ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסייג אנרגיה בע"מ נגד א.ש.ג מערכות :

לפני כבוד ה שופטת בכירה אושרי פרוסט-פרנקל

התובעים:
אסייג אנרגיה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד

נגד

הנתבעים:
א.ש.ג מערכות
ע"י ב"כ עו"ד

החלטה

לפני בקשת הנתבעת ( להלן: "המבקשת") למתן צו לגילוי מסמכים ספציפי ומתן תשובות בתצהיר לשאלות בשאלון שלא נענו או שנענו תוך התחמקות מלהשיב כיאות על השאלות.
המבקשת עותרת למתן צו בהתאם להוראות תקנה 110 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, המורה לתובעת ( להלן: "המשיבה") להשיב בתצהיר על שאלות שכלולות בשאלון שנשלח למשיבה, שנמנעה מלהשיב עליהן או השיבה באופן חלקי. עוד מתבקש צו בהתאם לתקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 גילוי מסמכים ספציפיים שכולל את כל פרטי החשבוניות והתשלומים שבוצעו ע"י המבקשת למשיבה וכל תוכניות קונסטרוקציה וחשמל שהיו או מצויות ברשותה.
ביום 8.8.16 נשלחה ע"י ב"כ המבקשת דרישה למתן צו גילוי מסמכים ותשובה לשאלון. ביום 28.7.16 ( כך במקור א.פ.פ ) קיבלה המבקשת הודעת דוא"ל מב"כ המשיבה לפיה אין בידיה כל מסמכים נוספים. לשיטת המבקשת מדובר בטענה אבסורדית שקשה לקבלה. בכל מקרה מתבקשת המשיבה לפרט מתי יצאו המסמכים מרשותה. לטענת המבקשת, היא פנתה פעמים רבות בתזכורות לקבלת מענה לשאלון, בע"פ ובכתב. לטענתה הובטח לה שהתשובות ינתנו אולם בסופו של דבר ניתן לשיטתה מענה חלקי ביותר. לטענת המבקשת גם בקשה שנשלחה ביום 26.12.16 לקבלת מענה למספר שאלות ספציפיות, לא נענתה בטענה ש אין מקום למענה נוסף. לטענת המבקשת מדובר בהתחמקות ממתן מענה למרבית השאלון, כל אימת שמתן תשובה לא נוח למשיבה.
לאור המפורט לעיל נדרש גילוי המסמכים הבאים:
חשבוניות ומסמכי תשלום ששולמו בפועל עבור המערכות, שכן מדובר בתביעה לתשלום חוב בגין המערכות, ולכן יש במסמכי התשלום כדי לשפוך אור על הסבר לחישוב סכום החוב.
מסמכי הדמיה מהם ניתן היה להבין מה תהייה התפוקה של מערכת העקיבה הסולארית.
תוכניות הקונסטרוקטור או המלצות לחיזוק. לטענת המבקשת מדובר בנושא בעל חשיבות רבה כיוון שאישור קונסטרוקטור היה תנאי לתשלומים. וןענת המבקשת, שבהעדר אישור קונסטרוקטור מוצדקת טענתה, כי לא הייתה מחוייבת בהשלמת תשלומי התמורה.
תוכניות חשמל. לפי הטיוטות להסכם על המשיבה היה להמציא תוכניות חשמל עבור המתקנים כנדרש ע"י הרשויות. המשיבה לא גילתה תוכניות אלה בתצהיר גילוי המסמכים.
מענה לשאלות המפורטות בנספח ד בו רוכזו השאלות שלא נענו כשורה כהגדרת המבקשת. המבקשת עותרת לקבלת מענה לשאלות 7.1 א-ה בהן לא ניתן מענה לנושא ההדמיה, תוצאותיה , מסירת התוצאות והשלב בו בוצעו. שאלות אלו רלוונטיות כדי לדעת אם אכן ביצעה המשיבה הליך הדמיה כיוון שהמבקשת טוענת שהמערכות שיפרו את התפוקה באופן זעום ביותר.
המבקשת עותרת לקבלת מענה לשאלות 8.1 א-ד בנוגע לביצוע בדיקה שתאפשר להם לדעת כמה היתה התפוקה של המערכות שהיו מותקנות. מענה לשאלה זו רלוונטי כיוון שנושא זה יעמת את התשובות עם העובדה שהמערכות לא שיפרו את התפוקה.
המבקשת עותרת לקבלת מענה לשאלות 13.1 עד 13.5 לשאלון שנוגעות לאי שיפור התפוקה במערכות עליהן לשיטתה התחמקה המשיבה מלהשיב. מדובר בנושא מרכזי במשפט .
המבקשת עותרת לקבלת מענה לשאלות 16.1-16.4 ו-18בנוגע לנושא הקונסטרוקטור, שלו חשיבות רבה כיוון שאי קבלת אישור קונסטרוקטור לא ניתן היה לחייב את המבקשת בהשלמת התשלומים.
המבקשת עותרת לקבלת מענה מלא לשאלות 19, 21-23 בנוגע להתחייבויות ופעולות שלא בוצעו שלא חושבו באופן מלא, לשאלות חשיבות רבה שכן הנן מתייחסות לזכאות המשיבה בתשלום.
המבקשת עותרת לקבלת מענה מלא לשאלה 24 , 24.1 , 24 סייפא ושאלה 24.2 ו-25 25.1 מדובר בשאלה בעלת חשיבות כיוון שמדובר בהתחייבויות המשיבה לפי ההסכם.
המבקשת עותרת לקבלת מענה מלא על שאלה 28 בנוגע לזמני ההתקנות של המערכת, שהמשיבה מתחמקת ממתן מענה מלא לשאלה ולשאלות המשנה לה. מדובר בשאלה בעלת חשיבות לאור טענת המבקשת שהמשיבה איחרה בזמני ההתקנה ולכן הנה מחוייבת בפיצוי המבקשת.
המבקשת עותרת למענה מלא על שאלה 30, כולל תשובת המשיבה על התשלומים והחשבוניות שהוצאו כנגד התשלומים.
המשיבה עותרת לדחיית הבקשה. לשיטתה כבר הוגשו תצהירי הצדדים ולכן לא ניתן לקיים הליך מקדמי בשלב זה בהתאם לדין.
לגבי הדרישה למענה על שאלון טוענת המשיבה שהשיבה על השאלון ולא מדובר בהתחמקות אלא באי השלמה עם פתיחת ההליך המקדמי מחדש. לשיטת המשיבה, המבקשת " נרדמה" לשנים ארוכות ומבקשת כעת להטריד את המשיבה בחלוף המועד.
המבקשת בתשובתה טוענת, כי המשיבה מנועה ומושתקת מלהעלות טענותיה כמפורט בתגובתה כיוון שהאיחור בהגשת הבקשה נבע מהתנהלות המשיבה אשר ביקשה מהמבקשת מס' פעמים שתמתין לקבלת תצהיר מענה. עוד טוענת המבקשת בתשובתה כי מדובר בצו שיביא לייעול ההליך הדיוני וימנע את התחמקות המשיבה ממתן מענה ומסמכים.
לאחר עיון בטענות הצדדים ובפרוטוקול הדיון מיום 5.7.16 , בהתאם לחוק ולפסיקה ולאור המפורט בנספחי הבקשה והתשובה של המבקשת, מהם עולה כי דרישה לגילוי מסמכים הוגשה בהתאם להחלטתי מיום 5.7.16, שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל.
מנספחים א' עד ד' לתשובת המבקשת עולה כי צודקת המבקשת בטענתה לפיה המשיבה היא שדחתה את מועד השלמת הליכי גילוי המסמכים והמענה על השאלון למרות פניותיה החוזרות של המבקשת לקבלת מענה לדרישתה ( ראה תכתובות דוא"ל מיום 8.8.16, 30.10.16, 6.12.16, 15.11.16 ,24.11.16, 27..12.16 ). מהתנהלותה המפורטת לעיל של המשיבה עולה כי המשיבה הביעה בהתנהלותה הסכמה ויותר מכך להתמשכות הליך גילוי המסמכים והמענה על השאלון עד הלום.
בשים לב למפורט לעיל ובשים לב לשתיקת המשיבה והימנעותה ממתן מענה למפורט בבקשה , ומהטעם ששוכנעתי ברלוונטיות המסמכים והמענה לשאלון, לסוגיות שבמחלוקת, לפיכך , ניתן בזאת צו גילוי מסמכים ולמענה מלא לשאלות כמפורט בבקשה עד ליום 1.3.17.

המשיבה תשלם את הוצאות המבקשת בסך 750 ₪.

ניתנה היום, כ"ג שבט תשע"ז, 19 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסייג אנרגיה בע"מ
נתבע: א.ש.ג מערכות
שופט :
עורכי דין: