ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד ג' וגנר נגד ע"י ב"כ עו"ד ש' להב :

בפני

כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעת
ע"י ב"כ עו"ד ג' וגנר
אלו עוז בע"מ

נגד

הנתבעת
ע"י ב"כ עו"ד ש' להב
פ.ת. פאנת בע"מ

החלטה

הנתבעת טרם צירפה חוות דעת מטעמה, זאת בניגוד להחלטות מיום 23/6/2016 ומיום 30/1/2017. על כן, אינני מתיר לה עוד להגיש חוות דעת מטעמה.
אני קובע לקדם משפט מסכם ליום 7/9/2017 בשעה 11:00. לדיון יתייצבו נציגים מוסמכים מטעם הצדדים.
בעלי הדין יגישו ראיותיהם בתצהירים, עם העתק ישירות לצד שכנגד .
התובעת עד ליום 27/4/2017 , והנתבעת עד ליום 29/6/2017. התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.
בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות, יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. כל עמודי המוצגים יסומנו במספרים (במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים. להסרת ספק- כל המוצגים יצורפו לתיק המוצגים ואין לצרף מוצגים לתצהירים.
תיק המוצגים יוגש גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.
צד המתנגד להגשת מסמך יודיע על כך לצד שכנגד תוך 14 יום וככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד תוך 14 יום נוספים את התנגדותו בפני בית משפט.
לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.

המזכירות תודיע.

ניתנה היום, כ"ג שבט תשע"ז, 19 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד ג' וגנר
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד ש' להב
שופט :
עורכי דין: