנתבעת לפעול לתיקון הפגמים או להחלפת המוצר, הזדמנויות שהנתבעת לא ניצלה עת דחתה את התובעים בלך ושוב פעמים רבות, עד שנאלצו להגיש תביעה זו.
בנסיבות אלו, זכאים התובעים לבטל את העסקה.
בס' 9(א) לחוק החוזים ( תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970:
"משבוטל החוזה, חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך; והנפגע חייב להשיב למפר מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך.".
בענייננו, הסלון נמצא בבית התובעים וניתן לבצע השבה. טענת נציג הנתבעת לפיה יש להפחית מסכום המכר דמי שימוש של התובעים בסלון אין בידי לקבל. מקום שהתובעים פנו לנתבעת בסמוך לאחר אספקת הסלון והנתבעת לא פעלה בהתאם לחיוביה בדין לבדיקת הסלון ולתיקון הפגמים או החלפת הסלון תוך זמן סביר, למרות פניות חוזרות ונשנות של התובעים, הפחתת פיצוי בגין דמי שימוש בסלון הינה בבחינת מתן פרס לנתבעת ללא כל הצדקה.
אין מחלוקת כי במעמד ההזמנה שילמו התובעים 1,000 ₪. במועד האספקה שולמה היתרה ע"ס 4,500 ₪ ( ר' קבלה בהתאם). סה"כ – 5,500 ₪. טענות נציג הנתבעת אשר הועלו לראשונה בדיון לפיה התובעים זכו להנחה העולה על 300 ש"ח , נטענו בעלמה, ללא תימוכין במסמכים שהציג נציג הנתבעת. הנתבעת תשלם לתובעים סכום זה בצירוף עלות ההובלה בסך 250 ₪. סה"כ 5,750 ₪. בנוסף, אני מחייבת את הנתבעת בהוצאות התובעים בסך 700 ₪. הסכומים ישולמו תוך 30 ימים מהיום.
התובעים לא פרטו כיצד הגיעו לסכום תביעה של 16,000 ₪ ויתר טענותיהם בענין זה נדחות.
עם ביצוע התשלום, כאשר התשלום הינו תנאי לכך, נציג הנתבעת יתאם עם התובעים מועד לאיסוף הסלון מבית התובעים על חשבון הנתבעת. לא יתואם מועד כאמור ולא יאסף הסלון תוך 30 ימים מהמועד שאמור להתבצע התשלום עפ"י פסה"ד, התובעים יהיו רשאים לעשות בסלון כרצונם.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי מרכז תוך 15 ימים.

ניתן היום, כ"ג שבט תשע"ז, 19 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהובית בוארון
נתבע: כרמלה גולן
שופט :
עורכי דין: